سعیدرضا اکبریان رونیزی

 سعیدرضا اکبریان رونیزی گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز

سعیدرضا اکبریان رونیزی

Saeedreza Akbarian

گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تاکید بر دیدگاه ساکنان محلی مطالعه موردی: دهستان خیر (شهرستان استهبان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 2
2 تحلیل فضایی عوامل موثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
3 ظرفیت تحمل توسعه گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات(شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی با تاکید بر جامعه میزبان مورد روستاهای کوهستانی استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی پایداری توسعه گردشگریخانههایدوم در نواحی روستایی مورد: شهرستان شمیرانات (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
3 ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش دفاعی منطقه جنوب شرقی ایران با تاکید بر ویژگی های ژیومورفولوژیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی و پهنه بندی توان اکولوژیک توسعه شهری و روستائی در سواحل شرقی تنگه هرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
5 تعلق خاطر به مکان عنصری مهم در ارتقاء امنیت شهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
6 گردشگری و توسعه پایدار مناطق روستایی مورد: منطقه بهشت گمشده فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 گردشگری ومکانیسم تغییر کاربری زمین درنواحی روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 نابرابری در توزیع امکانات و خدمات درون منطقه ای مورد: منطقه فارس (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای