دکتر اسماعیل آیتی

دکتر اسماعیل آیتی

دکتر اسماعیل آیتی

Dr. Esmail Ayati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک شهری در کلان شهرهای ایران (مدیریت حمل و نقل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 3
2 ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع درپروژه های 3R (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
3 ارزیابی تاثیرات طرح هندسی و وضعیت ترافیک بر تخلفات عابران پیاده در تقاطع های چراغ دار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 2
4 ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت‌سواران در میدان‌های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 1
6 برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرودسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 3، شماره: 4
7 پیش بینی فراوانی تصادفهای جرحی درتقاطع های چهارشاخه چراغ دار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
8 تحلیل عملکرد الگوگذاری وتعیین اهداف ایمنی راه با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
9 روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطارسبک شهری LRT (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
10 شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
11 غربال‌سازی معابر پرخطر با استفاده از روش سطح پروژه‌ی بیز تجربی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 106
12 مبادرت رانندگان به تکلیف ثانویه خطر ساز در راه های درون شهری مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 16، شماره: 4
13 محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه درتصادفات جاده ای ایران درسال 1383 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
14 مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات فرهنگ ترافیک بر وقوع تصادفات و راهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
2 ارزیابی ایمنی ترافیک در محل پلها و حوزهی تأثیر پل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
3 ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونلها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
4 اولویت بندی طرح های ایمن سازی جاده ای ایران براساس شاخص های هزینه _ فایده ( مطالعه موردی : راه های اصلی منطقه خراسان بزرگ ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 براورد و بررسی اثر انتخاب دوره تحلیل در ارزیابی اقتصادی پروژههای ایمنسازی راه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
6 بررسی آثار خواندن و نوشتن پیامک بر عملکرد رانندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
7 بررسی اثر جنسیت بر تصافات از طریق رفتارهای غلط رانندگی و نوع شخصیت راننده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 بررسی تاثیر لایه های تشکیل دهنده فرم شهری بر ایمنی ترافیک،مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 بررسی تاثیر نحوه استفاده از تلفن همراه بر تنزل عملکرد رانندگی نگاهداشتن با دست در برابر هندزفری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 بررسی تصادفات و تاثیر اقدامات ایمنی و راهداری بر آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 بررسی حمل ونقل روستایی وراه های ارتقاء وبهبود آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
12 بررسی رابطه رفتاررانندگان و ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
13 بررسی عوامل تاثیرگذار بر تخلف عبور از چراغ قرمز عابران پیاده در تقاطع های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
14 بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف(AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
15 بررسی و معرفی شاخصهای مورداستفاده درتحلیل وایمن سازی نقاط حادثه خیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
16 تاثیر بیمه ی اتومبیل بر ایمنی جاده ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
17 تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
18 تاثیر عامل سرعت و مولفه های مرتبط با آن در ایمنی جاده (مطالعه موردی: محور مشهد-چناران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 تاثیر عامل سرعت و مولفه های مرتبط با آن در ایمنی جاده و راهکارهای کنترل سرعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
20 تأثیر رانندگان بدون بیمه بر ایمنی ترافیک و راهکارهایی جهت افزایش پوشش بیمه ای در جهت کاهش تصادفات (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 تجزیه و تحلیل آماری فراوانی داده های تصادف: بررسی و ارزیابی روشهای تحلیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
22 تحلیل عملکردزیرساخت های ایمنی راه با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
23 تصادفات میدان، عوامل موثر بر آنها و راهکارهای ارتقاء ایمنی درمیدان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
24 تعیین و تدوین معیارها و شاخصهای ارزیابی رفتار رانندگان حرفه ای ناوگان حمل و نقل مسافری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 رفتار کاربران مختلف راه در عبور از میدان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
26 رهنمودهایی جهت برآورد هزینه تصادفات جاده ای در کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
27 شناخت ایستگاههای راه آهن و بررسی امکان توسعه آنها (مطالعه موردی ایستگاه راه آهن مشهد) (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
28 شناخت ایستگاههای راه آهن و بررسی امکان توسعه آنها (مطالعه موردی ایستگاه راه آهن مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
29 شناسایی عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک در محل تونلها با استفاده از الگوهای رگرسیونی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 کاربرد برنامه ریزی فازی در تعیین راهبردهای ایمنی راه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
31 کاربرد شاخص خطر برای شناسایی بخش های مستعد تصادف راهها بر اساس بازرسی ایمنی راه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 محاسبه هزینه های خارجی ناشی از تراکم ترافیک اقتصاد حمل و نقل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 محاسبه هزینه یک تصادف خسارتی با تعیین مدل پیشبینی تصادفات در سال 1387 ( مطالعه موردی راه های استان گلستان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
34 محاسبه ی حق بیمه ی شخص ثالث با رویکرد کاهش ریسک تلفات جاده ای براساس مسافت پیموده شده سالیانه (Pay-As-You-Drive) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
35 مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاهای ریلی - جاده ای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
36 مدل های پیش بینی تصادفات خسارتی در راه ها و تقاطع های چراغدار درون شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی در محیط فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 مروری بر روشهای بررسی اثر بخشی پروژه های رفع نقاط حادثه خیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
39 مروری بر فناوری ارتباطات خودرویی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 مقایسه وضعیت حرکت موتورسیکلت سواران درمیدان های ایران و سایر کشورها و اثرات آن بر تصادفات (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
41 ممیزی اولویت‌بندی دوربرگردان‌های حادثه‌خیز در بزرگراه‌ها با استفاده ازتکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: منطقه 5 شهر تهران) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک