احمد پیروزمند

 احمد پیروزمند دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

احمد پیروزمند

Ahmad piroozmand

دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش تشخیصی روش حساسیت به سفوکسیتین نسبت به سایر روش های تشخیص استافیلوکوک اریوس های مقاوم به متی سیلین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 4
2 ارزیابی بیماران با نقص ایمنی متغیر شایع و تعیین اینترلوکین 2 به عنوان شاخص عملکرد ایمنی سلولی آنها (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
3 بررسی حداقل غلظت مهاری وانکومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اوریوس جداشده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 3
4 بررسی سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده کلبسیلا پنومونیه کارباپنماز (KPC) در نمونه های بالینی در شهر کاشان طی سال های 1393 تا 1394 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 3
5 بررسی شیوع حاملین استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A و نقش آن در تیتر ASO در دانش آموزان شهر کاشان طی سال 1375 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی فراوانی حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس دانش آموزان شهرکاشان و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 6
7 بررسی فراوانی و مقاومت چند دارویی اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1388 تا 1389 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 1
8 تعیین میزان بار سرمی ویروس اپشتاین- بار در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در کاشان طی سال 1393 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
9 تولید سلول های ناپذیرا برای مطالعه HIV-1 vif (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 4
10 شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W(135), Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی 1390 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 2
11 مقایسه فراوانی آنتی بادی های ضد عفونت های ویروسی سیتومگال، روبلا، و هرپس سیمپلکس در خانم های با سقط خودبه خودی وخانم های با زایمان طبیعی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 1
12 میزان فعالیت سلول های کشنده طبیعی (NK Cell) در افراد مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از درمان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز قابلیت اطمینان سیستم خنک کننده ی اضطراری اکتیو راکتورVVER- 1000 با استفاده از مدل مارکوف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
2 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم برداشت حرارت باقیمانده نیروگاه اتمی بوشهر (TH) در شرایط خاموشی نیروگاه با استفاده از نرم افزار SAPHIRE (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 بررسی پدیده آموبا (Amoeba) در قرص های سوخت UO2 (دریافت مقاله) همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات
4 سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختارآلومینا برای اندازه گیری دز تابش پرتو ایکس (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
5 شبیه سازی حادثه ی از دست دادن کامل آب تغذیه ی مولد بخار در نیروگاه بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
6 فرم مرتبه دوم معادله وابسته به زمان ترابرد نوترون در مختصات دکارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
7 محاسبات نشت محصولات شکافت و تولید هیدروژن برای راکتور V446/1000-VVER طی شرایط حوادث سخت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای