محمد کمال سرویها

 محمد کمال سرویها رییس شورای اسلامی شهر مشهد

محمد کمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.