دکتر کامله آقاجانلو

دکتر کامله آقاجانلو عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

دکتر کامله آقاجانلو

Dr. Kameleh Aghajanloo

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری سواحل شمالی خلیج فارس در برابر ریزش های نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
2 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون بر پایه شاخص های IRWQI و WAWQI در دو ایستگاه ملاثانی و اهواز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
3 ارزیابی وضعیت تغذیه ای مخزن سد علویان با استفاده از روش های آماری و شاخص های TSI و TLI (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر شیب کانال و موقعیت قرارگیری موانع در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی خطرپذیری جزایر کیش و قشم در برابر ریزش های نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 ارزیابی روندیابی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی سیلاب در رودخانه باراندوزچای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 ارزیابی عددی سرعت حداکثر جریان غلیظ درکانال با بستر زبر با نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 BRI-STARS شبیه سازی پدیده آبشستگی در پایه های پل با مدل ریاضی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
7 بررسی تاثیر غلظت در الگوی رسوب گذاری در جریان های غلیظ با نرم افزار FLOW 3D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب مخزن سد علویان با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 تاثیر خصوصیات فیزیکی ذرات بر الگوی رسوب گذاری جریان غلیظ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 تحلیل کوپل اویلری-لاگرانژی: آسیب دال بتن مسلح و تغییر پروفیل سطح مخزن آب پشت آن، تحت انفجار در هوا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 شبیه سازی پخش سیلاب ناشی از شکست سد تحت سناریوهای مختلف: مطالعه مورد سد شهید کاظمی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 شبیه سازی عددی تاثیر زبری کف کانال در الگوی انتشار جریان غلیظ با مدل Flow3D (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 شبیه سازی عددی شکست سد خاکی شهید کاظمی با نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
14 شبیه سازی عددی عملیات مقابله با ریزش های نفتی، بوم های شناور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 مدل ریاضی طراحی خودکار مخازن موجگیر روزن های تحت شرایط هیدرولیکی پایدار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران