دکتر جواد طاهرپور

دکتر جواد طاهرپور استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر جواد طاهرپور

Dr. Javad Taher Pour

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر همه گیری ویروس کرونا بر بخش های اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
2 اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 7، شماره: 2
3 اثرات همه گیری ویروس کرونا بر بازار کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 81
4 ارزیابی عوامل موثر بر ناکارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران (رهیافت تابع مرزی تصادفی و روش حداکثر درست نمایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
5 بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر ستانده کل اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
6 بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 50
7 بررسی سیکل های سیاسی بودجه های عمرانی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 7، شماره: 1
8 تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 86
9 تاثیر تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 1
10 تاثیر تحریم بر تغییرات تکنولوژی در صنایع ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی (۱۳۹۴-۱۳۷۴) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
11 تاثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تاکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 1
12 تاثیرپذیری بهره وری نیروی کار از تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
13 تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 2
14 تحلیل بلندمدت اثر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 3
15 تحلیل تاثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی Analyzing the impact of private banks on Economic growth in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 55
16 جایگاه آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی ایران در بین کشورهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 93
17 چالش های نظام آموزش در اقتصادهای متکی به نفت: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 73
18 رقابت در عرصه سیاسی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 59
19 شبکه های اجتماعی، رفتار توده ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
20 شبیهسازی جریان وجوه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بیننسلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 78
21 محاسبه و ارزیابی هزینههای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروههای درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 1
22 نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانکها در رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 69