دکتر سید حبیب اله طباطبائیان

دکتر سید حبیب اله طباطبائیان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید حبیب اله طباطبائیان

Dr. Seyed Habibollah Tabatabaian

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار شرکت های ریلی باری ایران و تعیین نحوه تعامل ابعاد با روش مدلسازی تفسیری ساختاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
2 ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار شرکت های ریلی مسافری ایران و ارایه مدل تعاملی ابعاد با استفاده از مدلسازی تفسیری ساختاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
3 ارائه الگوی تاثیر رسانه ملی در میزان یادگیری علم و فناوری بر اساس دیدگاه مدیران رسانه ملی و نخبگان ارتباطات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 1
4 ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
5 ارائه راهکارهای کاهش چالش های تامین مالی شرکت های دانش بنیان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 3
6 ارتقای کیفیت سیاست گذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
7 ارزیابی تاثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام ملی نوآوری ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 1
8 ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
9 استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان های با فناوری سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
10 الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
11 الزامات شکلگیری شبکه نوآوری ؛ تحلیلی از قاعده بنگاهداری در بخش دارویی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 4
12 الگوی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های فناوری محور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی: نمونه بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 1
13 الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت گیری های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه های بخش الکترونیک هوایی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 4
14 الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
15 الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
16 انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
17 بررسی رابطه بین الگوی حاکمیت همکاری های نوآوری با کارایی همکاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
18 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد سازمانی: تبیین نقش تصمیمات و جهت گیریهای استراتژیک دوسویه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 2
19 بررسی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای دانش بنیان مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 43
20 بررسی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 1
21 بررسی عوامل موثر بر شناسایی و انتخاب فناوری های نرم، مورد کاوی SPR (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 1، شماره: 3
22 بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
23 بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 4
24 بند "هـ" تبصره سه، در بوته آزمایش: کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در گزینش پروژه های متقاضی تسهیلات اشتغال زایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 7
25 پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 5
26 تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
27 تاثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید در سطح صنعت فضایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 2
28 تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
29 تبیین ضعف های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 26، شماره: 62
30 تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
31 تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
32 تحلیل تاریخی شکل گیری و تکامل جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 3
33 تحلیل راهبردی تجربه صنعت نفت و گاز ایران در یادگیری فناورانه در پروژه های تحقیق و توسعه مشترک (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 56
34 تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
35 تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 2
36 تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
37 تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 2
38 تحلیل نظام نوآوری فناورانه با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای؛ مورد مطالعه: فناوری ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
39 تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 3، شماره: 6
40 تعیین اولویت های اکتساب فناوری در یک سازمان صنعتی (مطالعه موردی شناورهای کلاس متوسط) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 42
41 تعیین چالش های موجود فراروی تجاری سازی فناوری های نوظهور در ایران (مطالعه موردی فناوری نانو) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 5، شماره: 11
42 چالش های اساسی سیاست گذاری فناوری های نوظهور در ایران؛ نانوتکنولوژی به عنوان یک مثال (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 22
43 چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 22، شماره: 50
44 خردمایه مداخلات دولتی در شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 16
45 دیدگاه های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه بندی دیدگاه های خبرگان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
46 رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
47 راهبرد فناوری و مدل های مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 15
48 راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 4
49 راهبردهای سیاستی برای نوآوری در توسعه و تولید واکسن با نگاهی به چالش‎های جاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 3
50 راهبردهای سیاستی برای نوآوری در توسعه و تولید واکسن بانگاهی به چالش های جاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 2
51 سازمان های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 25، شماره: 60
52 شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری: بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و ۶۹ کشور دنیا (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
53 شامتک و درس های شکست آن برای شبکه های نوظهور علم و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
54 شناسایی چالش ها و کاستی های موجود در مسیر سیاست گذاری برای توسعه صنعت محتوای دیجیتال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 4
55 شناسایی موانع توسعه مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان در سطح بنگاه و ملی و ارائه راه کار برای آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
56 شناسایی موانع توسعه مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان در سطح بنگاه و ملی و ارائه راه کار برای آن ها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
57 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزش گذاری فناوری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 1
58 شناسایی و ریشه یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
59 طراحی الگوی شناختی مولفه های نوآوری در محصولات غذایی سلامت محور: مطالعه موردی شیرینی و شکلات (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 22، شماره: 5
60 طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 24، شماره: 57
61 عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند پیاده سازی فناوری های تولید پیشرفته در بنگاه های صنعتی: شواهدی از صنعت خودرو کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
62 عوامل موثر در بهبود ظرفیت جذب در همکاری های فناورانه اپراتورهای موبایل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 46
63 فرایند نوآوری سامانه های محصول پیچیده در صنعت هوانوردی ایران:برهم کنش مهندسی معکوس و مهندسی رو به جلو (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
64 کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 24، شماره: 56
65 کارکرد استانداردها در فرایند نوآوری محصول: مطالعه موردی یک بالگرد چندمنظوره (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 45
66 گونه شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چندموردی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
67 مدل ارتقای توانمندی فناوری در بخش اویونیک ایران؛ جهت گیری استراتژیک و اثر مداخله گری توانمندی پویای فناوری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 4
68 مدلسازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاههای بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمی مبتنی بر معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 1
69 مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
70 مروری بر مفاهیم و روش های کمی در ارزش گذاری فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 13
71 مطالعه موردی نگاشت نهادی نوآوری در صنعت برق کشور (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 1، شماره: 1
72 نقش ضمانت اعتبار در تامین مالی شرکتهای دانشبنیان: عارضهیابی، مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
73 نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 3
74 نگاشت شناختی مولفه های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
75 واکاوی عوامل رشد شرکت های دانش بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا سطح حقوق مالکیت فکری بر انتخاب کشور مقصد نخبگان مهاجر اثرگذار است؟ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
2 آینده پژوهی فناوری های حوزه جنگ الکترونیک و تعیین نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدات این حوزه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
3 ارائه چارچوب مناسب بررسی اسناد سیاست گذاری علم و فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
4 ارائه مدل تحلیلی عوامل موثر بر سرریزتکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
5 ارائه مدل تحلیلی فرآیند جدید یکپارچه و چند روشی آینده نگاری نوآوری های تکنولوژیک بر اساس موردکاوی تطبیقی کشورهای جهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
6 ارتقای کارکردهای سیستم های نوآوری با اتخاذ رویکرد نوآوری باز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
7 ارزیابی سیاست های علم فناوری با رویکرد فرآیندی/ رفتاری: ابزاری برای بهبود نقش نظارتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
8 استفاده از رویکرد نظام ملی نوآوری برای سنجش فعالیتهای تحقیقاتی و نوآوری کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
9 انتقال دانش در بنگاه های کوچک و متوسط ، نقش دولت و دانشگاه (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
10 انتقال فناوری به عنوان عامل اصلی تواناسازی شرت ها در صنعت برق بادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
11 بررسی ارتباط میان کارکردهای سازمان های میانجی و خلاءهای کارکردی نظام ملی نوآوری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
12 بررسی و تحلیل روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و میزان تأثیر آن در توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
13 تجزیه و تحلیل قوانین علم و فناوری و سیاست های کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه از منظر کارکردهای نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
14 تحلیل مدل دانشگاه کارآفرین گیب از منظر الگوی اسلامیایرانی پیشرفت با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (ویکورفازی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
15 تدوین راهبرد فناوری های جنگ الکترونیک و ارائه شاخص هایی برای اندازه گیری میزان جذابیت و توانمندی در این حوزه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
16 تعیین و وزن دهی معیارهای انتقال تکنولوژی مناقصه بین المللی خرید و انتقال تکنولوژی پستهایGIS با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
17 چارچوبی چندبعدی برای دسته بندی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری، مورد مطالعه: بنگاه های بخش مواد پیشرفته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
18 خردمایۀ مداخلات دولتی در شکلگیری شبکههای همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
19 سنجش تحقیق و توسعه (R&D) و ضرورت توجه به سنجش نوآوری (ابزار مهم مدیریت تحقیقات در سطح ملی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
20 طراحی رویکرد سیستمی در سیاست گزاری تکنولوژی های نوظهور، یکضرورتملی (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
21 علم سنجی و خوشه بندی دانش مدیریت فناوری درایران با هدف ارزیابی این دانش و مقایسه آن با وضعیت جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
22 مدیریت رسانه ای توسعه دانش بنیان و مخاطبین فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
23 مزیت انباشت تجارب در تسلط بر فناوری و ساخت ماشین آلات ویژه تولید (مطالعه موردی شرکت سایپا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
24 یکپارچه سازی سیستم ها؛ یک توانمندی کلیدی در حوزه سیستم ها و محصولات پیچیده (CoPS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری