محمدرضا بهرنگی

 محمدرضا بهرنگی ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران

محمدرضا بهرنگی

Mohammadreza Behrangi

ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
2 ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 90
3 ارایه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
4 الگوی مدیریت آموزش در آموزش مباحث علوم دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 2، شماره: 1
5 اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 2، شماره: 1
6 بهره وری سازمانی با نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی: ارایه الگو مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
7 راستی این همه هیاهو پیرامون الگوهای تدریس برای چیست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
8 طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
9 مقایسه الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
10 نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگ دوره متوسطه و ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیری مبتنی بر چارچوب ارزش های رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آسیب شناسی مصنوعات حاکم برفرهنگ دوره متوسطه و ایجادفرهنگ مطلوب یادگیری براساس ارزشهای رقابتی؛مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
3 ارایه تبیین نقشه پژوهشی مدیریت رهبری آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 از خلاقیت تا نوآوری بر بستر مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
5 الگوی مدیریت بر آموزش ، اجرا و مقایسه وضعیت آن در دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
6 الگوی مدیریت دانش/ مدیریت ساخت شناخت،شکوفایی خلاقیت و نوآوری در آموزش علوم انسانی و علوم دیگر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
7 اوکسیمورون یاتعارض فشرده در دو جبهة متمرکز و غیرمتمرکز برنامه ریزی درسی می تواند بستر ساز تحول متعالی باشد (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
8 بررسی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از منظر خلاقیت در یادگیری و یادگیری خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
9 بررسی تأثیر الگوی مدیریت آموزش بر نگرش دانشجویان به درس تئوری های مدیریت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
10 بررسی تأثیر تأسیس مؤسسه ی سنجش صلاحیت مهارتی مدیران بر ارتقاء مهارت های ویژه آنان از دیدگاه مدیران گروه (مطالعه موردی:گروه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 بررسی نقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در رابطه بین روش تدریس الگوی مدیریت بر آموزش بهرنگی و اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
12 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نسبت به تاثیر الگوی مدیریت آموزش بهرنگی بر فرایند آموزش و یادگیری از ابعاد مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
13 بستر سازی افزایش اثربخشی رشت ههای علوم انسانی با کاهش موانع ادراک متقابل سایر رشته ها (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
14 پیشرفت تحصیلی علوم زیست براساس کاربری الگوی مدیریت آموزش و خلاقیت دختران پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 92-1391 شهرستان کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 تاثیر مدیریت آموزش درس تاریخ بر بهبود یادگیری مفهومی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی شهر تهران با تاکید بر روش تدریس دیداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
16 تأثیر تدریس کمکهای اولیه با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر فراگیران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 تحلیل راهبردی وضعیت پژوهش و تولید علم در حوزه مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 جلای فضاهای آموزشی و مدرسه با خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
19 سازمان خلاق و نوآور یک سرمایه فکری از منظر مدیریت بر آموزش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
20 سازمان خلاق و نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
21 سرکوب خلاقیت، تلاش ناخواسته در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
22 عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در دانشگا ههای ایران:تحلیل وضعیت موجود گویه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
23 کاخ یاکوخ نگری به جهان برنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
24 کاربرد الگوی مدیریت آموزش و درس پژوهی در آموزش ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
25 معرفی مدل مفهومی آسیب شناسی فرهنگ مدرسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
26 نظریه مفهوم پردازی نگاره ای در آموزش خواندن و نوشتن اول ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
27 نقش حمایتی محیط خانه و خانواده از خلاقیت فرزندان مطالعه موردی بر کارکنان حوزه ستادی معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش مرداد 1389 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
28 نگاهی به ضرورتها ریشه ها دیدگاههای نوین و نشانگان رفتار شهروندیسازمانی OCB معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی