حسین ذبیحی

 حسین ذبیحی دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

حسین ذبیحی

Hossein Zabihi

دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Bicycle Use as a New Practical Strategy to Achieve Sustainable Development (Case study:Bahonar Street, Tehran,Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
2 اثرات طراحی معماری و اکوتوریسم بر توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
3 ارائه مدل ارزیابانه از چالش های نظام مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی مبتنی بر رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 75
4 اکوتوریسم و طراحی مجموعه اقامتی- توریستی راهکاری در راستای تقویت و ارتقاء صنعت گردشگری و کاهش اثرات زیست محیطی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
5 Cemetery as a Sociocultural Space in the Persian Cities (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 2
6 Comparative Analysis of Dolat Abad Garden, (Yazd, Iran) and the Taj Mahal, (Agra, India) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
7 Evaluation the Role of Factors Affecting the Feasibility of Urban Development Plans through Structural Equation Model (A Case Study in Shiraz City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 4
8 Explanation of Effective Factors on Perceptual Organization Pattern of Area 1 of Contemporary Tehran Based on Pattern Language Theory (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
9 Participatory Design; A New Approach to Regenerate the Public Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 4
10 Social and Cultural Sustainability (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 4
11 Spatial Planning in Border Areas with an Emphasison Passive DefenceConsiderations (Case Study: from Konarak to Guater Gulf, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 3
12 The developments Trend of Islamic Inscriptions in the Building Portals of Dezfoul City (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 1
13 The Impact of Lifestyle on Spatial Relations of Aristocratic Qajar Houses in Mazandaran and Golestan (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 1
14 Towards Green Building: Sustainability Approach in Building Industrialization (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
16 بررسی علی زیرساخت های گردشگری و رقابت مکانی مقصدهای گردشگری در مناطق خشک مطالعه موردی: کویر مرنجاب (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 3
17 بررسی نقش اکوتوریسم به عنوان رویکردی نوین در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از آن در طراحی مجموعه های اقامتی- توریستی (نمونه موردی:منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 1، شماره: 1
18 به کارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 83
19 تاثیر سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب وکارهای ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 22
20 تحلیل تفسیری ساختاری معیارها و شاخص های پایداری اجتماعی در محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
21 تحلیلی بر نقش امنیت در توسعه ی سکونت گاه های انسانی با رویکرد حقوق بشر (نمونه مطالعاتی : بررسی الویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف تهران و برخی از شهرهای کشور هند ) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 6
22 تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
23 سنجش میزان تاب آوری کالبدی محلات شهری در برابر زلزله با به کارگیری روش ویکور (نمونه موردی: منطقه 10 ، شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
24 طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
25 مکانیابی موقعیت پردازه های محرک توسعه در بافت های ناکارآمد شهری (مورد پژوهی: ناحیه 2 منطقه 18 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات طراحی معماری و اکوتوریسم بر توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی: منطقه 22)تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
2 ارائه راهکارهای معماری در طراحی مجموعه های اقامتی توریستی در -جهت حفظ میراث طبیعی با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی: منطقه 22تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
3 ارائه روشی برای بهبود فرایند وب کاوی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
4 ارایه طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره گیری از مفهوم امپدانس مکانیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
5 ارتقای پایداری مجتمع های مسکونی با نگرشی نو به طبیعت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
6 ارتقای کیفی منظر شهری نمونه موردی خیابان آزادی رجایی شهرکرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی تاثیر بلندمرتبه سازی بر منظری شهری در منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 ارزیابی تاثیر خودکفایی محلات بر میزان پایداری مصرف انرژی (نمونه موردی شهرک مینودر) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
9 ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری مصرف انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
10 اکوتوریسم و توسعه صنعت گردشگری گامی در جهت توسعه پایدار شهری نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
11 اکوتوریسم و طراحی مجموعه اقامتی- توریستی راهکاری در راستای تقویت و ارتقاء صنعت گردشگری و کاهش اثرات زیست محیطی )نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
12 اولویت بندی شاخص های موثر در توسعه گردشگری استان لرستان با بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
13 Investigation a neural network scheme for controlling anactuator of pneumatic control valve system (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
14 New urban development, suburbanization, increasing rate of commuters and their effects on the transportation of Tabriz (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 بازطراحی بافت مرکزی منطقه 12 تهران با رویکرد برندسازی شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
16 بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی آسفالتین بر روی نانو ذرات اکسید آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
17 بررسی اثر همپوشانی پاس ها در فرایند اصطکاک اغتشاشی بر روی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
18 بررسی ارتعاشات پوسته استوانه ای کامپوزیتی حاوی لایه ھای پیزوالکتریک در سطوح داخلی و خارجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
19 بررسی تاثیر سیمای شهر بر حس رضایت شهروندان در مدیریت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
20 بررسی تطبیقی تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی کارکنان گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 بررسی تطبیقی شاخصه های معماری مدرن در امنیت شهری و اشتراک آن با رویکرد CPTED (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
22 بررسی تعامل پایداری و هویت در معماری ایران و جایگاه آنها در آینده (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
23 بررسی حقوق محیط زیست شهری با تاکید بر فضای سبز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
24 بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندی، با تاثیر از تعالیم اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
25 بررسی رفتار خمشی صفحات مستطیلی گرافن با فرض خواص ارتوتروپیک بر روی زمینه الاستیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
26 بررسی ظرفیت های قانونی شوراها وصیانت ازحقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 بررسی عددی مشخصات سلولهای جریان ثانویه،توزیع تنش برشی وسرعت متوسط عمقی در کانال باز مثلثی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی فاکتورهای موثر جهت حضور افراد در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: پارک آب و آتش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
29 بررسی میزان تأثیر محیط کالبدی بر رفتار انسانها در راستای سنجش کیفیت زندگی ساکنان شهرهای جدید، نمونه موردی شهر جدید آفتاب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
30 بررسی نقش اکوتوریسم به عنوان رویکردی نوین در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از آن در طراحی مجموعه های اقامتی توریستی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
31 بررسی و ارتباط کانون های پیاده در راه ارتقا تعاملات اجتماعی (نمونه موردی خیابان چهار باغ اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
32 بررسی و ارزیابی تاثیر سیما و منظر شهری و مبلمان شهری از منظر و هویت شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
33 برنامه ریزی زیست محیطی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا -شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
34 برنامه ریزی کالبدی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا-شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
35 برنامه ریزی محله پایدار با بهره گیری از رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
36 بهره گیری از سرمایه اجتماعی جهت حفظ ساکنین روستاهای الحاق شده به شهر در جهت ایجاد جامعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
37 تاًثیر فرهنگ در معماری آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
38 تاثیر بلند مرتبه سازی بر سیما و منظر شهری نمونه موردی برج تجاری آموت و مجموعه تجاری مهستان کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
39 تاثیر تغییر تراکم و تعداد طبقات ساختمان و تبعات آن بر سیما و منظر شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
40 تاثیر ساخت و ساز خشک در توسعه پایدار چرخه حیات پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 تاثیر صنعت اکوتوریسم بر طراحی مجموعه های اقامتی-توریستی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
42 تاثیر محیط بر افزایش یا کاهش تنش افراد با توجه به سیما و منظر شهری(نمونه موردی محله فاز یک و حسین آباد مهرشهر کرج) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
43 تاثیر مراکز خدماتی - رفاهی بین راهی همه شمول (دسترس پذیر) مبتنی بر فناوری دانش بنیان درتوسعه گردشگری افراد دارای معلولیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
44 تأثیر ساختارهای نو در فضاهای با هویت فرهنگی نمونه موردی: محور امام خمینی تبریز، حد فاصل میدان ساعت تا میدان شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
45 تأثیر گیاهان پوششی در طراحی منظر شهری و ارائه راهکاری برای صرفه جویی اقتصادی نمونه موردی چمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
46 تبیین اصول طراحی مجموعه مسکونی مبتنی بر بالابردن عوامل خاطره انگیزی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 تبیین مدل مفهومی توسعه گردشگری شهری با تاکید بر معیارهای هویت شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
48 تحلیل کمانش خطی و غیر خطی صفحات نسبتا ضخیم دایروی حلقوی گرافن با خواص ارتوتروپیک به کمک تئوری غیر موضعی الاستیسیته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
49 تحلیلی بر تغییرات هویتی حاصل از گذر جامعه سنتی به جامعه مدرن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
50 تحلیلی بر ضوابط طراحی ساختمان های بلندمرتبه تورنتو برای به کارگیری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
51 تحلیلی بر نقش امنیت در توسعه ی سکونتگاه های انسانی با رویکرد حقوق بشر (نمونه مطالعاتی : بررسی الویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف تهران و برخی از شهرهای کشور هند ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
52 تحلیلی برضوابط بلندمرتبه سازی تورنتووبه کارگیری آن برای شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
53 تدوین اصول طراحی مجموعه اقامتی توریستی در منطقه 22 تهران به عنوان قطب گردشگری و تفرجگاهی پایتخت با رویکرد اکوتوریسم به منظور توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
54 تدوین و طراحی الگوی برنامه ریزی شهری استراتژیک بازاریابی صنعت توریسم ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
55 توانمندی مدیریت بحران با تکیه بر طراحی معماری - مطالعه ی موردی: ستاد مدیریت بحران استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
56 توسعه ی پایدار با تأکید بر نظام محله محوری و عدالت اجتماعی مورد مطالعه: محله ی شارق منطقه ی 7 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
57 چگونگی طراحی محله دوست دار کودک با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: محله سنگلج تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 خلاء معماری در طراحی مسکن مهر ( نمونه موردی مسکن مهر استان قزوین ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
59 داده کاوی و جریان داده ها - بررسی گذشته، حال و آینده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
60 درآمدی بر سیمای شهری در رویکردی تحلیلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
61 روش های شهرسازانه آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی با رویکرد ارتقاء کیفیت محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
62 سنجش شاخصهای موثر بر شکل گیری سوانح رفت و آمد سواره درونشهری با تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی:محله صفرآباد زنجان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
63 سنجش عوامل موثر بر توسعه گردشگری پایدار جزیره قشم با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
64 قنات نشانه ای پایدار در گذر زمان (نمونه موردی: قنات زارچ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
65 کاهش آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه با توجه به ساختار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
66 کنکاش در مفاهیم پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی با رویکردتئوری پیچیدگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
67 کنکاشی در مفاهیم احساس جمعی،اجتماع محلی و سطوح و نقش آن در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
68 نقش برنامه ریزی کالبدی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهرهای جدید نمونه موردی شهر جدید آفتاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
69 نقش عناصر دانش بنیان و تکنلوژی در ارتقاء بهره مندی افراد دارای معلولیتاز رفاه شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
70 نقش فضاهای باز در پایداری اجتماعی مجموعه های مسکونی و ارائه مدلی برای فضاهای جمعی مرتفع (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
71 نقش مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی همه شمول ر توسعه گردشگری افراد دارای معلولیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
72 نقش میانجی گرایش کار آفرینانه در رابطه با سواد مهارتی و سواد دانشگاهی در موفقیت کسب و کار ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
73 همگامسازی اقلیم، توسعهی پایدار و محیط زیست در پرتوی طراحی معماری نمونهی کاربردی؛ مجموعهی تفریحی- فرهنگی پاریز در استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
74 هویت بخشی منظرتاریخی شهر نمونه موردی طراحی محور تاریخی شاه عباسی کرج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی