اعظم جعفری

 اعظم جعفری دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعظم جعفری

Azam Jafari

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A novel edible coating for apple fruits (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 1، شماره: 1
2 اثر آب شور رقیق شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 3
3 استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
4 اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی برای پیش بینی غلظت برخی فلزات سنگین در محدوده طیف مرئی تا مادون قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
5 اندازه گیری فعالیت و بیان ژن برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانت وصفات کیفی میوه های پرتقال تحت تیمارهای پوششی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 10، شماره: 4
6 Optimizing shelf life of pomegranate fruits during traditional storage by Tragacanth gum coating (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 3، شماره: 1
7 Yoga Exercise and Anxiety among Female Students of Borujerd Azad University Dormitory (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از مدل های نروفازی،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی شاخص های تفرق خاک و ارتباط تکامل خاک - زمین نما در اقلیم خشک جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 2
10 تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 1
11 تاثیر عوامل محیطی و خاکساز بر تنوع خاک های مناطق کرمان و لاله زار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 1
12 تعیین شاخص های بافری و نیاز استاندارد فسفر در چهار ردیف ارضی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از همدماهای جذب سطحی (مطالعه موردی: اصفهان و شهرکرد) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
13 تعیین شکل های فسفر آلی در یک خاک آهکی متاثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 4
14 تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 4
15 توزیع مکانی و بررسی شکل های شیمیایی فلزات سنگین در خاک های اطراف کارخانه زغال شویی زرند (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
16 خصوصیات فیزیک وشیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه بردسیرمتاثر از سازندهای زمین شناسی، ژیومورفولوژی و اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
17 روند فرونشست گردو غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی عوامل اقلیمی و مکانی در شهرستان جوانرود (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
18 مقایسه ی توانایی روش های رقومی در پیش بینی کلاس های خاک بر مبنای سامانه هایرده بندی آمریکایی و جهانی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
19 مقایسه ی توانایی نقشه های سنتی و رقومی در بیان پراکنش خاک ها با استفاده از شاخص هایتفرق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
20 مقایسه ی نگرش روش های نقشه برداری سنتی و رقومی خاک با استفاده از رویکرد تفرق کارکردی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
21 نحوه تشکیل و تکامل خاک های منطقه کوه بیرک- شهرستان مهرستان در سطوح ژیومورفیکمختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتلاف انرژی لرزه ای با استفاده از اتصالات پیشرفته نما (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
2 اثر پوشش خوراکی سریش، بر مشخصات کیفی و ماندگاری میوه گیلاس رقم تکدانه مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر تغذیه فسفر و قارچ میکوریز بر خصوصیات میوه سه رقم بادام دیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 اثر تنک میوه بر مقدار آسکوربیک اسید و ظرفیت ضد اکسایشی میوه انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر کاربرد تیمارهای ترکیبی بر روی کیفیت و عمرقفس های آریل های انار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
6 اثر موقعیت زمین نما بر رفتار جذب فسفر خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اختلاف غلظت فلز سنگین مس در دو عمق مختلف در خاک اطراف صنایع فولاد کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
8 ارتباط بین درصد سدیم تبادلی و نسبت جذب سدیم در بخشی از خاک های استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
9 ارتباط پارامترهای سرزمین با تغییرات مکانی ماده آلی خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک نتایج حاصل از گرده افشانی کنترل شده و آزاد ارقام به (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی تاثیرات منفی آلودگی هوا (گاز ازن، ذرات معلق و...)بر دستگاه تنفسی ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
12 ارزیابی تغییرات مکانی pH و EC خاک با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: منطقه بافت) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 ارزیابی تناسب کمی اراضی با رویکرد روش های رقومی برای محصولات عمده ی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت آبی زیتون در منطقه بم به روش فایو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
15 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در دشت جیرفت (منطقه بهجرد) به روش پارامتریک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت آبی سیب زمینی در منطقه جیرفت به روش فایو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
17 ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در منطقه خانوک شهرستان زرند به روش فایو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در منطقه رابر به روش فایو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت گندم و یونجه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهیدباهنر کرمان به روش فائو (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
20 ارزیابی کیفی تناسب اراضی و بهبود مدیریت اراضی برای کشت سیب زمینی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
21 ارزیابی مدل استنباطی خاک سرزمین در نقشه برداری خاک در منطقه زرند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
22 استفاده از داده های کمکی و تکنیک های ژیوفیزیکی (رادار نفوذی زمین و القای الکترومغناطیس) برای تخمین رس خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 استفاده از متغیرهای محیطی برای تخمین شوری خاک در منطقه کوهبنان کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
24 برآورد درصد رطوبت اشباع خاک با استفاده از روش های کریجینگ و رگرسیون-کریجینگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
25 برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و ردهبندی خاکهای منطقه راین بم - (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
26 بررسی - میزان موفقیت برنامه ترویج زایمان طبیعی تحول نظام سلامت (دریافت مقاله) همایش بارداری ایمن
27 بررسی ایزوترم جذب سطحی با استفاده از معادله ی فروندلیچ در برخی از خاک های مناطق خشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
28 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژیکی خاکهای حوضه ماشکید شهرستان مهرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
29 بررسی برخی روش های درونیابی در توصیف تغییرات مکانی ضریب آبگذری اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
30 بررسی تاثیر یوگا بر سلامت روان دانشجویان دختر مقیم خوابگاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
31 بررسی تاثیر یوگا بر سلامت روان دانشجویان دختر مقیم خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1397 (دریافت مقاله) همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه
32 بررسی تاثیرفعالیت انسان برخاک با استفاده ازعلم میکرومورفولوژی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
33 بررسی تغییرات فیزیولوژیکی پسته تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
34 بررسی تغییرات مکانی فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
35 بررسی خشکسالی، تخریب اراضی و رابطه خاک لندفرم در منطقه فاریاب استان کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رده بندی خاک های دشت بردسیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دشت جیرفت–استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
38 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاکهای منطقه اسفندقه جیرفت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
40 بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و رده بندی خاک های مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
41 بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
42 بررسی روند خشکسالی و تخریب اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقه فاریاب کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
43 بررسی روند خشکسالی و تخریب اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستماطلاعات جغرافیایی در منطقه سراوان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
44 بررسی رویکردهای پژوهشی و نتایج بدست آمده از تحلیل رفتار نمای بنایی با هدف بهبود عملکرد لرزه ای نما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
45 بررسی غلظت فسفر و روی و ارتباط آنها در برخی از خاک های مناطق خشک استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
46 بررسی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
47 بررسی مصرف بی رویه ی کودهای شیمیایی حاوی روی بر آلودگی خاک مناطق کهنوج، جیرفت و رودبارجنوب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 بررسی مقایسه ای تاثیر مشاوره گروهی با شیوه متداول بر رضایت جنسی زوجین در آستانه طلاق بروجرد 1397 (دریافت مقاله) همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه
49 بررسی وضعیت سرب در اراضی با کاربری های مختلف در اطراف مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
50 بررسی ویژگیهای طراحی و تکنولوژیکی استادیومها ورزشگاهها با سقف جمع شونده و امکان سنجی اجرای آن ها در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
51 برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک در منطقه آبیک قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
52 بهینه سازی الگوی کشت با تاکید بر پایداری منابع آب و خاک با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 پایش زیستی فلزات سنگین در ذرات گردوغبار، مطالعه موردی شهرستان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
54 پایش مکانی غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف صنایع فولاد کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
55 پایش مکانی غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف صنایع فولاد کرمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
56 پایش مکانی فلز سنگین آهن در سطح شهر کرمان به کمک برگ درخت کاج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
57 پهنه بندی غلظت آرسنیک در خاک های اطراف مجتمع مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و زمین آمار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
58 پیش بینی مکانی شوری خاک با استفاده از تکنیک القای الکترومغناطیس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
59 تاثیر بیوچار بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل کل در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
60 تاثیر بیوچار چوب پسته بر انتقال املاح در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
61 تاثیر تنک دستی بر اندازه میوه انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 تاثیر تنک دستی میوه بر میزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
63 تاثیر تنک میوه بر کیفیت میوه انار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
64 تاثیر ژل کتیرا بر کیفیت میوه دو رقم انار در انبار سنتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 تاثیر عصاره های گیاهی بر افزایش عمر انبارمانی پرتقال تامسون با اندازه گیری صفت کاهش وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
66 تاثیر عملیات تنک برروی افزایش کیفیت و بازار پسندی انگور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
67 تاثیر غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر شاخه زایی دو رقم انار در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
68 تأثیر کاربرد همزمان لجن فاضلاب و کود شیمیایی فسفره و مخلوط آنها بر برخی ویژگیهای شیمیایی و شکلهای قابل دسترس فسفر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
69 تأثیر لجن فاضلاب و کود فسفری بر جذب فسفر و رشد گندم در شرایط تنش تغذیهایفسفر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 تأثیر نانوذرات مس و کلرید و سولفات مس بر شاخص های رشدی تربچه (.Raphanus sativus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
71 تجزیه عنصری و کانی شناسی رسی جلای بیابان متأثر از توفان های گرد و غبار قدیمی در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
72 تخریب اراضی در سازندهای زمین شناسی متفاوت در بخشی از منطقه کوهرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 تعیین تنوع خاک بر اساس سطوح ژئومرفیک با استفاده از شاخص تفرق اونیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
74 تغییر خصوصیات خاک تحت تاثیر موقعیت در طول یک شیب در منطقه بافت استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
75 تغییرات سینتیک رهاسازی فسفر در خاک های چهار ردیف اراضی مناطق اصفهان و چهارمحال وبختیاری و تاثیر آن بر جذب فسفر گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
76 تغییرات غلظت فلزات مس، کادمیوم و نیکل غبار اتمسفری رفسنجان نسبت به مجتمع صنعتی مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
77 تغییرات مکانی ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان – زرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
78 تغییرپذیری مکانی عناصر غذایی کم مصرف در مقیاس مزرعه ای و ارتباط آن با ویژگی های خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
79 تغییرپذیری مکانی متغیرهای شن، کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در کاربری های متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
80 تکامل و میکرومورفولوژی خاک های جزایر هرمز و هنگام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
81 تنوع ژنتیکی خاک در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه کرمان لاله زار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
82 تنوع لندفرم ها و رابطه خاک - لندفرم در منطقه زرند استان کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
83 تنوع لندفرم ها و رابطه خاک لندفرم در منطقه کوهبنان استان کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
84 تنوع ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان زرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
85 خصوصیات فیزیکی،شیمیایی و رده بندی خاک های منطقه اندوهجرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
86 خصوصیات کانی شناسی خاک های منطقه راور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
87 خصوصیات میکرومورفولوژی خاک های منطقه رابر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
88 خصوصیات میکرومورفولوژی خاکهای منطقه راین بم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
89 خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه اندوهجرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
90 خصوصیات میکروموفولوژی خاک های منطقه راور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
91 روابط خاک- ژیومرفولوژی در مخروط افکنه های منطقه ی خانوک زرند، استان کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
92 روابط خاک- ژیومرفولوژی در منطقه ی دولت آباد اسفندقه، شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
93 روند تغییرات برخی خصوصیات خاک در طول یک مخروط افنکه در منطقه دشتکار بردسیر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
94 زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه بالایی شمال شرق اصفهان، زفره (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
95 سنتز نانوکامپوزیت های Ce-TiO2 با روش سل ژل و بررسی خواص مورفولوژیکی و اپتیکی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
96 شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی راننده با استفاده از تکنیک SHERPA (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
97 ضرورت بازبینی مقررات حفاظت ساختما نها در برابر حریق با توجه به ویژگیهای جدیدطراحی معماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ایمنی ساختمان
98 عوامل شجاعت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
99 عوامل موثر در ریز ازدیادی موفق درخت به Cydonia oblanga (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
100 غلظت برخی از عناصر سنگین در غبار رفسنجان با سه کاربری متفاوت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
101 قابلیت نرم افزار Hydrus-1D در شبیه سازی معکوس حرکت کلراید در یک خاک سبک بافت تیمار شده با بیوچار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
102 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- مقایسه برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش های طبقه بندی درخت تصمیم و رگرسیون لاجستیک چندجمله ای در منطقه آبیک، قزوین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
103 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- استفاده از داده های طیفی در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک برای پیش بینی غلطت کل فسفر در خاک های جزیره هرمز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
104 مدلسازی هوشمند میزان بارندگی و دمای حوزه آبریز ابرکوه با مدلهای سری زمانی ARIMAو حوزههای تاثیرگذار آباده و اقلید و برآورد ریسک تداوم خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
105 مروری بر مطالعات انجام شده در مورد یائسگی و درمانهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
106 مطالعه آلودگی فلزات سنگین خاکهای اطراف کارخانه زغال سنگ زرند بر اساس شاخصهایآلودگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
107 مطالعه تاثیر کاربری های مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شهرستان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
108 مطالعه کانی شناسی رسی خاک های منطقه راین- بم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
109 مطالعه نرخ فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود طی فصول تابستان و پاییز 1394 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
110 معرفی توابع انتقالی در فیزیک خاک و استفاده از آنان در برآورد منحنی خصوصیت رطوبتی،همراه با اشاره ای به مد لهای مبتنی به شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
111 معرفی و بررسی استفاده از کلکتور-کف سازDirole-B در فسفرزدایی از خاک سنگ آهن معدن چادرملو، کف ساز MIBC-F و کمک کف ساز PEB-70 جهت استفاده در واحدهای فلوتاسیون تغلیظ مس، سرب، روی، طلا، و ذغالشویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
112 میکرومورفولوژی خاک های شور منطقه جوادیه رفسنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
113 نحوه تشکیل و طبقه بندی خاک در قالب یک ردیف پستی و بلندی در منطقه نوق رفسنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
114 نحوه ی تشکیل و رده بندی خاک های جزیره قشم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
115 نقش اسیدهای آلی و کلسیم بر افزایش عملکرد پسته در خاک شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
116 نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای رشدی پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
117 نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای عملکردی پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
118 نوتری ژنومیکس و کاربرد آن در علوم دامی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
119 همدمای جذب سطحی روی در برخی از خاک های آهکی جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست