دکتر داراب دیبا

دکتر داراب دیبا پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

دکتر داراب دیبا

Dr. Darab Diba

پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Classroom Lighting Control Systems and Level of Energy Consumption, Tehran, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 2
2 Home Architecture Data Mining from a Spatial Structure Perspective (Case Study: Jangjouyan House) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 1
3 New Trends in Critical Regionalism through the Lens of Tzonis and Lefaivre (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 1، شماره: 2
4 Recognition the Sociological and Architectural Components based on Geographical Segmentation Technique by Value-normative Paradigm (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 4
5 The Social Impact of the Architectural Components of Safavid Bridges in Isfahan (Case Study: Khaju and Allahverdi Khan Bridges) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 1
6 بازخوانی رویکردهای منطقه گرایی در بناهای شاخص معاصرشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 1
7 بازشناسی مولفه های شکل دهنده هویت ایرانی- اسلامی در خانه های تاریخی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
8 بررسی معماری ساختمان های UNICEF با توجه به ماهیت حمایتی آنها در راستای توسعه پایدار اجتماعی در ایران با رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه ایوان چهارسو دوره: 2، شماره: 3
9 تأثیر نظام های حکومتی در ظهور جنبش های ملی گرایانه معماری ایران و ترکیه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 14
10 تبعیت فرم از داده: معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 10
11 تبیین مؤلفه‌های محیطی مؤثر بر حضور مخاطب در پل های دوره صفوی اصفهان(نمونه موردی: پل خواجو و پل الله‌وردی خان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 2
12 تبیین متن گونگی و روابط میان متنی در معماری (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیل تاثیر آفتاب گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد ل های شبیه سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
14 تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
15 ترجمان فضایی تسامح قدرت در اصفهان عصر صفوی (مطالعه موردی: پل الله وردی خان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 98
16 معاصرسازی اقتصادمبنا و حفظ میراث معماری معاصر راهکارهایی برای اقدام در بناهای مسکونی دهه ۳۰ تا ۵۰ شمسی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 126
17 مفاهیم طراحی در زمینه ی بیگانه تحلیل منطقه گرایی در آثار معماران غیر بومی در کشورهای مسلمان حوزه ی خلیج فارس (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 38
18 منطقه گرایی پایدار: خوانش رویکرد پایداری در متن معماری منطقه گرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشهای معماری ایران در جهت حفاظت برای آیندگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
2 omimetic-Based Designs for Responsive Facades to Optimize Energy Efficiency (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
3 rmance of Double-Skin Facades in Different Climate Regions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
4 The Other Side of Things (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
5 The Performance of a Self-Cleaning Glass Surface in Building Façades (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
6 بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایت مندی سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان نمونه موردی بررسی شده کارخانه ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
7 بررسی معماری ساختمان های UNICEF با توجه به ماهیت حمایتی آنها در راستای توسعه پایدار اجتماعی در ایران با رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
8 بررسی معماری ساختمان های UNICEF با توجه به ماهیت حمایتی آنها در راستای توسعه پایدار اجتماعی در ایران با رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 تبعیت فرم از داده :معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
10 طراحی مدرسه هوشمند با رویکرد سیستم آموزشی نوین در استان زنجان (مدرسه نبوت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
11 مفهوم سازی توسعه پایدار بوسیله انعطاف پذیری در معماری داخلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
12 ویژگیهای آثارمعماری معاصرجهت ثبت درفهرست میراث معماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی