دکتر محمد رداد

دکتر محمد رداد استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتر محمد رداد

Dr. Mohammad Redad

استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل زمان-فرکانس داده های لرزه ای با روش تبدیل S بازچینی شده برای آشکارسازی سایه های کم-فرکانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزچندمقیاسی نشانگرواریانس برای شناسایی کانال مدفون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
2 تحلیل AVO تک فرکانسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
3 تضعیف نوفه تصادفی در داده لرزه ای با استفاده از الگوریتم TOSSVD چند مقیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
4 تضعیف نوفه تصادفی در داده های لرزه بازتابی با استفاده از تخمین تجربی مرتبه پایین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
5 حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
6 شناسایی کانال های مدفون بااستفاده از نشانگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
7 شناسایی گسلها با استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزه ای و روش لبه یابی پرویت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
8 کاربرد بیشینه ی محلی تبدیل فشرده شده ی همزمان در تحلیل طیفی داده های لرزه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
9 کاربرد روش لرزه نگاری شکست مرزی در تعیین فروچال (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی