دکتر حمیدرضا پوراعتماد

دکتر حمیدرضا پوراعتماد استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

Dr. Hamidreza Pouretmad

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Attentional Demand of Speech in Children and Adolescents with Developmental Stuttering (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش راهبردهای هدف گذاری در بهبود پیشرفت تحصیلی و دقت هدف گذاری دانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 8، شماره: 4
3 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی نوجوانان دچار اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
4 اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 3
5 اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر سبک های اسنادی و سازگاری روان شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 3
6 اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 2
7 اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 2
8 اثربخشی روش های یکپارچه سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 4
9 اثربخشی لگو درمانی در بهبود مهارت های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اختلال اتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
10 اثربخشی مداخله جیره عاطفی بر رابطه والد-کودک و استرس والدینی مادران خردسالان با علائم شبه اتیسم در معرض دایه گری دیجیتالی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 4
11 اثرجنسیت بر اخلال درقضاوت اخلاقی با تحریک الکتریکی مستقیم ازروی جمجمه قشر پیش پیشانی پشتی-جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 4
12 ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشنهاد شیوه های مداخله گری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 16
13 الگوهای توجه بصری در اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 2
14 انواع سوگیری های شناختی دخیل در ایجاد و حفظ اضطراب کودکی: یک مرور روایتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 10، شماره: 1
15 باورهاوحالت فراشناختی،بازدارنده یاتسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 7
16 باورهاوحالت فراشناختی،بازدارنده یاتسهیل کننده نگرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 5
17 بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود تشخیص حالات هیجانی در کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 3
18 بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی راهبردهای مقابله ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به اتیسم و مقایسه آن با مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 1
21 بررسی شاخص های ابعاد و رنگ در آزمون ترسیم آدمک رنگی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دو قطبی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 2، شماره: 3
22 بررسی مبانی روانسنجی نسخه فارسی سیاهه نارساخوانی بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 21، شماره: 2
23 بررسی مقدماتی اثر تصور هدایت شده با موسیقی بر کاهش استرس، افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 3
24 بررسی میزان شیوع انواع اختلالات فراگیر رشد بر حسب جنسیت در نمونه ای از کودکان ایرانی مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 1
25 بررسی نقصان حافظه صفات ارجاعی به خود در کودکان مبتلا به اتیسم در مقایسه با کودکان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
26 بهبود رفتارهای شبه اتیسم با تزریق اکسی توسین در مدل تجربی اتیسم القا شده با محرومیت مادری در موش های بزرگ آزمایشگاهی ماده (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 27، شماره: 5
27 بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 3
28 بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 3
29 پیش بین های شناختی انعطاف ناپذیری رفتاری در خردسالان با علائم اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 4
30 تاثیر آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان ۱۰-۴ ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 2
31 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر نشانه های اختلال طیف اوتیسم در نوجوانان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 4
32 تاثیر استفاده از وسایل دیجیتال بر سلامت کودکان: مروری نظام‌مند (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 2
33 تاثیر برنامه مداخله ای – آموزشی جرات ورزی، حل مشئله و حرمت خود بر هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 2
34 تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 2
35 تدوین برنامه آموزشی - روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 2
36 تدوین برنامه درمانی «اوتیسم یکپارچه با خانواده» و مقایسه اثربخشی آن با «پرنده کوچولو» بر کاهش استرس والدگری والدین کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 1
37 تعامل انسان و ربات های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
38 تفاوت هوشبهر هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 2
39 تنبیه نوع دوستانه خالص: مطالعه ای بر اساس پتانسل وابسته به رویداد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
40 رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
41 راهبردهای مقابله ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 4
42 ساخت و هنجاریابی پرسشنامه ی هدفگذاری تحصیلی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 3
43 طراحی معماری عملکردگرایانه مهدکودک و پیش دبستان تلفیقی کودکان دارای اتیسم و کودکان عادی: معرفی نیازها و ویژگی روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 1
44 طراحی و روان سنجی ابزار دیداری درک خطر برای کودکان پیش دبستانی دارای اوتیسم: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 3
45 عوامل خطرساز اضطراب در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم: مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
46 قضاوت اخلاقی در بیماران دچار آسیب قشر پیش پیشانی راست (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 3
47 مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 30
48 مشخصات الکتروانسفالوگرافی زیرگروه‌های کودکان با نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
49 مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 3
50 معرفی و تحلیل برنامه‌های مدیریت رفتاری والدین با هدف کاهش مشکلات رفتاری برای کودکان سنین پیش‌ دبستانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 4
51 مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 24، شماره: 1
52 مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 3
53 مقایسه توجه انتخابی و انتقالی کودکان و نوجوانان دچار لکنت رشدی و همتایان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 2
54 مقایسه سرعت حرکتی و برتری جانبی در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت رشدی و همتایان سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 2
55 مقایسه مهارت های واج شناختی در دو زیر گروه ادراکی و زبانی اختلال خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 3
56 مولفه های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
57 مهارت های رشدی لازم برای اثربخشی درمان های شناختی رفتاری در کودکان: مروری چترگونه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 9، شماره: 2
58 نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
59 نقش میزان استفاده از وسایل دیجیتال در پیش بینی مشکلات خواب و تغذیه خردسالان با علائم اختلال طیف اتیسم زیر سه سال (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
60 نقص یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 4
61 ویژگی های روان سنجی مقیاس نظام های بازداری و فعال ساز رفتاری در نوجوانان ایرانی: مقایسه الگوهای دو و چهار عاملی این مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
62 ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس گنجینه واژگان تصویری پارسی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Systematic Review of Parent Management Training for Disruptive Behavior in Pre-School Children with Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
2 Environmental Enrichment: A Double-Edged Sword Therapeutic Approach for Autistic-Like Behaviors (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
3 Role of Oxytocin in Moderating Autistic-Like Behaviors and Hippocampal Plasticity in Maternal Separated Rats (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران
4 The role of central executive of working memory in academic goal setting (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
5 بررسی اثر فعال سازی بر سوگیری ادراکی کودکان اتیستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
6 به کارگیری ربات های انسان نما در ارتقای مهارت های اجتماعی و شناختی بیماران مبتلا به اتیسم (درخودماندگی) در ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 تاثیرات رفتار اضافه اتیستیک بر کودک، والدین و تعامل آنها: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
8 تغییرات رفتاری همبسته با مداخله جیره عاطفی در خردسالان با علائم اتیسم در معرض دایه گری دیجیتالی (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
9 عوامل شناختی دخیل در اضطراب همبود با اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظامند (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
10 مروری بر ابزار های سنجش سازماندهی ادراکی در اتیسم (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
11 مروری بر توجه بصری در اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
12 نقش مشارکت خانواده در اثربخشی برنامه آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان دارای اتیسم (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
13 ویژگیهای جمعیت شناختی، روانشناختی و پزشکی در کودکان 1-10 سالهی مبتلا به اتیسم: مرور نظام مند پرونده های آرشیوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی
14 ویژگیهای جمعیت شناختی، روانشناختی و پزشکی در کودکان1-10 ساله ی مبتلا به اتیسم : مرور نظام مند پرونده های آرشیوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شناخت کودک و نوجوان روانشناسی سلامت و آموزش
15 همبسته های بالینی، شناختی و مغزی در علائم اتیسم پیامد مواجهه افراطی و زودهنگام با لوازم دیجیتال: شواهد مطالعات انسانی و حیوانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها