دکتر فرهاد دانش نیا

دکتر فرهاد دانش نیا دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

دکتر فرهاد دانش نیا

Dr. Farhad Daneshnia

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اقتصاد سیاسی بازتولید بی ثباتی و منازعه در عراق پساصدام (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
2 اقتصاد سیاسی توسعه در ج.ا.ا: تقدم امر سیاسی بر امر سیاستی و پیامدهای توسعه ای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 3
3 اقتصاد سیاسی توسعه در عراق پساصدام: چرخش سیاسی یا بازتولید نظم دسترسی محدود (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 2
4 تحولات سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و تبیین مولفه های تاثیرگذار بر آن (۲۰۱۴-۲۰۰۲) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 1
5 چشم انداز جایگاه تمدن نوین اسلامی در شکل گیری نظم پساهژمون در اقتصاد سیاسی جهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 2، شماره: 2
6 رویکرد روسیه در قبال گسترش اتحادیه اروپایی به شرق (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 3
7 زمینه های بازآفرینی بحران در روابط ایران و عربستان سعودی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 2
8 سازه انگاری الکساندر ونت: امتناع از گذار از بن بست های تئوریک روابط بین الملل و دست یابی به راهی میانه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 16
9 فلسفه تکنولوژی و نظریه روابط بین الملل: به سوی یک هستی شناسی نوین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 12
10 قبض و بسط مفهوم قدرت در سامان فکری جوزف نای (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 9
11 کاربرد نظریه بازی ها و نهادگرایی نئولیبرال در تحلیل رفتار بازی گران اصلی اپک گازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 8، شماره: 1
12 مدیریت توسعه پایدار شهر کرمانشاه؛ رهیافت اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
13 مفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بیناذهنی انقلاب اسلامی و جبهه ی مخالف آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 24، شماره: 93
14 هژمونی یا افول گفتمان سیاست قدرت سنجش آرای جان واسکوئز پیرامون جایگاه پارادایم واقع گرایی در روابط بین الملل (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 39
15 هویت تاریخی، نوعثمانی گرایی و سیاست خارجی ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی و فرصت های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اهداف امریکا در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت
2 بررسی تحلیل گفتمان تحریم های ایالات متحده آمریكا علیه ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
3 بررسی راهبرد امریکا و روسیه در مقابل کردها بعد از تحولات 2011 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
4 تبیین صورت بندی نوین دولت و دیپلماسی در اقتصاد سیاسی جهانی و کاربردهای سیاستی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها و چالش های ۱۴۰۰-۱۴۰۴)