دکتر بهمن اکبری

دکتر بهمن اکبری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکتر بهمن اکبری

Dr. bahman akbari

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شاکله شناسی رهیافت تجربه دینی در رویکردهای کتز و پرادفوت (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه غرب دوره: 1، شماره: 4
2 مختصات منطقی و کلامی آیه ی ۲۲ سوره ی انبیاء (لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا) (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 2، شماره: 4
3 نقد دیدگاه آنتونی فلو در باب معناداری گزاره های دینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Approach to Religious Psychology Feedback on Mental Health (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
2 Geometry of the role of religious beliefs in improving lifestyle (Deep effectiveness in individual and family dimensions) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
3 Pathology and immunizationof internal and external factors of young people's avoidance of religion (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
4 بافتارشناسی خانواده در سلامت معنوی فرزندان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
5 ترسیم مختصات معنویت دینی و سکولار (با نگاهی به تاثیرات آن دو در ساختار حیات فردی و اجتماعی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
6 جستاری در ماهیت و چرایی خانواده درمانی(با تکیه بر نظریه سیستمی مینوچین) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
7 روی آوردن به هندسه معرفتی روانشناسی دین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
8 ریخت شناسی سبک خانواده با تاکید بر نقش حقوق و روابط سالم زوجین در تعالی وکارآمدی آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
9 سازه های سازنده در پویایی سبک خانواده سالم و متعادل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
10 مختصات سبک زندگی سالم در بافت خانواده (با تکیه بر سازه های معنویت، مدیریت و مهارت و الگو پذیری) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
11 مختصات ناشناخت گرایی دلالت های تجربه دینی در روی آورد یونگی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
12 مختصات ناشناخت گرایی دلالت های تجربی دینی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
13 نقش و کارکرد سازه ای هوش معنوی- قلب سلیم در پایش خود تنظیمی و خود مراقبتی خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه