جعفر توفیقی

 جعفر توفیقی استاد دانشگاه تربیت مدرس

جعفر توفیقی

Jafar Tofighi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاریهای دانشگاه وصنعت درایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
2 ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
3 ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
4 بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور برای جهتگیری آینده (خلاصه مجموعه نشست های کارگروه های تخصصی فرهنگستان علوم ج. ا. ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 84
5 تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
6 ساختارها فرآیندها و عوامل موثر بر توسعه میان رشته ای ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
7 مدیریت چرخه شایستگی و برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
8 مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
9 مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 11
10 وضعیت منابع انسانی کشور و راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ذرات جامد بر نگهداشت گاز در بیوراکتور هواگرد حاوی میکروامولسیون آب در دیزل (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 انتقال اکسیژن در بیوراکتور هواگرد سه فازی گاز - مایع - جامد (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 بررسی حذف بیوکاتالیتیک گوگرداز دی بنزوتیوفن توسط باکتری 22 RIPI - (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 بهبود کارایی کاتالیست در فرآیند هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان با استفاده از سنتز نانوساختارهای تیتانیا با پایداری حرارتی بالاتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
5 تأثیر استفاده از تری فنیل فسفین اکسید روی سرعت تشکیل کک در راکتور های کراکینگ حرارتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 تعیین سطح و توزیع منافذ زئولیت 5A با استفاده از روش t-plot (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 ضرورت نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
8 مدلسازی سنتیکی واکنشهای هیدروتریتینگ VGO (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 مدلسازی و بررسی تاثیر دما و فشار خوراک ورودی بر عملکرد رآکتور تولید متانول (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
10 مطالعه آزمایشگاهی جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار روی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 مطالعه آزمایشگاهی و تئوری تاثیر توالی زمان بر عملکرد جداسازی نیتروژن از هوا با روش جذب سطحی با تناوب فشار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
12 مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار برروی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
13 مطالعه ترسیب کک و جلوگیری از تشکیل آن طی پیرولیز نفتا در سیستم آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران