مسعود تابش

 مسعود تابش استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران

مسعود تابش

Masoud Tabesh

استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 115
2 ارزیابی خطر پذیری تصفیه خانه های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه خانه جلالیه تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 116
3 ارزیابی ریسک شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
4 الزامات و ضرورت های ارائه یک چارچوب یکپارچه و جامع در ارزیابی سیاست های مدیریت تقاضای آب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 4
5 بررسی تاثیر عدم قطعیت داده ها و نوع شبیه سازی هیدرولیکی بر نتایج مدل سازی و ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
6 بررسی تاثیر عوامل موثر بر تغییر ضریب زبری هیزن - ویلیامز لوله های چدنی در طول دوره بهره برداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی عددی نشت از لوله های فولادی مستغرق در آب با استناد به نتایج آزمایشگاهی لوله های غیر مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 4
8 بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح های کاهش آب بدون درآمد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 107
9 بررسی و تحلیل پایان نامه های مرتبط با آب و فاضلاب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 4
10 بهینه سازی تانک ذخیره با در نظر گرفتن قیود کیفی در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
11 بهینه سازی کیفیت آب در شبکه های توزیع بر اساس وضعیت دور پمپ نحوه تزریق کلر و نوع روش تحلیل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
12 بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های آبرسانی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
13 بهینه سازی هزینه انرژی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
14 بهینه‌سازی سامانه‌های تأمین آب نوبتی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 3
15 پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
16 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
17 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
18 تعیین مشخصات منبع آلودگی در شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 1
19 توسعه یک مدل اولویت بندی برای بازسازی لوله های شبکه های توزیع آب با حداقل اطلاعات ساختاری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
20 طراحی بهینه نمونه برداری فشار در شبکه های توزیع آب برای کالیبراسیون مدل‎های هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 1
21 محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از شبکه بیزین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 103
22 مدل مدیریت حوادث شبکه های توزیع آب با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
23 مطالعه (پیش بینی) نرخ شکست لوله های اصلی آبرسانی شهری با استفاده از روشهای هوشمند و رگرسیونی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 آنالیز حساسیت، ابزاری برای طراحی نمونه مدل های هیدرولیکی و کیفی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
3 اثر هدفمند سازی یارانه ها بر تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه مدل بهره‌برداری از شبکه های توزیع آب با قابلیت همگرایی بالا در تدوین مقادیر بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
6 ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینهشیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
7 ارائه یک رابطه برای پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی و مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی اثرات اقتصادی اعمال سیاست های مدیریت مصرف آب شهری بر سامانه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
9 ارزیابی اثرات سیاست های مدیریت تقاضا بر هیدرولیک شبکه فاضلاب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی اثرات متقابل نوع پوشش خاک و غلظت رسوب معلق در آب مورد استفاده در طرح های تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی اثرات محیط زیستی مصرف انرژی ایستگاه پمپاژ و چاه تامین آب، تحت مدیریت تقاضای آب شهری (مطالعه موردی: شهر جدید بهارستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی پایداری سامانه های تامین و توزیع آب شهری: روش ارزیابی و معیارهای پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
13 ارزیابی تأثیر تنظیم متغیرهای مختلف دارای عدم قطعیت در کالیبراسیون مدلهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 ارزیابی عملکرد زیست محیطی لوله های شبکه ی جمع آوری فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 ارزیابی قابلیت اطمینان مکانیکی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 ارزیابی کارایی تکنیکهای KNNو SVM در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 ارزیابی مدل های پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
18 ارزیابی مدل های مختلف تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
19 استفاده از پساب در صنعت: مطالعه مروری (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
20 استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده OWA در تعیین اهمیت بخشهای مختلف تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
21 استفاده از قابلیت اطمینان کیفی به عنوان قیدی جدید در بهینه سازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 الزامات و ضرورت های ارائه یک چارچوب یکپارچه و جامع در ارزیابی سیاست های مدیریت تقاضای آب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
23 الگوریتم ارزیابی ریسک شبکه های جمع آوری فاضلاب در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
24 الگوی مدلسازی فرآیند بازسازی شبکه آبرسانی بعد از زلزله احتمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
25 اندازه گیری میزان متوسط مصرف سرانه آب خانگی و اجزاء مصرف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
26 اولویت بندی بازسازی اجزای شبکه فاضلاب با استفاده از مدل زوال سازه ای مبتنی بر رگرسیون لجستیک چند جمله ای (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
27 ایجاد پایگاه داده جهت تحلیل ریسک سامانه های فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
28 برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نوروفازی سوگنو (مدل های دوپارامتری) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 برآورد کوتناه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) براساس پارامترهای دما ورطوبت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی آزمایشگاهی رابطه نشت_فشار در لوله های پلی اتیلن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
31 بررسی آزمایشگاهی رابطه نشت- فشار بر روی لوله فولادی قدیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
32 بررسی آزمایشگاهی روابط فشار - دبی مورد استفاده در مدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی الگوی مصرف آب مشترکین خانگی و تعیین سهم اجزای مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
34 بررسی پدیده نشت در سیستم های آبرسانی به روش تحلیل فرکانس جریان ناماندگار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی تاثیر بارش بر جریان فاضلاب منتقل شده در شبکه های فاضلاب مجزا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی تاثیر دور پمپ و نحوه تزریق کلر بر روی بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
37 بررسی تاثیر شاخصهای هیدرولیکی در طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی تاثیر نوع تحلیل هیدرولیکی بر نتایج تحلیل کیفی چندگانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 بررسی تاثیرتوام عدم قطعیت تقاضای گرهی وزبری لوله درشبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
40 بررسی تأثیر پارامترهای ضریب تخلیه و سطح مقطع نشت در رابطه نشت فشار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
41 بررسی تأثیر تغییرات فشار هیدرولیکی در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی تأثیرات مدیریت فشار بر روی شاخص قآبلیت اطمینان در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی تغییرات شاخص های موثر در پیش بینی شکست لوله های اصلی آبرسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه آب داخل ساختمان در حالت وجود پمپ و مخزن خانگی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 بررسی سه روش پرکاربرد برای محاسبه ی نشتاب در شبکه های فاضلاب مجزا (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
47 بررسی شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 بررسی شاخص های عملکرد نشت در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
51 بررسی کاربرد پروتکل ODD برای مدل سازی عامل بنیان در حوزه مدیریت آب شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
52 بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشارشبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
53 بررسی میدانی ضرایب حداکثر مصرف آب (مطالعه موردی: تهران و کاشمر) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
54 بررسی میزان سرویس دهی شبکه های توزیع آب شهری با ارزیابی مشخصه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 بررسی نشت درشبکه های توزیع آب شهری با استفاده از مفهوم تلفات زمینه و شکستگیها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
56 بررسی و تحلیل پایاننامههای مرتبط با آب و فاضلاب مطالعه موردی: دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
57 برنامه عملکرد ایستگاه های پمپاژ در شبکه های توزیع آب شهری ، با استفاده ازپمپ های دور متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
59 بهرهبرداری بهینه از منابع در شبکههای توزیع آب در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
60 بهینه سازی تزریق کلر با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی با الگوریتم جامعه مورچگان در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
61 بهینه سازی چندهدفه کاهش هزینه های انرژی مصرفی و کلرزنی و افزایش قابلیت اطمینان تلفیقی در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 بهینه سازی دوهدفه شبکه جمع آوری فاضلاب شهری با رویکرد حداکثر سازی قابلیت عملکرد هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
63 بهینه سازی سامانه های تامین آب نوبتی با بکارگیری تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
64 بهینه سازی فشار در شبکه توزیع آب با هدف مدیریت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 بهینه سازی مخزن ذخیره در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم دو هدفه ACO (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
66 بهینه نمودن میزان کلر مصرفی در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
67 بهینه­سازی شبکه­های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گره­ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری بااستفاده ازشبکه بیزین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 پیش بینی شکست در سیستمهای توزیع آب با استفاده از روش محاسبات تکاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
70 پیشبینی مصرف آب شهری با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم (مطالعه موردی شهر نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
71 تأثیر قیود کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 تحلیل سلسله مراتبی ریسک کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی شهری با در نظرگرفتن وابستگی جریانات خروجی(مصرف و نشت) با فشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 تخمین قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 تخمین و ارزیابی میزان گاز گلخانهای تولید شده در تهیه آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
77 تدوین الگوریتمی برای ارزیابی ریسک تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
78 تدوین الگوریتمی برای مدیریت ریسک تصف یه خانه های فاضلاب در مواقع بحران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
79 تسریع همگرایی حل معادلات هد-دبی شبکه‌های آبرسانی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
80 تعیین زمان بهینه تعویض لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
81 تعیین شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری آب سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
82 تعیین مکان و زمان منبع ورود آلودگی به شبکه های توزیع آب با ملاحظه عدم قطعیت تقاضای آب (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
83 تعیین مکان و زمان منبع ورود آلودگی به شبکه های توزیع اب با ملاحظه عدم قطعیت تقاضای آب (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
84 تعیین مکان و میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 تعیین میزان بهینه دز کلر در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
86 تلفیق مدل تحلیل پارامترهای کیفی آب با مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
87 توسعه الگوریتم ارتقاء اطمینان پذیری کیفی شبکه های توزیع آب با حداقل سازی هزینه های پمپاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
88 توسعه پایدار سامانه های تامین و توزیع اب شهری در کشور: چالشها راهکارها و فرصت ها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
89 توسعه مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره Fuzzy TOPSIS برای بازسازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
90 تولید منحنی های شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 تهیه مدل تلفیقی GISو تحلیل هیدرولیکی به منظور مدیریت شبکه های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
92 حذف اثر حدس اولیه در حل دسته معادلاتH به روش نیوتن رافسون جهت تحلیل شبکه های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
93 رابطه بین قیود سرعت و کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
94 رتبه بندی اسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
95 زمان بندی نت تاسیسات آب شهری با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
96 شبکه های هوشمند آب و فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
97 شناسایی تهدیدات موثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درآمد مطالعه موردی: محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
98 شناسایی تهدیدهای استفاده از پساب شهری به عنوان آب خنک کننده صنعتی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
99 شناسایی و رتبه بندی پارامترهای موثر بر تلفات ظاهری با استفاده از شبکه های بیزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
100 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن هزینه ساخت و کیفیت آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
101 طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب با درنظر گرفتن شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد شبکه های توزیع آب در شرایط مختلف مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
103 عوامل موثر در شکست لوله های شبکه ی آبرسانی و روشهای پیش بینی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
104 قابلیتهای مدل تلفیقی تحلیل هیدرولیکی و GIS در اصلاح شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
105 کاربرد GIS در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آّب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
106 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
107 کاربرد تلفیق مدلهای تحلیل هیدررولیکی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی طرح های آبرسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
108 کاربرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی پایداری سامانه های آب شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 کاربرد شبکه بیزین در پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
110 کالیبراسیون کیفی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
111 کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
112 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با حداقل نمونه برداری از شبکه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
113 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن عدم قطعیت داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
115 محاسبه میزان پیامد وقوع شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
116 محاسبه ی شاخص عملکردزیست محیطی لوله های بتنی شبکه ی فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
117 مدل بازسازی لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن قیدهای اقتصادی، هیدرولیکی و لحاظ کردن هزینه آب هدر رفته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
118 مدل سازی جریان گذرا در لوله های آب با روش فشار دومولفه ای وروش عددی HLL (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
119 مدل سازی عامل بنیان، رویکردی قدرتمند در ارزیابی سیاست های مدیریت تقاضای آب شهری در بخش خانگی، بررسی الزامات و مفاهیم اصلی در ساختار مدل سازی (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
120 مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
121 مدل مفهومی اصلاح و نوسازی شبکه های آب شهری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
122 مدل نمودن اجزای هیدرولیکی بر روی شبکه آبرسانی شهری در تحلیل مبتنی بر فشار شبکه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
123 مدلسازی تغییرات مواد آلی در شبکه های فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
124 مدلسازی شکست لوله های شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش شبکه های عصبی- فازی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
125 مدلسازی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش تحلیل مبتنی بر فشار و الگوریتم گرادیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
126 مدلسازی نشت در شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از تلفیق روش اندازه گیریجریان حداقل شبانه و مدل تحلیل هیدرولیکی Epanet 2.10 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
127 مدلی برای محاسبه تلفات در شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
128 مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب از طریق تعیین میزان بهینه تزریق کلر با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
129 مدیریت تقاضا در شبکه آبرسانی با استفاده از مدیریت فشار در شرایط کم آبی و با در نظر گرفتن عدالت در توزیع آب (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
130 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
131 مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 مدیریت مصرف در شبکه های توزیع آب به وسیله بهینه سازی بازشدگی شیرآلات کنترل جریان (FCV) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
133 مدیریت نشت در شبکه های آبرسانی به وسیله بهینه سازی تنظیم شیرآلات با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
134 مدیریت نوسازی شبکه آب شهری با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
135 مدیریت هدررفت در سیستمهای توزیع آب ایران به روایت استاندارد -308 الف (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
136 مروری بر اثرات سیاست های مدیریت تقاضا در چرخه عرضه-تقاضای آب شهری، کاربرد رویکرد مدلسازی عامل بنیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
137 مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته بر روی رابطه نشت فشار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
138 مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه خانههای فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
139 مروری بر شاخص های کیفیت آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
140 مروری بر مطالعات و ضرورتهای الگوی تحلیل ریسک و مدیریت ریسک شبکههای توزیع آب بعد از زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
141 مقایسه الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
142 مقایسه عملکرد تکنیکهای ANFIS , SVM در پیش بینی نرخ شکست لوله های شکست توزیع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
143 مقایسه فرمول های دبی– فشار برای تحلیل هیدرولیکی مبتنی برفشار در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
144 مقایسه فرمولهای مختلف ارائه شده جهت مصارف کنترل شده در روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار برای شبکه های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
145 مقایسه کارایی شاخص های قابلیت اطمینان هیدرولیکی در طراحی شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
146 نگرشی بر مسئله بهینه سازی عملکرد ایستگاههای پمپاژ شبکه های ابرسانی شهری با در نظر گرفتن قیود مسئله بهینه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
147 یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای بازسازی شبکه های توزیع آب : WDSR (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران