شهزاد برومند

 شهزاد برومند استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

شهزاد برومند

Shahzad Broumand

استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.