مهندس بابک منصورپور

مهندس بابک منصورپور کارشناس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

مهندس بابک منصورپور

Babak Mansorpour

کارشناس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.