دکتر محمد جواد آذین فر

دکتر محمد جواد آذین فر

دکتر محمد جواد آذین فر

Dr. MohammadJavad Azinfar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه معیار مقاومت برشی درزه سنگ با در نظر گرفتن اثر مقیاس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس تونل ایران
2 بررسی اثر مقیاس بر میزان آسیب سطح درزه در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس تونل ایران
3 بررسی اثرات ژئومکانیکی مخزن بر روش ازدیاد برداشت حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
4 بررسی تاثیر ابعاد درزه در چند معیار تخمین میزان آسیب سطح درزه در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
5 بررسی عوامل موثر بر مقدار انرژی ویژه درعملیات لیزر در سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
6 تحلیل پایداری شیب منطقه جنوبی از آنومالی C شمالی معادن سنگ آهن سنگان با استفاده تعادل حدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
7 تعیین راستای جبهه کار جهت استخراج بهینه بلوکها با توجه به وضعیت ناپیوستگیها به کمک نرم افزار ۳DEC (مطالعه موردی معدن سنگ مرمریت درانجال) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 تعیین معیار مناسب برش در آزمایش برش مستقیم تحتبار نرمال ثابت در سنگهای نرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
9 تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگهایکربناته دیواره چاه نفت با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
10 طراحی الگوی آتشکاری در معدن سنگ گچ مروارید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن