دکتر عبدالعلی توجهی

دکتر عبدالعلی توجهی دانشیار گروه حقوق  دانشگاه شاهد

دکتر عبدالعلی توجهی

Dr. Abdolali Tavajoh

دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض های آن با اسناد بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 28، شماره: 46
2 اقدام غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختص به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 6، شماره: 3
3 امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلاهای قانونی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
4 امکان سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 2
5 بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 2
6 تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 19، شماره: 61
7 تعدد اقرار در جرایم علیه عفت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 63
8 جایگاه مهریه سنگین در آموزه های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 4، شماره: 7
9 چالشهای اجتماعی بیماران حیات نباتی و راهکارهای حقوق جزا برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
10 چالشهای اجتماعی بیماران حیات نباتی و راهکارهای حقوق جزا برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
11 در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 3
12 درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 5
13 دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 22، شماره: 89
14 رویکردی انتقادی به تعارض مبنای قانون گذار در رویش دندان مجنی علیه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده های ۴۱۳ و ۴۱۵ ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 52، شماره: 2
15 رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 20
16 سابقه محکومیت کیفری به عنوان جلوه ای از حالت خطرناک و کاربست آن در مجازات های جایگزین حبس (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 17
17 ضوابط حاکم بر کلاهبرداری در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 2
18 عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 1
19 کیفرگذاری و کیفردهی در حوزه ی سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 22، شماره: 77
20 گستره شرط انتفای ابوت در ثبوت قصاص (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 22، شماره: 86
21 گونه شناسی محدودیت های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تاکید بر مرحله پیش دادرسی: مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 27
22 لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 19، شماره: 68
23 مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگـری در قـوانین ایـران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 104
24 ملاک های دخیل در جرم انگاری رفتارها و تعیین مجازات با رویکردی به برخی از آموزه های علوی (در قلمرو تعزیرات) (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 87، شماره: 122
25 منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 1
26 نیمرخ جرم شناختی بزه کاران سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 9
27 وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازبینی اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
2 قلمرو اختیارات ولی قهری در استیفای قصاص در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران