دکتر ساناز اسدی رحمتی

دکتر ساناز اسدی رحمتی

دکتر ساناز اسدی رحمتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 گروه های متناهی با گراف های ناجابه جایی یکریخت (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 3
2 مدل چانه زنی برای تخمین کارایی شبکه چندمرحله ای با تخصیص هزینه ثابت و کاربردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ترکیب AHP و DEA برای ارزیابی کارآیی دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
2 حذف ولتاژ مد مشترک در مبدل ماتریسی مستقیم سه به شش فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
3 کنترل مدل پیشبین پیوسته مبدل ماتریسی مستقیم سه فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی