دکتر جواد حامدی

دکتر جواد حامدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر جواد حامدی

Dr. Javad Hamedi

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و سایتوتوکسیک اکتینومایست های بومی ایران (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 19
2 اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی روغن دانه های گل مغربی ".Oenothera biennis L" و گاو زبان ".Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey " (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 2، شماره: 3
3 ارائه یک روش سریع و ارزان برای سنجش زیست توده میکرو ارگانیسم ها با استفاده از سنجش اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی محیط کشت (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 4
4 ارزیابی اثر ضد میکروبی کلرهگزیدین و اوژنول بر روی سلولهای پلانکتونیک و بیوفیلم استرپتوکوکوسهای ویریدانس جدا شده از پلاکهای دندانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 42، شماره: 1
5 ارزیابی تغییرات فنوتیپی مقاومت به اگزاسیلین در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در کشت های متوالی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 185
6 ارزیابی توان باکتریهای قلیادوست در بهبود پایایی بتن (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 8، شماره: 29
7 استفاده از مایع تخمیر UTMC ۵۰۴۰ Aspergillus westerdijkiae در کنترل زیستی علف هرز جودره (Hordeum spontanum) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 15
8 افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 4
9 Evaluation of crude oil biodegradation by Phaeosphaeria spp. UTMC ۵۰۰۳ (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 4
10 بررسی امکان تولید و ارزیابی ویژگی‌های کیفی ژله پروبیوتیک و سین‌بیوتیک دارای باسیلوس کواگولانس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 7، شماره: 2
11 بیورآکتور امولسیونی : فن آوری نوین در تصفیه زیستی ترکیبات آلی فرار هوا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
12 تشخیص مولکولی سریع بیماری لکه قهوهای مرکبات با استفاده از ژن ACT در Alternaria alternata (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 22
13 جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک بومی مولد ترکیبات ضدمیکربی از فرآورده های لبنی کرمانشاه، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره: 13، شماره: 2
14 جداسازی و غربال‏گری اکتینومیست‏های مولد فیتوتوکسین و بررسی طیف اثر فیتوتوکسین سویه‏های منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 1، شماره: 2
15 جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضدقارچی تعدادی از اکتینومایست های ایرانی بر علیه سه قارچ بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 86
16 جذب زیستی سرب توسط باکتری های جداشده از پساب های صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
17 طراحی، اجرا و بررسی عملکرد مولد میست کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 4
18 غربالگری و شناسایی مولکولی اکتینوباکترهای مولد آنزیم تیروزیناز از خاک های کویر مرنجاب، غار هامپوئیل و جزیره هرمز (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 41
19 کاربرد روش رویه پاسخ در بهینه سازی احیای زیستی سلنات به نانوذرات سلنیم توسط باکتری Bacillus sp. Strain TR-۶ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 1
20 کنترل‏ زیستی‏ علف‏ هرز‏ پیچک‏ صحرایی Convolvulus arvensis با‏ استفاده‏ از پروتئین‏ نوترکیب‏ Nep1‏ حاصل‏ از Fusarium oxysporum‏ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 13
21 مطالعه تنوع اکتینوباکترهای قابل کشت در غار سهولان مهاباد و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی جدایه ها (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 49
22 معرفی اکتینوباکترهای مولد اگزوپلیمرهای دارای خاصیت ضدمیکربی از خاک های ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 1
23 معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC ۵۰۳۹ بهعنوان گونه قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 23
24 مقایسه تاثیر میکروبیوتای مدفوع نوزاد بر بقای زیستی سلولهای سرطانی روده و سلولهای بنیادی سوماتیکی نامحدود (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An inexpensive method for screening and dereplication of bioactive metabolites of Leuconostoc mesenteroides UTMC ۳۸۲۱ (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 اثر اجزاء محیط پیش کشت در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
3 ارائه روش سریع ارزیابی شیر خام با استفاده از اختلاف پتانسیل الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 ارزیابی فعالیت آنزیمی اکتینوباکترهای نادر همزیست بی مهرگان در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
5 ارزیابی فعالیت ضدمیکربی در اکتینومیست های همزیست بی مهرگان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 افزایش تولید کلاولانیک اسید و تغییر الگوی مصرف کربوهیدرات ها در سویه clavuligerus Streptomyces با جهش زایی توسط پرتو فرابنفش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
7 اکتینومیست های تولید کننده ترکیبات ضدباکتریایی از رسوبات بستر دریای مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 امکان سنجی استفاده از اکتینومایست های جداشده از خاک برای مبارزه زیستی علیه چهار قارچ بیماری زای گیاهی رایج در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 Biofilm inhibition by Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus paracasei metabolites against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 Discovery of novel Mycobacterial lasso peptide biosynthetic gene clusters and structure prediction of the resulting peptide (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
11 Immobilization of a microbial lipase on celite for enzymatic improvement of n۶/n۳ ratio in polyunsaturated fatty acids from plant oil (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
12 Increasing ethanol resistance in Saccharomyces cerevisiaeusing Adaptive laboratory evolution (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
13 Increasing production of clavulanic acid and changing of consumption carbohydrates patterns in Streptomyces clavuligerus by ultraviolet mutagenesis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
14 Investigating the variety of cultivable lactobacilli in crops of the local chickens of Mazandaran province and investigating the capabilities of their hydrolytic and probiotic enzymes (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
15 Optimization of suitable carbon source for polysaccharide production by Lactobacillus sp. UTMC ۳۹۸۳ and molecular identification of the producer strain (EPS) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
16 Screening of tyrosinase enzyme producing Actinobacterial isolates from soil samples of Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
17 Simultaneous immobilization-purification of a microbial lipase for biodiesel production (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
18 Study on the parameters of airborne haxavalent chromium removal by chitosan biopolymer (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
19 The anti-biofilm effects of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus reuteri cell-free supernatant on Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
20 The study of tellurite tolerance and its bioremoval by a halophilic actinobacterial strain, QS-2006 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
21 بازدارندگی از رشد عامل بیمارگر گیاهی، Pectobacterium carotovorum با استفاده از عصاره تخمیر باکتریهای شاخه Actinomycetota (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
22 بررسی اثر اسیدهای چرب و متیل استرهای آنها در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
23 بررسی اثر فلز روی در رشد Lactococcus lactis و تولید نایسین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
24 بررسی تاثیر دما و میزان تراکم خاک ماسه ای بر روی حداکثر فعالیت Sporosarcina pasteurii در آزمایش فرسایش بادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
25 بررسی تغییرات رئولوژی محیط کشت، تولید کلاولانیک اسید و مورفولوژیStreptomyces clavuligerus در بیوراکتور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 بررسی توانمندی اکتینوباکترها برای کنترل زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae (Homoptera: Aphididae) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
27 بررسی حذف زیستی نفت خام توسط Fusarium sp. UTMC 1841 جدا شده از مناطق آلوده به نفت پالایشگاه شازند اراک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
28 بررسی روشی نوین در زمینه ی جداسازی طول کامل ژن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی طیف اثر فیتوتوکسین تولید شده توسط اکتینومیست های مولد فیتوتوکسین (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
30 بررسی فرایند تولید اریترومایسین توسط باکتری Saccharopolyspora erythraea به روش تخمیر بسته در غلظتهای مختلف کنجاله کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
31 بررسی فعالیت آمیلازی در Saccharopolyspora erythraea و نقش آن در تولید اریترومایسین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
32 بررسی کارایی کانی مگنتیت در جذف اسید لاکتیک از مایع تخمیر Lactobacillus casei PTCC 1608 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
33 بررسی مدل های ایزوترم لانگموئیر و فروندلیچ در جذب زیستی کادمیوم توسط Promicromonospora sp. UTMC 2243 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 تاثیر ازتوباکترهای دارای فعالیتهای متعدد افزاینده رشد گیاه در رشد گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
35 تاثیر مورفولوژی بر روی رئولوژی و تولید اریترومایسین در تخمیرهایSaccharopolyspora erythraea (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 تصفیه زیستی پساب بیودیزل حاصل از روغن های پسماند خوراکی با استفاده از باکتری های جداشده از خاک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
37 جداسازی اکتینوباکترهای گرمادوست مولد ترکیبات ضد میکروبی علیه سویه Staphyloccous aureus مقاوم به متی سیلینبه متیسیلین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
38 جداسازی اکتینومایست های مقاوم به برخی فلزات سنگین از خاکهای آلوده منطقه همدان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
39 جداسازی اکتینومایست های نمکدوست نسبی از دریاچه ارومیه و آنالیز 16srRNA (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از لجن های مخازن نگهداری نفت خام (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
41 جداسازی و شناسایی ژن nlpدر سویهStreptomyces sp. UTMC2101 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 جذب زیستی، چشم اندازی نو در کنترل آلودگی هوا به کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
43 روشی جدید و سریع برای سنجش تغییرات بیوماس میکروارگانیسم ها با استفاده از سنجش اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
44 غربالگری اکتینومایست های مولد آنتی بیوتیک بر علیه Helicobacter pylori (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
45 غربالگری اکتینومایستهای خاکزی افزایندهی رشد گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
46 کلون و بیان ژن Fusarium oxysporum nep-1 درEscherichia coliبه منظور دست یابی به یک علف کش زیستی نوترکیب جدید (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
47 کنترل زیستی علف هرز پیچک صحرایی Convolvulus arvensis با استفاده از Agrobacterium نوترکیب حاوی ژن nep1 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
48 معرفی Pestalotiopsis sp به منظور کنترل زیستی گیاه هرز سورگوم (Sorghum ) halepense (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
49 معرفی Promicromonospora sp. UTMC 2243، یک اکتینومیست کمیاب مقاوم به فلزات سمی و توانمند در جذب زیستی کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
50 مقایسه فراوانی و میزان مقاومت به فلزات سمی در اکتینومیست‌های بارز و نادر جداشده از خاک‌های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
51 مقایسه میزان خوردگی فولاد توسط باکتریهای احیا کننده سولفات در کشت های بسته و نیمه پیوسته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران
52 نقش Sporosarcina pasteurii در بهبود مشخصات مهندسی خاک های ماسه ای با توجه به آزمایش نفوذپذیری و دوام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
53 یک روش جدید، ارزان و دقیق برای سنجش کلاولانیک اسید در محیط کشت پیچیده Streptomyces clavuligerus (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران