ایوب احمدی موسی آباد

 ایوب احمدی موسی آباد عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان

ایوب احمدی موسی آباد

Ayob Ahmadi mosa abad

عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در حسابداری و حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
2 بررسی اثر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان وجوه نقد و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
4 بررسی ساختار مناسب برای استفاده و گسترش دانش درون سازمانی در شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
5 تاثیر شفافیت گزارش های مالی از بعد ساختار مالکیت حقوق ملکان بر کیفیت سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
6 تاثیر شفافیت گزارش های مالی از بعد ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
7 تاثیر شفافیت گزارش های مالی از بعد کیفیت افشا اطلا عات بر کیفیت سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
8 تاثیر صرف ریسک بازار و نسبت ارزش بازار به مجموع ارزش دارایی ها بر بازده سهام در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
9 تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده، نوآوری و هنجارهای ذهنی بر میل به استفاده از نرم افزارهای یادگیری همراه با میانجی گری نگرش به یادگیری همراه و تعدیل گری خودکارآمدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع
10 تاثیر مالکیت نهادی برتامین مالی خارجی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
11 تامین مالی در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد