سید غلامرضا اسلامی

 سید غلامرضا اسلامی استاد دانشگاه تهران

سید غلامرضا اسلامی

SeyedGholamrezs Eslami

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه قابلیت های محیطی گیبسون (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 2
2 بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 3
3 تبیین الگوی شبه- فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
4 تبیین تاثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
5 تبیین راهکارهای اجرایی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی کیفیت وضع موجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
6 معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش و تاثیر اکسپوها بر معماری از گذشته تا امروز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
2 رویکردهای بازآفرینی مراکز شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
3 سقانفار:روایت پردازی در معبد آب و ساقی از آناهیتا تا حضرت ابوالفضل در معماری بومی شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
4 مقایسه سیستم های ارزیاب ساختمان های سبز در جهت تعریف سیستم ارزیاب ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 نقش ویژگی های منطقه ای در روز آمد کردن معماری سنتی نمونه موردی:مطالعه ی تطبیقی مسکن نوگرا و سنتی خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری