مهدی کراری

 مهدی کراری ریاست دانشگاه شهاب دانش

مهدی کراری

Mehdi Karrari

ریاست دانشگاه شهاب دانش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه یک کنترل کننده هوشمند فازی خودتنظیم بهینه شده جهت بهبود کنترل فرکانس ریزشبکه با استفاده از الگوریتم PSOدر حضور عوامل غیر خطی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی ساده برای جایابی IPC در خطوط رابط نواحی مختلف شبکه همراه با در نظرگیری مسئله محدود سازی سطح اتصال کوتاه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
2 ارائه یک فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با هدف تخمین پارامترهای فیزیکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
3 ارائه یک معیارجدید پایداری ولتاژ استاتیک براساس واحدهای اندازه گیری فازور(PMU) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
4 Continuous-Time System Identification Using Sine-Cosine Wavelet Based Modulating Function (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 Integrated Application of STATCOM and SMES to Improve Power Swings Damping Based on Direct Lyapunov Method (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
6 بهبود میراسازی نوسانات بین ناحیهای با استفاده از TC-IPC (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
7 بهبود نوسانات توان در سیستم های قدرت با بهره گیری از تابع مستقیم لیاپانوف در کنترل ترکیب SMES با UPFC (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
8 بهبودی بر الگوریتم Vegas با استفاده از کنترلگر PID (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 پیش بینی کوتاه مدت میان مدت تراکنش های بانکی با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
10 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون با روش کمترین مربعات غیرخطی و با استفاده از آزمایش درحین کار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
11 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافت نیروگاه یزد با استفاده از آزمایش افول جریان مستقیم و اعتبار سنجی با آزمایش درحین کار (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
12 تخمین پارامترهای ژنراتور سنکرون به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با تحریک هدفمند ورودی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
14 تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با پارامترهای دینامیکی نامعلوم و با استفاده از سیگنالهای آزمایش درحین کار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
15 تخمین نامتمرکز در سیستمهای ابعاد وسیع و بکارگیری آن در سیستم بار فرکانس یک شبکه قدرت چند ناحیه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
16 تشخیص، شناسایی وحذف خطای سنسور در سیستمهای غیر خطی نا شناخته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 تعیین پایداری دینامیکی سیستم های قدرت بدون نیاز به مدل سیستم و پارامترهای آن با استفاده از تحلیل پرونی و اندازه گیری های لحظه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
18 تعیین مرتبه AR در مدل ARMA دو بعدی بر مبنای معیار MDL و روش متغیر کمکی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
19 تعیین مرتبه MA در مدل ARMA دو بعدی با استفاده از همبستگی نمونه ها (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
20 تعیین مستقیم پارامترها و ارائه فرم رگرسیون خطی ژنراتور سنکرون (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
21 روشی برای تعیین ساختارِ مدلهای محلی برای شناسایی سیستمهای غیرخطی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 شناسایی هسته های ولترای یک سیستم غیرخطی توسط شبکه های عصبd (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 شناساییغیرخطی ژنراتور سنکرون با استفاده از مدل همراشتاین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
24 طراحی کنترل کننده ساختارمتغیرفازی دراتصال HVDC جهت بهبودپایداری دینامیکی سیستم قدرت AC-DC (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
25 طراحی کنترلر نامتمرکز تطبیقی مقاوم مدل مرجع جهت کنترل بار - فرکانس سیستم های قدرت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
26 کنترل دو لایه زیر بهینه فازی و کاربرد آن در طراحی PSS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
27 کنترلر نامتمرکز تطبیقی مقاوم بار - فرکانس سیستم های قدرت با استفاده از شناسایی اثرات تداخلی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
28 مدل دینامیک عرضه نیروی کار مردان با شبکه موجک در مقایسه با مدل تحلیلی غیرخطی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 مدل سازی تحلیلی سیستم تحریک بدون جاروبک واحدهای گازی نیروگاه شهید رجائی و ارزیابی آن برای واحد شماره 2 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
30 مدلسازی غیرخطی ژنراتور سنکرون هیتزینگر در قطار ترنست با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
31 مدلسازی مشخصه دینامیکی فیوز جهت استفاده دربرنامه های کامپیوتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
32 مدلسازی و کنترل جامع توربین بادی سرعت - متغیر( VSCM ( (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
33 مدلسازی وتخمین پارامترهای نیروگاه گازی وسیستمهای کنترلی جانبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
34 مقایسه شاخصهای تحلیل پایداری استاتیکی شبکه برق ایران بااستفاده ازاندازه گیرلحظه ای با PMU (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
35 یک روش ترکیبی جدید برای بهبود قابلیت گذر از خطای توربین بادی DFIG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران