سید عیسی مهدوی

 سید عیسی مهدوی فرماندار رشت

سید عیسی مهدوی

Seyed Isa Mahdavi

فرماندار رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.