علی محمد احمدوند

 علی محمد احمدوند ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین

علی محمد احمدوند

Ali Mohammad Ahmad Vand

ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
2 ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه یافته (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
3 اینترنت اشیاء؛ سامانه ای برای بهبود نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
4 تحلیل پویایی های زنجیره جمعیتی پلیس با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
5 تحلیل پویایی های زنجیره جمعیتی پلیس با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
6 تعیین خط مشی راهبردی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در انتخاب سبد سرمایه گذاری به وسیله ماتریس جی ای (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
7 توسعه الگوی اجرای دروس آموخته شده در سامانه مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
8 جامعه اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رسالت دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
9 روشفرا ابتکاری (سیم انپ) برای حل مسایل شبکهای (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
10 مدل ارزیابی سیاست های مدیریت ریسک بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
11 مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
12 نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
13 نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی تلفیقی ارزیابی مدیران و مدیریت های ستادی سازمان های تحقیقاتی پروژه محور بارویکرد 540 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
2 ارائه الگویی برای مدیریت زلزله در زمان ساخت ساختمان های بلند مرتبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
3 ارائه مدل استراتژی کوچک سازی سازما ن دولتی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
4 ارائه مدل پیاده سازی مهندسی سیستم در چرخه حیات طراحی یک موشک پدافندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
5 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی ( Topsis (Fuzzy و ارزش آینده (NFW) (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
6 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی ( Topsis (Fuzzy و نسبت منافع به مخارج ( (B/C (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
7 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی ( Topsis (Fuzzy و یکنواخت سالیانه((NEUA (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
8 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تاپسیس فازی و دوره ی بازگشت سرمایه (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
9 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی((PCA و دوره بازگشت سرمایه (P.P.) (مطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
10 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی((PCA و نرخ بازگشت سرمایه)(RORمطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
11 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی((PCA و یکنواخت سالیانه)(NEUAمطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
12 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تجزیه وتحلیل مولفه های اصلیPCA و برنامه ریزی پویاDP (مطالعه موردی شرکت منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
13 ارائه مدلی برای انتخاب پروژه با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره و معیار اقتصادی (مطالعه موردی شرکت بهاز کالا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
14 ارائه مدلی پویا برای پذیرش موبایل بانک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارائه مدلی دینامیکی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت اندیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 ارائه یک الگوی تصمیم برای تعیین استراتژی برونسپاری فعالیتهای نت (مطالعه موردی در یک سازمان دولتی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 اراته یک مدل دینامیک برای مسئله ـ Multiple Allocation P-hub median (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
18 ارایه چارچوبی برای ارزیابی کسب و کارها از منظر مسیولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
19 ارایه رویکردی بومی برای ارزیابی مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
20 ارایه مدلی برای پیش بینی تعداد پزشکان و مهندسان مبتنی بر رویکردپویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 ارایه مدلی جهت انتخاب و اولویت بندی پروژه های سبد در شرکتپیمانکار عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
22 ارایه یک مدل جهت بررسی ارتباط بین نوع بیمارستان و مدیریت پسماند بیمارستانی به کمک پویایی شناسی سیستم ها(مطالعه موردی:تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 ارزیابی تامین کنندگان محدود با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 ارزیابی سیستم های سازه ای از منظر مدیریت زمان و هزینه و انتخاب بهترین سیستم سازه ای با استفاده از FAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
25 ارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده با استفاده از سیستم IDMU و ADMU (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
26 ارزیابی و توسعه راهبردی مدل کسب و کارمطالعه موردی: موسسه آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
27 استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و داده‌کاوی در افزایش رضایت‌مندی شهروندان: موردکاوی شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
28 استفاده از تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مرحله طراحی سازه های بتنی پیش ساخته (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 استفاده از داده کاوی در مدیریت ارتباط با شهروند: مورد کاوی سامانه 137 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
30 استفاده از دادهکاوی در بهبود مدیریت شهری: موردکاوی سامانه 137 شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
31 انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات تجهیزات زرهی با استفاده از روش ANP-DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
32 انتخاب محصولتجاریCOTS)با استفاده از تکنیکTOPSIS و ANP بهبودیافته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
33 انتخاب مکان مناسب شعب بیمه با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
34 انتخاب مناسب روش های پایدارسازی در پروژه های زیرزمینی با استفاده از فنون MADM (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 انتخاب و اولویت بندی پروژه های سبد در شرکت پیمانکار عمومی براساس فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
36 اولویت بندی توسط یک سامانه پدافند هوایی فرضی، در مقابله با چند هدف هوایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
37 ای پلن (الگوی یکپارچه پشتیبانی لایه ای نیاز)؛ الگوی بومی تهیه ره نگاشت در حوزه کسب و کار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
38 بررسی انواع روش های متداول پایدار سازی در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
39 بررسی انواع روشهای متداول پایدارسازی گود در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
40 بررسی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بین کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری TAM مطالعه موردی: بیمارستان های منطقه 1و 2 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
41 بررسی تاثیر آلودگی هوا بر میزان سلامت افراد با رویکرد پویایی شناسی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
42 بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران مالی در قرارگاه سازندگی نوح(ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
43 بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی گردشگران شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
44 بررسی چالش های کاربرد فناوری اطلاعات و طراحی مدل مناسب برای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
45 بررسی رابطه ابعاد شخصیت برند و ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
46 بررسی روش های انتخاب ویژگی در نظرکاوی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین با تمرکز بر روی زبان فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
47 بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار TQM در راستای بهبود عملکرد سازمان های خرد، کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
48 بکارگیری رویکرد ترکیبی آزمون همبستگی و تصمیم گیری چندشاخصه فازی جهت تعیین اهمیت عوامل مدیریت دانش و رتبه بندی سازمانها (مطالعه موردی: مجموعه شرکتهای دانش بنیان سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
49 به کارگیری مدل های استنتاج فازی و روش ماشین بردارهای پشتیبان جهت مدل سازی رویگردانی مشتریان در مؤسسات مالی و اعتباری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 بهترین استراتژی های مداخله ای برای کاهش خطای انسانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شرکت مپنا توسعه دو) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
51 پارادوکس سودآوری بانک های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
52 پیش بینی بلند مدت آورد جریان در نیروگاه کارون 4 تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
53 تاثیربخش بندی بازار بر نرم افزارهای مدیریت منابع سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
54 تحلیل پویایی توسعه بکارگیری انرژی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
55 تحلیل پویایی های عوامل موثر در شبکه زنجیره تامین با رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
56 تحلیل دینامیک های تبیین نقشه استراتژی با متدولوژی پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
57 تحلیل رضایتمندی شهروندان با استفاده از تکنیکهای داده کاوی: مورد کاوی شهرداریتهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
58 تحلیل شکاف استراتژیک خبرگزاری های بر خط بر اساس مدل swot و space (مطالعه موردی: خبرگزاری ایمنا) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
59 تحلیل قابلیتهای داده کاوی در افزایش بهره وری سازمان( مطالعه موردی شرکت عایق های الکتریکی پارس زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
60 تدوین استراتژی صنعت گردشگری شهر اصفهان با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
61 تدوین و ارزیابی استراتژی های انرژی ایران با استفاده از تحلیل وضعیت راهبردی، سلسله مراتبی فازی و روش ویکور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
62 تدوین یک مدل پویا جهت ایجاد ارتباط مؤثر بین پارامترهای رفتاری موشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
63 تشخیص بیماری قلبی (عروق کرونر) با استفاده از شبکه عصبی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
64 توسعه استفاده از انرژی های نو در ایران با رویکرد تفکر سیستمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
65 چارچوب مدیریت سبد پروژه در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
66 دستیابی به تناسب استراتژیک در زنجیره تامین با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند هدفه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
67 رتبه بندی تامین کنندگان سبز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
68 رتبه بندی مولفه های موثر برایمنی جاده با روش PCA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
69 شبیه سازی و تحلیل دینامیکی فرایند اموزش منابع انسانی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
70 شناسایی شاخص های کسب و کار الکترونیکی گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
71 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر چابک سازی زنجیره تامین شرکت داروپخش با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
72 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجارت الکترونیکی کالای ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
73 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک صادرات خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
74 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بروز تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: صنعت ساختمان سازی در منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکردمدیران ستادی سازمانهای تحقیقاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
76 طراحی مدل ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت TQM در بهبود عملکرد SMEs با استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS در محیط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
77 طراحی مدل انتخاب بهترین سیستم سازه ای با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
78 طراحی مدل انتخاب تامین کنندگان سبز با استفاده از مدل ترکیبی خوشه بندی و تاپسیس در محیط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
79 طراحی مدل تصمیم گیری درانتخاب نوع قرارداد برای پروژه های عمرانی ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
80 طراحی نقشه استراتژی درشرکت های تولیدی باروش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
81 طرح راهبردی توسعه اضطراری ایمنی راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
82 کاربرد پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
83 کاربرد پویایی های سیستم در بررسی رفتار عوامل موثر در برنامه ریزی منابع انسانی و بهره وری سازمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
84 کاربرد مدلسازی پویایی های سیستم در بهبود زمانبندی پروژه توسعه محصول جدید از طریق تکنیک فشرده سازی زمان (روش ردیابی سریع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع
85 کشف الگوهای تواتر موجود در نرخ تصادفات و تلفات در ایران با استفاده از تکنیک خوشه بندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
86 مدل پویای چالشهای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
87 مدل پویای سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت توزیع برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
88 مدل سازی پروژه های نرم افزاری فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه: فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
89 مدل سازی دینامیکی میزان پایداری پوشش فضای سبز شهری مطالعه موردی باغ گیاه شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
90 مدلهای اولیه پویایی های سیستم برای مدیریت ظرفیت سیستمهای انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
91 مدلی جدید برای کشف نیازهای مشتریان براساس تئوری RFM و تکنیک های داده کاوی FTIS: (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
92 مدلی مناسب در چیدمان واحدهای صنعتی با استفاده از مفهوم فاصله فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
93 مدیریت ریسک مشتریان بانک ها با استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک
94 مروری بر انواع سیستم های سازه ای و تاثیر آن بر منابع انسانی ، کیفیت ، ماشین آلات و تجهیزات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
95 مروری بر انواع سیستم های سازه ای و روش های ارزیابی آنها از منظر زمان و هزینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
96 مکان یابی مناسب محل استقرار مراکز پشتیبانی به منظور تدارکات اضطراری پیش از وقوع زلزله با استفاده از الگوریتم ICA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
97 ملاحظات طراحی محیط های آموزشی از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
98 نقش استراتژیهای توسعه کسب وکارهای کوچک گردشگری در اشتغال وکارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
99 نقش تاخیرات مواد در مدل سازی پویای توسعه ظرفیت تولید بازار برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
100 نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
101 نقش فن آوری اطلاعات و تکنولوژی در ورزش اسکیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
102 نقش فناوری اطلاعات (IT) در سیستم پلیس و فضاهای مجازی جرائم با رویکردی راهبردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
103 نقش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
104 نقش و جایگاه تهیه چارچوب مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ساختمان های بتنی پیش ساخته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
105 نقش و کارکرد IoT در هوشمند سازی محیط های آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
106 نهان نگاری مبتنی بر بلوک تصاویر رنگی با استفاده از DWT و SVD (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
107 یک مدل پویایی شناسی سیستم برای مدیریت پروژه سازمان پروژه محور (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه