سهراب حجام

 سهراب حجام دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

سهراب حجام

Sohrab Hejam

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طراحی ساختمانهای مسکونی با استفاده از مدل SDSM مطالعه موردی: شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
2 ارزیابی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر عملکرد محصول گندم دیم سرداری تحت شرایط محدودیت داده (مطالعه موردی ایستگاه سرارود کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
3 ارزیابی خشکسالی کشاورزی با استفاده از تصاویر و داده های اندازه گیری شده توسط ماهواره NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
4 ارزیابی روشهای زمین آماری در برآورد منطقه ای تبخیروتعرق مرجع و مقایسه با نتایج موجود حاصل از تصاویر ماهوارهای در مرکز و شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
5 ارزیابی روشهای زمین آماری در برآورد منطقهای تبخیروتعرق مرجع - مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
6 استفاده از پالایه کالمن غیرخطی برای تصحیح پیش بینی سرعت باد سطح زمین در مدل WRF (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
7 الگو های فراکتال و نظریه آشوب در سیستم های اقلیمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
8 انتخاب بهترین توزیع آماری برای داده های بارش تگرگ در چند نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
9 برآورد پارامتر تابش(ساعت آفتابی) و ضرایب آنگستروم در استان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
10 برآورد نمایه خشکسالی روزانه با بهره گیری از پدیده های همدیدی هواشناسی : بررسی موردی ایستگاه هواشناسی بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 بررسی آماری توفان گرد و خاک در استان تهران با استفاده از داده های ایستگاه های سینوپتیک از بدو تاسیس تا سال 2010 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
12 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم در همدان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی اثر تغییرات دما و بارش بر رواناب در حوضه آبریز امامه ( استان تهران ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 بررسی اثرات تگرگ بر عملکرد چغندر قند (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 بررسی استعداد خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در چند نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
16 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات نیاز آبی ذرت در استان فارس به کمک مدل آماری Lars-wg5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
17 بررسی تحلیلی توزیع زمانی بارش توفان های جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: توفان 12 ‏تا 15 ‏نوامبر 2006 ‏حوضه کارون) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهای بارانی درغرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
19 بررسی جزییات فیزیکی طرحواره های سطح مدل میان مقیاس منطقه ای MM5 (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
20 بررسی سطح پوشش برفی و رابطه آن با ارتفاع در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
21 بررسی عوامل موثر در کاربرد پارامترهای هواشناسی در کشاورزی در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 بررسی موردی تاثیر آلودگی حاد هوا بر خرد فیزیک ابر و کیفیت آب بارش شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
23 بررسی موردی تاثیر آلودگی حاد هوا بر خرد فیزیک ابر و کیفیت آب بارش شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
24 پایش خشکسالی با استفاده از ارزیابی سیستم شاخص تنش کشاورزی ASIS (Agriculture Stress Index System) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 پس پردازش برونداد مدل WRF برای بارندگی در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
26 پیش بینی بسیار کوتاه مدت توفان های گرد وخاک در تهران با استفاده از داده های ایستگاه های اتوماتیک هواشناسی مطالعه موردی توفان 12 خرداد 93 در تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
27 پیش بینی عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخصهای هواشناسی کشاورزی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
28 تحلیل پدیده تگرگ از جنبه های مختلف هواشناسی و اقلیم شناسی در چند نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
29 تحلیل دینامیکی طوفان گرد و غبار تاریخ 11 فوریه 2009 در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
30 تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: فوریه 2009) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
31 تحلیل هارمونیک چرخه فصلی بارش در همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 تعیین تاریخ های کاشت و برداشت گیاه کلزا با استفادها ز شاخص درجه ـ روز ـ رشد به جهت تعدیل تغییرات اقلیمی برای کشت دوگانه آن در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 تعیین سطح پوشش برف استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس وتوزیع زمانی فصلی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
34 تعیین سطح پوشش برف استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجیده مودیس و توزیع زمانی فصلی ان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
35 تعیین مناسبترین شبکه ی عصبی مصنوعی برای پیش بینی کوتاه مدت مه در فرودگاه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
36 توانمندی نظریه آشوب در پیش بینی شاخص خشکسالی SPI مطالعه موردی: رشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
37 شبیه سازی بارندگی های حدی به کمک مدل پالس تصادفی بارتلت - لوئیز (مطالعه موردی تهران و رشت) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
38 عملکرد نظریه آشوب در پیش بینی های هواشناسی مطاله موردی : اقلیم معتدل تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
39 کارایی روش های زمین آمار در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه مودی: استان تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
40 کاربرد زنجیره مارکف در بررسی احتمالات خشک و ترسالی و مقایسه آن با توزیع نرمال(مطالعه موردی ایستگاه قزوین) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
41 مدلسازی تغییرات دما، بارش و ساعت آفتابی در ایستگاه های منتخب استان فارس در دو دهه آتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
42 مقادیر آستانه تغییرات دما و فشار در توفان گرد وخاک در تهران با استفاده از داده های ایستگاه های اتوماتیک هواشناسی (مطالعه موردی توفان 12 خرداد 93 در تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
43 مقایسه تبخیر و تعرق مرجع برآورد شده به روش زمین آمار با مقادیر محاسبه شده در سند ملی نیاز آبی کشور (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
44 مقایسه شاخص SPI و Palmer با سیستم شاخص تنش کشاورزی ASIS Agriculture Stress Index System (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار