سیدمحمود حسینی

 سیدمحمود حسینی

سیدمحمود حسینی

Seyed Mahmoud Hosseini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 درآمدی به کنترل راهبردی؛ مورد مطالعه چشمانداز راهبردی نهاد کتابخانههای عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 2
2 A Comprehensive Literature Review in Competitive Advantages of Businesses (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
3 ارائه چارچوب کمیاب سازی محصول در بازاریابی: مرور نظام مند مبانی نظری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 3
4 الگوسازی مسیری ساختاری رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
5 اولویت بندی روشهای تامین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
6 ایجاد مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت ( مطالعه موردی صنعت کاشی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 45
7 بازنگری حرفه گرایی متعارف دانشگاهی: شناسایی مهارت های مورد نیاز برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی تاثیر مالکیت بر اتخاذ راهبرد تنوع بخشی بنگاه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
9 تاثیر مسئولیت اجتماعی بشردوستانه بر وفاداری با میانجی گری ارزش ویژه برند و شهرت شرکت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
10 تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
11 تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
12 تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 7
13 تحلیل تاثیرهای کشور مبدا و شهرت شرکت بر ایجاد اعتماد اولیه در خریدار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
14 توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته ای (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
15 درآمدی بر مدل آرمانی کنترل استراتژیک با ابعاد سازمانی، مورد مطالعه سند افق رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 22، شماره: 1
16 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت انتخاباتی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری(ISM) (مورد مطالعه: رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 70
17 شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
18 شناسایی مهم‎ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به‎منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 4
19 شناسایی و اولویت بندی انتظارهای دانشجویی از خدمات بانکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 26
20 شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه نظری و تجربی در شرکت های منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 33
21 شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
22 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر چسبندگی روابط درون شبکه های کسب وکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
23 طراحی الگوی ارتباط بازار مداری، یادگیری مداری و نوآوری مداری و عملکرد شر کت های مواد غذایی در بورس (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
24 طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 3
25 طراحی الگوی مشارکت مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنعت خودروی کشور (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
26 طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 7
27 طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
28 طراحی و تبیین الگوی اعتماد در بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
29 کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه ای آرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
30 مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 2
31 نقشه برداری نظام مند از مطالعات شبکه های کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی بهینه جهت برنامه ریزی یکپارچه نیروگاه های حرارتی و واحدهای تجدید پذیر بادی تحت برنامه های پاسخگویی بار در محیط بازار رقابتی برق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
2 برنامه ریزی تصادفی در مدار قرارگرفتن واحد های تولیدی حرارتی و تجدید پذیر بادی جهت اجرای بهینه برنامه های پاسخ گویی بار در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
3 تبیین عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت