محمد فرهادی

 محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

محمد فرهادی

Mohammad Farhadi

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Natural Ventilation Function in Vakil Bazaar (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 1
2 Total Endoscopic Approach in Glomus Tympanicum Surgery (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 29، شماره: 6
3 جوانان و مصرف گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 دفاع مقدس و قدرت جهانی (واکاوی سوابق نظری محققان روسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 1
5 نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی: ترجمه انصاریان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Auditory Change Detection Process Using Speech Stimuli in Children with Cochlear Implant (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران
2 اثرهیدروژن پراکسید برپایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
3 Biomarkers investigation for presbycusis as a very common human impairment and a future disaster (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
4 Reduction of tinnitus in rat animal model using photobiomodulation (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
5 Tissue engineering for the repair of tympanic membrane perforation (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
6 بررسی سنیتیک پایداری حرارتی آنتوسیانین های زرشک(Berberis vulgaris) (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
7 بررسی مدل همخوانی نادلر و توشن از منظر وظیفه- سازمان رسمی و توسعه ابزاری برای سنجش تناسب سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 بررسی نقش مشارکت کارکنان در اثر بخشی آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
9 پیش بینی تعامل علمی دانش آموزان از روی دلبستگی به معلم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
10 حق کودکان بر شهر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
11 رابطه بین استرس شغلی و مؤلفه های موش هیجانی مأمورین گارد بندر خرمشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد با استفاده از الگوی مدیریت تحول؛ مطالعه موردی: شرکت صنعتی نیرومحرکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
13 نظام آراستگی محیط کار و تاثیر آن بربهره وری مامورین یگان حفاظت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
14 نقش عدم توسعه اقتصادی در جهت گیری ناسیونالیسم ملی به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی و تهدیدات آن برای منافع ملی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول