علیرضا بابایی

 علیرضا بابایی استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا بابایی

Alireza Babaei

استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation on effect of backbone geometric anisotropy on the performance of infiltrated SOFC electrodes (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 3
2 Vibration Characteristics of Functionally Graded Micro-Beam Carrying an Attached Mass (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر عملکرد فروش با تاکید بر نقش تعهد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 3
4 بهینه سازی طراحی چندموضوعی یک هواپیمای بی سرنشین و انتخاب حل نهایی براساس تابع درجه رضایت مندی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 15، شماره: 1
5 طراحی قانون هدایت بهینه غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 6، شماره: 1
6 هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A deconvolution method to model electrode processes in solid oxide cells (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
2 آنالیز حساسیت شتاب های زاویه ای یک پرنده چهارملخه (کوادروتور) نسبت به ممان های اینرسی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
3 اثر تلقیح نانوذرات سرامیکی بر عملکرد الکترود آند LSCM/YSZ پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 اثر حضور نانو ذرات اکسید سریم بر عملکرد الکتروشیمیایی و پایداری طولانی مدت کاتد LSCF پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
5 اثرات نانو نقره بر کاهش آلودگی های باکتریایی و قارچی میخک Diantuhs caryophyllus در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 ارزیابی اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانهزنی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی زنبق های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 افزایش میزان پرآوری و کنترل زردی برگهای گل رز (Rosa hybrida) رقم دولسویتا در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 Electrochemical characterization of cobalt infiltrated La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δcathodes of IT-SOFCs (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
10 Electrochemical Characterization of La2NiO4 Infiltrated LSM Oxygen Electrode of Solid Oxide Cells (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
11 Improving performance of nanostructured (La,Sr)(Cr,Mn)O3/YSZ cathode for high temperature steam electrolysis (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
12 Performance and stability of LSCF cathode of solid oxide fuel cell promoted with silver nano-catalyst (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
13 Role of deviation from Li stoichiometry in synthesis of LiFePO4 cathodematerial (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
14 Solid oxide fuel cells promoted with nano sized Pd catalysts for both hydrocarbon and hydrogen economies (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
15 The effect of plasticizer on morphology and permeability of the multilayer porous titania sheet prepared by tape casting method (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی اثرات نسبتهای مختلف آمونیوم به نیترات و pHدر محلول غذایی بر برخی ویژگیهای رشدی گل رز Rosa hybrida cv. ʻDolcevita (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی بهترین روش گندزدایی درون شیشهای رقم بایودر ژربرا(Gerbera jasmonii) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی پینهزایی ریزنمونه های کاپیتول و برگ رقم بایودر ژربرا.(Gerbera jamesonii) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 بررسی تاثیر انواع و سطوح مختلف سایتوکینین بر پرآوری آنتوریوم (Anthurium andreanum L. cv. Tropical) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی تاثیر اهرم مالی بر بازده سود سرمایه ای در شرکتهای صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
21 بررسی تاثیر تغییرات حقوق صاحبان سهام بر بازده سود سرمایه ای در شرکت های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
22 بررسی تاثیر دوزهای مختلف اشعه گاما برروی خصوصیات جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیکی برخی ارقام برنج oryza sativa L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تاثیر ریز لوله های کربنی و ذغال فعال بر باززایی گیاهچه از پینه گیاه آنتوریوم Anthurium andreanum L. cv. Tropical (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
24 بررسی تشریحی عصب فرنیک و واریاسیون های آن در 24 جسد (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی
25 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
26 بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از اکوتیپ های گل لاله (Tulipa montana) بومی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 بررسی فنتیکی برخی توده های سریش در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی فنولوژی و شرایط اکولوژیک بنفشه معطر (Viola odorataبا رویکرد استفاده به عنوان گیاه دارویی در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 بررسی گذر از شبکه های مخابراتی قدیمی راه آهن به شبکه های نسل جدید (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
30 بررسی میزان اهمیت نقش تحقیق، آموزش و ترویج در توسعه کشاورزی ارگانیک و میزان توجه فعلی به آنها ازدیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
31 بررسی میزان تاثیر پارامترهای موثر بر مقدار سختی دیسک نانوکریستال حاصل از فرآیندHPT و پیش بینی سختی توسط منطق فازی و رگرسیون خطی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
32 بهبود تکثیر و باززایی اندامهای پروتوکورم مانند )PLB( توسط امواج فراصوت در کشت درون شیشه ای ارکیده فالانوپسیس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
34 بهینهسازی طراحی چندموضوعی یک هواپیما با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
35 پیاده سازی موردی تست های غیر مخرب در سیستم انتقال مخابراتی راه آهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
36 پیش بینی دمای سطح سنگ زنی خزشی با استفاده از منطق فازی و به کمک روش هدایت حرارتی معکوس (IHCP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
37 پیش بینی صافی سطح در عملیات سنگ زنی خزشی پره توربین با استفاده از روش شبکه عصبی و منطق فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
38 تاثیر آموزش تکنیک های بازی درمانی گروهی بر درمان اختلال ریاضی دانش آموزان دوم سوم دبستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
39 تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس زایی برگ گیاه دارویی پروانش و ارزیابی میزان آلکالوئید کالوس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 تحلیل ابعاد و مولفه های تاب آوری در بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران در زلزله و آتش سوزی پس از آن (مورد مطالعه: منطقه 17 تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
41 تحلیل جامعه شناختی تغذیه ورزشکاران وکاهش خشونت در زندانیان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
42 تهیه نانو ذرات اسپینلی منگنز کبالتایت به عنوان پوشش صفحات اتصال دهندهی پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
43 حرکت پرنده بدون سرنشین به سمت هدف با زاویه نهایی مورد نظر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
44 حرکت همزمان چند پرنده بدون سرنشین با سرعت فراصوت به سمت هدف ثابت با اصلاح روی قانون کنترل زمان برخورد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
45 روند مطالعات روسازی خطوط قطارهای شهری - مطالعه موردی خط 2 قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
46 سنتز شیمیایی نانو ذرات پروسکایتی لانتانیم فرایت آلایش شده جهت استفاده در آند پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
47 سنتز شیمیایی و مشخصهیابی ترکیب الیوینی نانوساختار لیتیم آهن فسفات برای کاربرد در باتریهای لیتیم یون (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
48 سیستم های حمل و نقل هوشمند و شبکه ی حسگرهای بی سیم (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
49 طراحی خلبان خودکار فازی هواپیمای بدون سرنشین در حضور نامعینی ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
50 طراحی قانون هدایت دو بعدی مدلغزشی نهایی غیرتکین برای اهداف ساکن با قید زاویه برخورد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
51 طراحی قانون هدایت غیر خطی بهینه بر پایه تکنیک معادلات ریکاتی وابسته به حالت (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
52 طراحی کنترل پرواز اتوماتیک تطبیقی بر اساس مدل غیرخطی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
53 طراحی مسیر پرواز بهینه بر اساس مجموعه نقاط هوایی مقید با روش شبه طیفی چبیشف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
54 محافظه کاری وتاثیرآن درسلامت مالی واحدتجاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
55 مطالعات فنی-اقتصادی تراورس کامپوزیتی به منظور بکارگیری در خطوط ریلی ایران - محور مقاله : زیر بنا و تاسیسات، روشهای نوین طراحی و ساخت خط و ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
56 مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر باززایی ریزنمونه ریشه گیاه دارویی لوزارنگ (Leuzea carthamoides) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر کالوس زایی گیاه دارویی لوزارنگ (Leuzea carthamoides) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
58 مطالعه عددی کمانش تیرکامپوزیتی در بستر غیر خطی تحت بار حرارتی توسط روش های عمومی تفاضل مربعات و ریلی ریتز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
59 مقایسه ی محیط کشت های مختلف گل رز رقم دولسویتا در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 ناوبری اجسام بدون سرنشین دریایی سطحی و تعیین موقعیت نقاط محیط (نقشه برداری) به طور همزمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی