تقی شامخی

 تقی شامخی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

تقی شامخی

Taghi Shamekhi

استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دانش اکولوژیک سنتی مردم محلی از خواص دارویی گیاهان علفی و بوته ای در حوزه ایلگنه چای ارسباران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سازههای اجتماعی - روان شناختی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فعالیت های احیاء و توسعه جنگل ( مطالعه موردی غرب استان مازندران ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
2 تحلیل برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در زمینه جنگلها - مبنایی برای برنامه پنجم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
3 عوامل موثر بر ادارهی منابع طبیعی تجدیدشونده در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر جنگل ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
4 قوانین و سیاستهای مؤثر در مدیریت جنگلهای کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
5 کنوانسیونهای بین‌المللی و جایگاه ضعیف انرژی در آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
6 مدیریت پایدار نظام های کشاورزی سنتی در غرب مازندران (مطالعه ی موردی روستای چتن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
7 مدیریت محلی در منطقه حفاظت شده ارسباران: کاربرد دانش بومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
8 نقش زنان در برداشت و استفاده از چوب های جنگلی در یک روستای کوهستانی شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست