فرهاد خالوزاده

 فرهاد خالوزاده پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی

فرهاد خالوزاده

Farhad Khalozad

پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.