دکتر مهدی علیپور حافظی

دکتر مهدی علیپور حافظی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدی علیپور حافظی

Dr. Mehdi Alipour Hafezi

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 3
2 Semantically Integrating Digital Libraries: Proposed Architecture (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 3، شماره: 5
3 بررسی رفتاراطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 10
4 بررسی عوامل موثر بر پذیرش انتشار مقاله ویدئویی در نشریات علمی بر مبنای مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 3
5 بررسی میزان همخوانی میان برچسب های مقالات حوزه کتابداری در پایگاه رده بندی مردمی سایت یولایک و توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاه لیستا (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 8
6 تحلیل محتوای فصلنامه فرهنگ رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 10، شماره: 37
7 تحلیل مفهومی الگوی دیجی کوال بر اساس چارچوب نظری پنج -اس (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 11
8 ترسیم نقشه علمی مقالات منتشر شده در حوزه امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 32
9 تعیین فرایند زیست روش های پژوهش در پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 22
10 جستاری بر دو دهه مطالعات جامعه علمی کتابخانه های دیجیتالی در ایران: پدیده جهان کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 2
11 درک کاربرد رسانه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی با مدل انتظار استفاده و رضامندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
12 رایانش ابری در کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
13 سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 3
14 شناسایی و اولویت بندی فناوری های نوین در مدیریت کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 27، شماره: 4
15 مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 5
16 مروری نظام مند بر توسعه هستی شناسی ها با استفاده از فولکسونومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
17 مطالعه گرایش موضوعی پژوهشهای علم اطلاعات ودانششناسی در دانشگاههای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 3
18 مهارت های فنی کتابداران دیجیتال کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
19 نگاهی به پژوهش های حوزه موضوعی امام رضا (ع): مطالعه ای علم سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 11، شماره: 42
20 یکپارچه سازی محتوا و خدمات در سیستم های نرم افزاری کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده اقتصادی از دانش موجود (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
21 یکپارچه سازی محتوا و خدمات در سیستم های نرم افزاری کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده ی اقتصادی از دانش موجود (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کتابخانه های دیجیتالی: مفاهیم و جنبه های فنی - اجرایی (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
2 کتابخانه های مجازی: سرویسها و خدمات (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال