دکتر جعفر توفیقی داریان

دکتر جعفر توفیقی داریان استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جعفر توفیقی داریان

Dr. Jafar Towfighi

استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Technological Learning Model in Joint R&D Projects in Petroleum Industries (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 7، شماره: 3
2 آسیب شناسی مبانی ارتباط دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 34
3 ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاریهای دانشگاه وصنعت درایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
4 ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
5 ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
6 الگوی یادگیری فناورانه در قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت: مطالعه موردی توسعه میدان آزادگان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 1
7 Optimization of La-Ce/HZSM-۵ catalyst for thermal catalytic cracking of naphtha to light olefins to save energy and reduce CO۲ emission (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
8 Structural requirements for auditing educational and research processes (Case: Shahed University) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 2
9 The Functions of Boards of Trustees and their Role in the Autonomy of Public Universities Affiliated to Iran Ministry of Sciences Research and Technology from the Point of View of their Members (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور برای جهتگیری آینده (خلاصه مجموعه نشست های کارگروه های تخصصی فرهنگستان علوم ج. ا. ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 84
11 بهینه سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی ۴ و ۶-دی متیل دی بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 2
12 تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
13 جداسازی اکسیژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 1، شماره: 1
14 ساختارها فرآیندها و عوامل موثر بر توسعه میان رشته ای ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
15 مدیریت چرخه شایستگی و برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
16 مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
17 مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 11
18 وضعیت منابع انسانی کشور و راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن پلی اتیلن گلایکول بر خواص و عملکرد کاتالیست HZSM-5 برای تبدیل متانول به الفین های سبک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 اثر ذرات جامد بر نگهداشت گاز در بیوراکتور هواگرد حاوی میکروامولسیون آب در دیزل (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 احیای خارج از راکتوری کاتالیست آلومینای فرآیند کلاوس در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 استخراج مدل سینتیکی غیر فعال شدن کاتالیزور Cu/ZnO/Al2O3 در واکنش تبدیل با بخار متانول (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 استفاده ازروش جذب سطحی با تناوب خلاء درجداسازی دی اکسید کربن ازگازهای احتراق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 انتقال اکسیژن در بیوراکتور هواگرد سه فازی گاز - مایع - جامد (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 انسانی در GM-CSF بهینه سازی تولید ترشحی فرایند ناپیوسته با استفاده از اشریشیاکلی نوترکیب (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 Catalytic Performance of CuBTC based on Vanadium oxide in the low-temperature Oxidative Dehydrogenation of propane (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
9 Comparing of the Performance of HZSM-5 and SAPO-34 in the catalytic cracking of naphtha to produce light olefins (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
10 EFFECT OF COMBINATION OF THREE TEMPLATES ON SYNTHESIS OF SAPO-34 CATALYST (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
11 Effect of different combination of TEAOH/Morpholine on the catalytic bahaviour of SAPO-34 catalyst in MTO process (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
12 Effect of Fe loading and temperature on products yield distribution in thermal catalytic cracking of naphtha to light olefins over HZSM-5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
13 Effect of mixed templates on synthesis of SAPO-34 and its catalytic performance on MTO reaction (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 Effect of mixed templates on synthesis of SAPO-34 catalyst (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
15 Effect Of Support And Promoter Content on Characteristic Properties And Catalytic Activity Of Ni/Ce0.75Zr0.25O2-MgAl2O4 And Ni/Ce0.75Zr0.25O2- yCO2 alumina in methane reforming with co2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
16 Equilibrium Isotherms of Propane and Propylene over Activated carbon (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 Experimental Study & Modeling of Coke Formation in Pyrolysis of Naphtha (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 Experimental Study of Heavy Liquid Hydrocarbon Pyrolysis: Application of Neural Network to Predict the Main Product Yields (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
19 Four-Bed Pressure Swing Adsorption for Oxygen Separation from Air with Zeolite 13X (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
20 Hydrodynamics and oxygen transfer characteristics of airlift bioreactors for petroleum biodesulfurization (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 Influence of phosphorus and water contents on synthesis of SAPO-34 molecular sieve (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
22 Influence of solid particles on gas holdup and oxygen transfer in multiphase internal loop airlift reactor (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 Modeling and simulation of coke deposition in transfer line exchanger (TLE) of olefin plant (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
24 Oxygen permeation study of synthetic mixed-conducting ceramic membranes (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
25 Performance evaluation of Nano-composite membranes for simultaneous hydrogen production and purification in a tubular membrane reactor (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
26 Performance of ceramic membrane reactor for methane conversion to syngas (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
27 Steam Cracking of Naphtha in a Novel Reactor (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 Synthesis and characterization of a state-of-the-art PIM for lithium ion separation (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
29 Synthesis of a CuBTC based on niobium oxide in the low-temperature Oxidative Dehydrogenation of propane (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
30 Synthesis of SAPO-34 catalyst with through varying molar ratios of SiO2/Al2O3 and H2O/Al2O3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
31 Synthesis of SAPO-34 catalyst with varying molar ratios of SiO2/Al2O3 and H2O/Al2O3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
32 The effect of Ce and P loading on catalytic performance of HZSM-5 in thermal catalytic cracking of naphtha to light olefins (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
33 The synthesis of SAPO-34 catalyst using various sources of silicon and aluminum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
34 Thermal Catalytic Cracking of Naphtha over CeO2 Supported on Multi Wall Carbon Nanotubes Coated with SiO2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
35 Using Ceramic Rod to Increase Ethylene and Propylene Yields of Steam Cracking of Naphtha (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 برای اثر افزودن پلی اتیلن گلایکول بر خواص و عملکرد کاتالیست نانوساختار SAPO-34 تبدیل متانول به الفین های سبک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 بررسی اثربهبود دهنده پتاسیم درهیدروژن زدایی اکسایشی پروپان درحضورکاتالیست مولیبدنا برپایه نانولوله تیتانیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
38 بررسی تاثیر پارامتر های عملیاتی روی هلدآپ فلز فاز پراکنده در یک ستون استخراج ضربه ای افقی - عمودی از نوع سینی دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
39 بررسی تاثیر جهت انتقال جرم روی قطر ستون در ستونهای پرشده ضربه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 بررسی تأثیر نرخ بارگذاری بر هضم بی هوازی ضایعات آشپزخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 بررسی تئوری و تجربی ضرایب کلی انتقال جرم از فاز پیوسته به فاز پراکنده در ستون پر شده ضربه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 بررسی حذف بیوکاتالیتیک گوگرداز دی بنزوتیوفن توسط باکتری 22 RIPI - (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 بررسی سرعت لغزشی در ستون استخراج ضربه ای افقی - عمودی سینی دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
44 بررسی شکست حرارتی گازوئیل اتمسفریک برای تولید اولفینها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 بهبود کارایی کاتالیست در فرآیند هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان با استفاده از سنتز نانوساختارهای تیتانیا با پایداری حرارتی بالاتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
46 تأثیر استفاده از تری فنیل فسفین اکسید روی سرعت تشکیل کک در راکتور های کراکینگ حرارتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 تبدیل پروپان به پروپیلن به روش هیدروژنزدایی اکسایشی با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاما- آلومینا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
48 تحلیل و ارزیابی روند همکاریهای فناور در طرح نفتی RFCC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
49 تعیین سطح و توزیع منافذ زئولیت 5A با استفاده از روش t-plot (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
50 تعیین منحنی بهینه دما در رآکتور جفت شدن اکسایشی متان به منظور بیشینهسازی تولید اتیلن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 توسعه مدل سینتیکی شکست حرارتی نفت سفید با استفاده از آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 تولید اولفین از شکست حرارتی نفت سفید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 تولید اولفین از شکست حرارتی نفت سفید (ایزو) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 حذف بیوکاتالیتیک گوگرد از مشتقات آلکیله دی بنزوتیوفن (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 ساخت جاذب نانو ساختار اکسید روی و بکارگیری آن در حذف سولفید هیدروژن از جریان های گازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
56 ضرورت ارتقاء کیفیت در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
57 ضرورت نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
58 مدل سازی تشکیل کک کاتالیستی درکوره های شکست حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 مدلسازی رشد باکتری اشرشیاکلی نوترکیب مولد hGH در بیوراکتور همزن دار ناپیوسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
60 مدلسازی سنتیکی واکنشهای هیدروتریتینگ VGO (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
61 مدلسازی و بررسی تاثیر دما و فشار خوراک ورودی بر عملکرد رآکتور تولید متانول (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
62 مطالعه آزمایشگاهی جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار روی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 مطالعه آزمایشگاهی و تئوری تاثیر توالی زمان بر عملکرد جداسازی نیتروژن از هوا با روش جذب سطحی با تناوب فشار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
64 مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار برروی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
65 مطالعه ترسیب کک و جلوگیری از تشکیل آن طی پیرولیز نفتا در سیستم آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان با کاتالیست مولیبدنا بر پایه نانولوله تیتانیت پایدار شده با محتوای سدیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
67 هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان با کاتالیست وانادیوم بر پایه نانولوله تیتانیت پایدار شده با محتوای سدیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
68 هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان درحضورکاتالیست مولیبدنا برپایه نانولوله تیتانیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی