دکتر محمود کمره ای

دکتر محمود کمره ای استاددانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران - رییس دانشکده علوم و فنون نوین

دکتر محمود کمره ای

Dr. Mahmoud Kamarei

استاددانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران - رییس دانشکده علوم و فنون نوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Improved Active Mixer Architecture for Millimeter Wave Applications (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
2 ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در بخش ارتباطات ثابت و سیار ایران: مطالعه چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 3
3 نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت  آموزش عالی، موردپژوهی : آموزش مهندسی برق گرایش قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 63
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Algorithm and VLSI Architecture of Wavelet Vector Quantization (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 New low current mismatch and wide output dynamic range charge pump (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 Underwater Acoustic Sensor Network Localization Using Four Directional Beams (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 Underwater Acoustic Sensor Network Localization Using Received Signals Power (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 Using Weighted Multilevel Wavelet Decomposition for Wideband Spectrum Sensing in Cognitive Radios (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 VLSI Architecture of Lifting-Based Nonseparable 2D Discrete Wavelet Transform (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 تصحیح آرتیفکت حرکت چرخشی سر در تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
8 تعیین ضرایب حساسیت الگوی تشعشعی آنتن های آرایه فازی صفحه ای نسبت به خطاهای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
9 توان ساز VCO بر اساس روش سوئیچینگ سینوسی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 توصیف عملکردی فرستنده گیرنده bluetooth وکانال رادیویی مربوطه توسط VHDL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
11 رویکردی نظام گرا به کیفیت آموزش عالی کشور؛ مورد مطالعه دستاوردهای یادگیری مهندسی برق- قدرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
12 شبیه سازی عملکرد یک رادار آرایه فازی چند کاره (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 طراحی سلف روی تراشه به روش برنامه ریزی هندسی کاربردی برای طراحی مدارات مجتمع در فرکانس های رادیویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
14 طراحی و آنالیز حساسیت آنتن شبه یاگی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
15 طراحی و مدل سازی لایه فیزیکی استاندارد IEEE 802.15.4 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
16 کاهش نویز فاز در نوسان متعامد QVCO به روش استفاده توام از کوپلاژ هارمونیکهای اول و دوم (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
17 کنترل توان در سیستمهای سلولی CDMA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران