دکتر علی محمد احمدوند

دکتر علی محمد احمدوند ریاست دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

دکتر علی محمد احمدوند

Dr. Ali Mohammad Ahmadvand

ریاست دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده اندیشی ازمنظر اشاعره و مقایسه آن با تشیع (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 1
2 ابعاد و مولفه های جرم یابی جرایم سازمان یافته فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 53
3 ارائه الگوی شناخت چالش های تهیه ره نگاشت در حوزه کسب و کار دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
4 ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تاکید بر بعد بازدارندگی سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 20، شماره: 78
5 ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه یافته (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
6 ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه نمونه موردی: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 5، شماره: 15
7 ارایه چارچوبی برای ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی بر مبنای رویکردBSC-ANP (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 2
8 ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO ۲۷۰۰۱و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 3
9 ارزشیابی، رویکردی مناسب برای بهینه سازی سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 5
10 ارزیابی انتشار آلاینده ها در یک نیروگاه سیکل ترکیبی: الگوی پویایی سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 2
11 ارزیابی پویای اثربخشی سیاست های توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 41
12 ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 13، شماره: 32
13 ارزیابی میزان کل گرایی الگوهای تهیه ره نگاشت به منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره نگاشت حوزه کسب و کار (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 2، شماره: 3
14 اقدام های اساسی پیشگیری از جرم کلاهبرداری در محیط کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 4
15 الگوی بهبود مستمر فرآیندهای سازمان های دفاعی و امنیتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 3، شماره: 1
16 الگوی توسعه منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 1
17 الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 64
18 امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات راهبرد امنیتی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 3
19 Identification of Pattern used in Determination of Critical Success Factors in ITS Projects, Case Study: Road Maintenance and Transportation Organization (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
20 بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی رقابتی در شرکت های بزرگ (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 19
21 بررسی علل تاخیر و افزایش هزینه پروژه های عمرانی درون شهری و ارائه راهکار اجرایی مناسب مبتنی بر مهندسی ارزش (مورد مطالعه: مترو کرج) (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 2، شماره: 4
22 بررسی عوامل موثر بر اجرای مدیریت کیفیت جامع و تاثیر آن بر جذب مشتری (مطالعه موردی در شرکت راه آهن تهران) (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 3، شماره: 1
23 بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامه ریزی مبتنی بر سناریو (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 6، شماره: 20
24 بررسی و تحلیل نیازهای مشتری بر اساس ویژگی های کیفیت مترو تهران با رویکرد چرخه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
25 به سوی پلیس دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 9، شماره: 2
26 تاثیر شبکه های اجتماعی بر ادراک محیطی دانشجویان با تاکید بر مدیریت بحران (مورد مطالعه:دانشجویا ن دانشگاه های دولتی تهران) (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 2، شماره: 4
27 تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
28 تحلیل پویایی های ترکیب جمعیتی پلیس ایران با روش پویایی شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 4
29 تحلیل پویایی های زنجیره جمعیتی پلیس با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
30 تحلیل پویایی های زنجیره جمعیتی پلیس با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
31 تدوین الگوی طرح دفاع سایبری در برابر تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 6، شماره: 21
32 تصویر مطلوب تمدن اسلامی، الزامات و نتایج حاصل از تحقق آن (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 4
33 تعیین خط مشی راهبردی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در انتخاب سبد سرمایه گذاری به وسیله ماتریس جی ای (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
34 توسعه الگوی اجرای دروس آموخته شده در سامانه مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
35 تولید سناریوهای بلند مدت جریان تحت تاثیر تغییر اقلیم و تحلیل آن‎ها (بررسی موردی: حوضه آبریز سد کارون۴) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 2
36 جامعه اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رسالت دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
37 جایگاه علم و فناوری در قدرت جهان اسلام با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 6، شماره: 18
38 داده کاوی، راهی نوین در تحقق پلیس پاسخگو (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1389، شماره: 11
39 رابطه مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت ها ی داروسازی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 10
40 راهبردهای ارتقای قدرت منطقه‎ ای ج.ا.ایران مبتنی بر نقش عوامل ژئوپلیتیک نظامی یمن
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۱۷۳۵۱۷۲۳.۱۴۰۰.۱۹.۷۳.۵.۶ (دریافت مقاله)
فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 19، شماره: 1
41 راهکارهای انتقال آموزه های فرهنگی دفاع مقدس به نسل های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 8، شماره: 2
42 روشفرا ابتکاری (سیم انپ) برای حل مسایل شبکهای (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
43 سنجش احساس امنیت ابزاری راهبردی برای تامین امنیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 1
44 شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 18
45 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامههای راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 19، شماره: 74
46 طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آرا و اندیشه های امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
47 طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 2
48 طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 3، شماره: 7
49 طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 15، شماره: 4
50 طراحی نظام مدیریت دانش سازمان های بزرگ سلامت محور (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 4
51 طراحی و تدوین استراتژی های پاسخ به ریسک پیاده سازی مدیریت استراتژیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 2، شماره: 4
52 مدل ارزیابی سیاست های مدیریت ریسک بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
53 مدل پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
54 مدل تلفیقی "کارت امتیازی متوازن" و "تعالی به منظور بهبود عملکرد"؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
55 مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
56 مدل مفهومی نقش بسیج در حوزه شبک ههای اجتماعی مجازی برای تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 8، شماره: 28
57 مدیریت تولید آینده در نیروگاه های برقابی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: نیروگاه سد کارون ۴) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
58 مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 4، شماره: 34
59 مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ از دیدگاه داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1390، شماره: 16
60 مروری بر نقش و جایگاه سیستم های اطلاعاتی در نظام های آموزشی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 5، شماره: 47
61 مقاله پژوهشی: ارائه الگوی مدیریت راهبردی تربیت و آموزش در دانشگاههای نیروهای مسلح کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 1
62 مقاله پژوهشی: تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقهای (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 2
63 مقاله پژوهشی: راهبردهای حضور بسیجیان در شبکههای اجتماعی مجازی در سطح جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 3
64 مقاله پژوهشی:تبیین الگوی پارادایمی دانش و جایگاه راهبردی آن از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
65 مقایسه و تعیین میزان هم خوانی اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، و والدین و آموزگاران آن ها (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
66 نظام مدیریت کیفیت فراگیر راهبردی برای رویارویی با چالشهای نیروی انتظامی در قرن ۲۱ (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1392، شماره: 25
67 نظریه مدیریت دانش اسلامی؛ تبیین مبانی و اصول (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
68 نقش بسیج دانشجو و طلبه در مقابله با تهدیدهای نرم علیه انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 4، شماره: 11
69 نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 16، شماره: 60
70 نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
71 نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
72 ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of affecting factors on demand in the Tehran Stock Exchange using system dynamics approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
2 ارائه الگوی تلفیقی ارزیابی مدیران و مدیریت های ستادی سازمان های تحقیقاتی پروژه محور بارویکرد 540 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 ارائه الگویی برای مدیریت زلزله در زمان ساخت ساختمان های بلند مرتبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
4 ارائه الگویی جهت استقرار نظام مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی مطالعه موردی:یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
5 ارائه چارچوب موفقیت پروژه های ساخت در ایران با تمرکز بر پروژه های بزرگ ملی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
6 ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیران میانی بر اساس مدل ارزیابی ۳۶۰ درجه ومعیارهای مدل تعالی سازمانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه مدل استراتژی کوچک سازی سازما ن دولتی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
8 ارائه مدل پیاده سازی مهندسی سیستم در چرخه حیات طراحی یک موشک پدافندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
9 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی ( Topsis (Fuzzy و ارزش آینده (NFW) (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
10 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی ( Topsis (Fuzzy و نسبت منافع به مخارج ( (B/C (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
11 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی ( Topsis (Fuzzy و یکنواخت سالیانه((NEUA (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
12 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی و دوره ی بازگشت سرمایه (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
13 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی((PCA و دوره بازگشت سرمایه (P.P.) (مطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
14 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی((PCA و نرخ بازگشت سرمایه)(RORمطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
15 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی((PCA و یکنواخت سالیانه)(NEUAمطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
16 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلیPCA و برنامه ریزی پویاDP (مطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
17 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره و معیار اقتصادی (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
18 ارائه مدلی پویا برای پذیرش موبایل بانک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 ارائه مدلی پویا برای طراحی زنجیره تامین خون در شرایط وقوع بحران با فرض عدم قطعیت تقاضا، زمان تحویل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
20 ارائه مدلی دینامیکی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت اندیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
21 ارائه یک الگوی تصمیم برای تعیین استراتژی برونسپاری فعالیتهای نت (مطالعه موردی در یک سازمان دولتی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 ارائه یک مدل پویایی سیستم در مدیریت برنامه ریزی قرارداد های EPC و کاهش تاخیرات فاز احداث صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی طرح احداث واحد الفین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
23 اراته یک مدل دینامیک برای مسئله ـ Multiple Allocation P-hub median (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 ارایه چارچوبی برای ارزیابی کسب و کارها از منظر مسیولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
25 ارایه رویکردی بومی برای ارزیابی مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
26 ارایه مدلی برای پیش بینی تعداد پزشکان و مهندسان مبتنی بر رویکردپویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 ارایه مدلی جهت انتخاب و اولویت بندی پروژه های سبد در شرکتپیمانکار عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
28 ارایه یک مدل جهت بررسی ارتباط بین نوع بیمارستان و مدیریت پسماند بیمارستانی به کمک پویایی شناسی سیستم ها(مطالعه موردی:تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 ارزیابی اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
30 ارزیابی تامین کنندگان محدود با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 ارزیابی تطبیقی طراحی راهبرد در اسناد راهبردی صنایع کلان کشور به منظور استخراج رویکرد بهینه راه پردازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
32 ارزیابی سیستم های سازه ای از منظر مدیریت زمان و هزینه و انتخاب بهترین سیستم سازه ای با استفاده از FAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
33 ارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده با استفاده از سیستم IDMU و ADMU (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
34 ارزیابی و انتخاب تامین کننده با استفاده از تکنیک fahp (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
35 ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY ( مطالعه موردی کارخانه ماشین لباسشویی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 ارزیابی و توسعه راهبردی مدل کسب و کارمطالعه موردی: موسسه آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
37 ارزیایی عملکرد ایمنی جاده ای با در نظر گرفتن متغیرهای خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
38 استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و داده‌کاوی در افزایش رضایت‌مندی شهروندان: موردکاوی شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
39 استفاده از تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مرحله طراحی سازه های بتنی پیش ساخته (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
40 استفاده از داده کاوی در مدیریت ارتباط با شهروند: مورد کاوی سامانه 137 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
41 استفاده از دادهکاوی در بهبود مدیریت شهری: موردکاوی سامانه 137 شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
42 انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات تجهیزات زرهی با استفاده از روش ANP-DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
43 انتخاب محصولتجاریCOTS)با استفاده از تکنیکTOPSIS و ANP بهبودیافته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
44 انتخاب مکان مناسب شعب بیمه با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
45 انتخاب مناسب روش های پایدارسازی در پروژه های زیرزمینی با استفاده از فنون MADM (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 انتخاب و اولویت بندی پروژه های سبد در شرکت پیمانکار عمومی براساس فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
47 اولویت بندی توسط یک سامانه پدافند هوایی فرضی، در مقابله با چند هدف هوایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
48 ای پلن (الگوی یکپارچه پشتیبانی لایه ای نیاز)؛ الگوی بومی تهیه ره نگاشت در حوزه کسب و کار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
49 Dynamics of tobacco use, scenarios and combat policies (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت
50 smartize schools: Review research (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
51 بررسی اثر خصوصی سازی بر رقابت پذیری با نقش میانجی کارآفرینی در بیمه آسیا ساری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
52 بررسی انواع روش های متداول پایدار سازی در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
53 بررسی انواع روشهای متداول پایدارسازی گود در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
54 بررسی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بین کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری TAM مطالعه موردی: بیمارستان های منطقه 1و 2 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
55 بررسی تاثیر آلودگی هوا بر میزان سلامت افراد با رویکرد پویایی شناسی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
56 بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران مالی در قرارگاه سازندگی نوح(ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
57 بررسی تاثیر تفکر سیستمی بر بهبود مستمر در سازمان با استفاده از روش الگوی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
58 بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی گردشگران شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
59 بررسی چالش های کاربرد فناوری اطلاعات و طراحی مدل مناسب برای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
60 بررسی رابطه ابعاد شخصیت برند و ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
61 بررسی راهبردی مناقشه هسته ای ایران با استفاده از مدل گراف برای تحلیل مناقشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
62 بررسی روش های انتخاب ویژگی در نظرکاوی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین با تمرکز بر روی زبان فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
63 بررسی سطوح پیچیدگی حادثه متروپل و راه حل های مدیریت بحران از منظر پویایی شناسی سیستمی (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
64 بررسی علل تاخیرات در پروژه های عمرانی کشور و ارائه راهکار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
65 بررسی علل وقوع حوادث غیر طبیعی و انسان ساخت با رویکرد تفکر سیستمی ( مطالعه موردی : درس آموخته های حادثه ساختمان متروپل آبادان ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
66 بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار TQM در راستای بهبود عملکرد سازمان های خرد، کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
67 بررسی کیفیت ساخت پروژه های مسکن مهر خرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
68 بکارگیری رویکرد ترکیبی آزمون همبستگی و تصمیم گیری چندشاخصه فازی جهت تعیین اهمیت عوامل مدیریت دانش و رتبه بندی سازمانها (مطالعه موردی: مجموعه شرکتهای دانش بنیان سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
69 به کارگیری مدل های استنتاج فازی و روش ماشین بردارهای پشتیبان جهت مدل سازی رویگردانی مشتریان در مؤسسات مالی و اعتباری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
70 بهترین استراتژی های مداخله ای برای کاهش خطای انسانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شرکت مپنا توسعه دو) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
71 پارادوکس سودآوری بانک های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
72 پویا یی شناسی تحولات دانشگاه پیام نور مرکز سراوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
73 پیش بینی بلند مدت آورد جریان در نیروگاه کارون 4 تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
74 تاثیر دارایی های مکمل فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه: نقش واسطه ای استراتژی های رقابتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
75 تاثیربخش بندی بازار بر نرم افزارهای مدیریت منابع سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
76 تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد ایمنی جاده‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
77 تحلیل پویایی توسعه بکارگیری انرژی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
78 تحلیل پویایی های عوامل موثر در شبکه زنجیره تامین با رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
79 تحلیل دینامیک های تبیین نقشه استراتژی با متدولوژی پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
80 تحلیل رضایتمندی شهروندان با استفاده از تکنیکهای داده کاوی: مورد کاوی شهرداریتهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
81 تحلیل شکاف استراتژیک خبرگزاری های بر خط بر اساس مدل swot و space (مطالعه موردی: خبرگزاری ایمنا) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
82 تحلیل قابلیتهای داده کاوی در افزایش بهره وری سازمان( مطالعه موردی شرکت عایق های الکتریکی پارس زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
83 تدوین استراتژی صنعت گردشگری شهر اصفهان با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
84 تدوین و ارزیابی استراتژی های انرژی ایران با استفاده از تحلیل وضعیت راهبردی، سلسله مراتبی فازی و روش ویکور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
85 تدوین یک مدل پویا جهت ایجاد ارتباط مؤثر بین پارامترهای رفتاری موشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
86 تشخیص بیماری قلبی (عروق کرونر) با استفاده از شبکه عصبی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
87 توسعه استفاده از انرژی های نو در ایران با رویکرد تفکر سیستمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
88 چارچوب مدیریت سبد پروژه در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
89 دستیابی به تناسب استراتژیک در زنجیره تامین با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند هدفه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
90 رتبه بندی تامین کنندگان سبز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
91 رتبه بندی ریسک های مدیریت دانش پروژه با استفاده از روش سوارا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
92 رتبه بندی عوامل موثر بر سکوت سازمانی از منظر کارکنان شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
93 رتبه بندی مولفه های موثر برایمنی جاده با روش PCA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
94 رویکرد تفکر سیستمی در تحلیل علل وقوع حوادث غیر طبیعی و انسان ساخت ( مطالعه موردی : حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهران ) (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
95 شبیه سازی و تحلیل دینامیکی فرایند اموزش منابع انسانی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
96 شناسایی پویایی های سیستم پیشگیری از سوانح هوایی کشور با تاکید بر نقش عوامل انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
97 شناسایی چالش های پیاده سازی استراتژیک در سازمان خصوصی و دولتی نمونه صنعتی : شرکت لوله سازی اهواز شرکت کشت و صنعت قند دزفول (خاورمیانه) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
98 شناسایی شاخص های کسب و کار الکترونیکی گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
99 شناسایی و اولویت بندی شاخص های رضایت مندی مشتریان از خدمات بانک با استفاده از مدیریت دانش مشتری (مطالعه موردی: بانک انصار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
100 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر چابک سازی زنجیره تامین شرکت داروپخش با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
101 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت کسب و کارهای خانگی و روستایی (مورد مطالعه: شرکت توسعه و تدبیر جوامع سلام) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
102 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجارت الکترونیکی کالای ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
103 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک صادرات خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
104 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بروز تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: صنعت ساختمان سازی در منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
105 شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکردمدیران ستادی سازمانهای تحقیقاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
106 طراحی مدل ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت TQM در بهبود عملکرد SMEs با استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS در محیط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
107 طراحی مدل انتخاب بهترین سیستم سازه ای با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
108 طراحی مدل انتخاب تامین کنندگان سبز با استفاده از مدل ترکیبی خوشه بندی و تاپسیس در محیط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
109 طراحی مدل پویایی سیستم توسعه پایدار مناطق محروم ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
110 طراحی مدل پویایی سیستم زمان پاسخگویی سازمان آتش نشانی در هنگام آتش سوزی و حوادث شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
111 طراحی مدل تصمیم گیری درانتخاب نوع قرارداد برای پروژه های عمرانی ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
112 طراحی مدل زمانبندی قطارها با استفاده از برنامه ریزی ریاضی چندهدفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
113 طراحی نقشه استراتژی درشرکت های تولیدی باروش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
114 طرح راهبردی توسعه اضطراری ایمنی راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
115 فروش مستقیم محصول به همراه ارائه‌ی خدمات در زنجیره‌ی تامین با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
116 کاربرد پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
117 کاربرد پویایی های سیستم در بررسی رفتار عوامل موثر در برنامه ریزی منابع انسانی و بهره وری سازمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
118 کاربرد مدلسازی پویایی های سیستم در بهبود زمانبندی پروژه توسعه محصول جدید از طریق تکنیک فشرده سازی زمان (روش ردیابی سریع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع
119 کشف الگوهای تواتر موجود در نرخ تصادفات و تلفات در ایران با استفاده از تکنیک خوشه بندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
120 مدل ارزیابی ریسک قراردادهای نوینEPCبا استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
121 مدل پویای چالشهای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
122 مدل پویای سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت توزیع برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
123 مدل سازی پروژه های نرم افزاری فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه: فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
124 مدل سازی دینامیکی میزان پایداری پوشش فضای سبز شهری مطالعه موردی باغ گیاه شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
125 مدلهای اولیه پویایی های سیستم برای مدیریت ظرفیت سیستمهای انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
126 مدلی برای مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
127 مدلی جدید برای کشف نیازهای مشتریان براساس تئوری RFM و تکنیک های داده کاوی FTIS: (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
128 مدلی مناسب در چیدمان واحدهای صنعتی با استفاده از مفهوم فاصله فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
129 مدیریت ریسک مشتریان بانک ها با استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک
130 مروری بر انواع سیستم های سازه ای و تاثیر آن بر منابع انسانی ، کیفیت ، ماشین آلات و تجهیزات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
131 مروری بر انواع سیستم های سازه ای و روش های ارزیابی آنها از منظر زمان و هزینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
132 معماری چارچوبی مناسب برای استخراج و بازتعریف دکترین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
133 مقایسه روش های تاپسیس، کوپراس و ویکور فازی در اولویت بندی استراتژی های موفقیت نگهداری و تعمیرات در شرکت تعمیرات و نگهداری مپنا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
134 مکان یابی مناسب محل استقرار مراکز پشتیبانی به منظور تدارکات اضطراری پیش از وقوع زلزله با استفاده از الگوریتم ICA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
135 ملاحظات طراحی محیط های آموزشی از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
136 مهندسی سیستم در تحلیل و اولویت بندی ریسک های فاز احداث صنایع پتروشیمی (مورد مطالعه طرح احداث واحد الفین به روش EPC) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
137 نقش استراتژیهای توسعه کسب وکارهای کوچک گردشگری در اشتغال وکارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
138 نقش تاخیرات مواد در مدل سازی پویای توسعه ظرفیت تولید بازار برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
139 نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
140 نقش فن آوری اطلاعات و تکنولوژی در ورزش اسکیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
141 نقش فناوری اطلاعات (IT) در سیستم پلیس و فضاهای مجازی جرائم با رویکردی راهبردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
142 نقش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
143 نقش و جایگاه تهیه چارچوب مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ساختمان های بتنی پیش ساخته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
144 نقش و کارکرد IoT در هوشمند سازی محیط های آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
145 نهان نگاری مبتنی بر بلوک تصاویر رنگی با استفاده از DWT و SVD (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
146 یک مدل پویایی شناسی سیستم برای مدیریت پروژه سازمان پروژه محور (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه