دکتر مرتضی قارونی نیک

دکتر مرتضی قارونی نیک استادیار، دانشکده‌ی مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مرتضی قارونی نیک

Dr. Morteza Gharooni Nik

استادیار، دانشکده‌ی مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی ومراحل ایجادسامانه مدیریت تونلهای راه ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
2 بررسی آزمایشگاهی و عددی کارایی ریز شمع ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه آهن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
3 بررسی تاثیر الیاف در رفتار فشاری و کششی بتن از طریق: مطالعه ی تجربی، روش همبستگی تصاویر دیجیتال و روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 4
4 بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 1
5 تعیین پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگ مسیر تونل های پنستاک سد رودبار لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 3
6 طبقه بندی فازی ریسک نشست ناشی از حفاری مکانیزه با ماشین TBM-EPB با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 1
7 مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102راه آهن لرستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حفاری شفت بر تحریک منطقه مستعد زمین لغزش با نگرشی ویژه بر حفاری شفت های ضربه گیر پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 اجرای ایستگاه های مترو به روش روسی - بررسی موردی ایستگاه C6 متروی تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارائه پهنه بندی لرزه ای خاکریزهای راه آهن غرب ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 ارائه روش حفاری بهینه دستگاه حفاری مکانیزه با تحلیل پایداری تونل ها در زمین های مچاله شونده (مطالعهموردی تونل چم شیر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
5 ارزیابی باربری بسترهای دارای خرده لاستیک درخطوط ریلی به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
6 ارزیابی فنی جایگزینی راک بولت های الیاف شیشه ایGFRP با فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خرده لاستیک بر باربری مصالح بستر خطوط ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
8 بررسی اثر حفاری تونل های مترو بر نیروهای داخلی شمع ها به روش عددی (مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
9 بررسی اثر حفاری تونلهای مترو بر نیروهای داخلی شمعها به روش عددی مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
10 بررسی ارتعاشات ناشی از لرزش های توان سیستم ناوگان-خط راه آهن- پل و نقش ترانشه ایزولاسیون کننده در کاهش این ارتعاشات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
11 بررسی استفاده از سیستم پشت بند TieBack در پایداری خاکریزها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
12 بررسی اعتبار گام پیشروی مجاز به روش ساکورایی در تونل های با مقطع نعل اسبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی تراکم خاک‌های تثبت شده با الیاف طبیعی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
14 بررسی خطاهای دستگاه دیلاتومتر IF096 و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
15 بررسی ریسک های موجود در پروژه های تونلسازی راه آهن و مدیریت آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
16 بررسی فنی و اقتصادی حفر ایستگاه و عبور تونل های مترو در نواحی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
17 بررسی قابلیت تخمین ضریب زبری درزه های سنگی در ساختگاه سد بختیاری به کمک تکنیک های فراکتال مبتنی بر آنالیز واریوگرام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی نقش ابزاربندی و رفتارسنجی در پایداری شیب ها و ترانشه ها و خاکریزهای راه آهن (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
19 پایدارسازی شیروانی کیلومتر 140 جاده شهرکرد-ایذه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 تأثیر پیچ سنگ در نگهداری تونل های با توده سنگ ضعیف با استفاده از روش های تحلیلی و عددی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
21 تحلیل پایداری استاتیک شیروانی سنگی به روش عددی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
22 تحلیل حساسیت و استاندارد سازی ویژگی های تصویر ورودی به الگوریتم جدایش مربعی به منظور بهبودتخمین زبری پروفیلی درزه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
23 تزریق در سازندهای آبرفتی به منظور پایدارسازی تونلهای مترو و راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
24 تعریض تونلهای ترابری حفر شده در خاک همزمان با استمرار جریان ترافیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تعریض تونلهای ریلی حفر شده در سنگ همزمان با استمرار جریان ترافیک به منظور کاهش تصادفات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
26 تعیین قابلیت اعتماد سیستم نگهداری تونل با روش جداسازی و حداقل مسیرها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
27 تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ساختگاه سد چم شیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
28 رده بندی مهندسی سنگ های دربرگیرنده تونل شماره یک امامزاده هاشم، با استفاده از امتیازبندیRMR پیوسته (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 شبیه سازی رفتار ارتعاشی زمین ناشی از حرکت قطار در خط قطار شهری اصفهان در محدوده مدرسه چهارباغ توسط نرم افزارPiP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
30 طراحی پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالایی سدگتوند بر مبنای اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
31 طراحی پوشش تونل در زمینهای کارستی ـ مطالعه موردی : تونل دلا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
32 طرح نگهداری تونل های آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
33 کاربرد ستون های سنگی جهت تثبیت بسترهای سست راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
34 کاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاک سد رودبار لرستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
35 گامهای اساسی در بهبود ایمنی راههای کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
36 گیر کردن دستگاه TBM در زمین های مچاله شونده و راهکارهای آزاد سازی آن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
37 مطالعه آزمایشگاهی قابلیت تزریق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
38 معرفی و ارائه الگوریتم محاسبه زبری درزه بر مبنای هندسه فراکتالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
39 مقایسه ارتعاشات ناشی از خطوط ریلی در تونل های تک و دوقلو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
40 مقایسه عملکرد دو نوع دیلاتومتر در توده سنگ‌های سازند دالان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
41 مقایسه ملاکهای مختلف شکست برشی با استفاده از نتایج آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح ناهموار مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران