حسین ذبیحی

 حسین ذبیحی دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

حسین ذبیحی

Hossein Zabihi

دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Bicycle Use as a New Practical Strategy to Achieve Sustainable Development (Case study:Bahonar Street, Tehran,Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
2 ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
3 اثرات طراحی معماری و اکوتوریسم بر توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
4 ارائه مدل ارزیابانه از چالش های نظام مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی مبتنی بر رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 75
5 ارائه مدل تاثیر عوامل معمارانه بر درک دانش آموزان از محیط به منظور ارتقای حس تعلق به مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 41
6 ارائه مدل توسعه گردشگری خلاق در بافت های تاریخی با رویکرد کسب وکارهای نوپا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
7 ارائه ی الگویی جهت ارتقاء زیست پذیری در فضاهای عمومی زیر سطحی شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 43
8 ارزیابی علل شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی با محوریت پدیده مهاجرت در بافت-های فرودست (نمونه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
9 ارزیابی مدل نظری و عملی یادگیری ماشین مبتنی بر فاصله سنجی بردار شباهت پلان ها بر مبنای توسعه فناوری هوش مصنوعی در معماری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 20
10 ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی در نواحی شهری با بهره گیری از روش الکتره (نمونه موردی: منطقه ۵، شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 381
11 ارزیابی و تحلیل احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری(مطالعه موردی: محله زرتشتیان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 9
12 اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42
13 اکوتوریسم و طراحی مجموعه اقامتی- توریستی راهکاری در راستای تقویت و ارتقاء صنعت گردشگری و کاهش اثرات زیست محیطی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
14 امتداد و جهت خوانش بصری غالب در ادراک آثار معماری در جوامع راست نویس با رویکرد علوم شناختی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 119
15 اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهر یزد بر مبنای تحلیل امکان‌سنجی توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 2
16 ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
17 Behavior Analysis of Wind Hydrodynamics in the Central Courtyard of Hot and Dry Climate Settlement Based on the Length to Height Ratio (Case Study: Kashan City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 1
18 Cemetery as a Sociocultural Space in the Persian Cities (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 2
19 Comparative Analysis of Dolat Abad Garden, (Yazd, Iran) and the Taj Mahal, (Agra, India) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
20 Evaluation the Role of Factors Affecting the Feasibility of Urban Development Plans through Structural Equation Model (A Case Study in Shiraz City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 4
21 Explain the physical features affecting residents' attachment to their homes and their persistence in new cities (case study: Binalood New city) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 4، شماره: 1
22 Explanation of Effective Factors on Perceptual Organization Pattern of Area 1 of Contemporary Tehran Based on Pattern Language Theory (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
23 Increased mRNA Expression of CTRP3 and CTRP9 in Adipose Tissue from Obese Women: Is it Linked to Obesity-Related Parameters and mRNA Expression of Inflammatory Cytokines? (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 9، شماره: 1
24 Participatory Design; A New Approach to Regenerate the Public Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 4
25 Phenomenology of Perception as a Qualitative Methodology to Study Contemporary Architecture (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 3، شماره: 2
26 Place as an Output of Codes: Importance of Being Place-Character Base of Form-Based Codes (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 1
27 Social and Cultural Sustainability (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 4
28 Sociological Analysis of Taste Evolution in Iranian Architecture Abstract (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 4، شماره: 3
29 Spatial Planning in Border Areas with an Emphasison Passive DefenceConsiderations (Case Study: from Konarak to Guater Gulf, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 3
30 Strategic Planning for The Creation and Development of Livable Underground Spaces in Hot and Dry Climates (Case Study: Zahedan) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 4، شماره: 3
31 The developments Trend of Islamic Inscriptions in the Building Portals of Dezfoul City (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 1
32 The Impact of Lifestyle on Spatial Relations of Aristocratic Qajar Houses in Mazandaran and Golestan (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 1
33 Towards Green Building: Sustainability Approach in Building Industrialization (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
34 بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 41
35 بازنمایی نقش صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 2
36 بازیابی کیفیت هویت فضایی با استفاده از سینما (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 3
37 بررسی انسان شناختی فضای میانی در مسکن سنتی و معاصر شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
38 بررسی چالش‎های نظام مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 27
39 بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
40 بررسی علی زیرساخت های گردشگری و رقابت مکانی مقصدهای گردشگری در مناطق خشک مطالعه موردی: کویر مرنجاب (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 3
41 بررسی نقش اکوتوریسم به عنوان رویکردی نوین در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از آن در طراحی مجموعه های اقامتی- توریستی (نمونه موردی:منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 1، شماره: 1
42 برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه های رفتاری ساکنین (نمونه موردی محله سعدی ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
43 به کارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 83
44 پیش بینی تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران در جهت دست یابی به رقابت پذیری اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 20
45 تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
46 تاثیر سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب وکارهای ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 22
47 تاثیر ویژگی های چیدمان فضایی بر ارتقای کیفیت محیط بستری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 12، شماره: 41
48 تأثیر سبک زندگی بر روابط فضایی خانه‌های اعیان‌نشین دورۀ قاجار در مازندران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 93
49 تبیین ارتباط «حقوق شهروندی» و «حقوق معماری و شهرسازی» با تاکید بر «نظریه حق به شهر» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
50 تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
51 تبیین مدل نظری تولید و توسعه پلان های معماری در تعامل الگوریتم های یادگیری ماشین و ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 3
52 تبیین مولفه های احساس امنیت در پیشگیری از جرم در طراحی شهری (نمونه موردی: خیابان اصلی رجایی شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 0
53 تبیین نقش, جایگاه و تاثیرپذیری برنامه ریزی معماری در سیستم برنامه ریزی کالبدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
54 تبیین ویژگیهای اصالت بخشی و امکان سنجی تحقق آن در بافت تاریخی شهر اردکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 1، شماره: 1
55 تحلیل اثر متقابل ویژگی های رفتاری ساکنین و محیط کالبدی فضاهای مسکونی در رویکرد طراحی پیشگیرانه از جرم (نمونه موردی محله طبرستان شهر ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 1، شماره: 2
56 تحلیل اثرات رضایتمندی بر تحرک مسکونی در گروه اقشار کم درآمد شهر جدید پردیس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
57 تحلیل تفسیری ساختاری معیارها و شاخص های پایداری اجتماعی در محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
58 تحلیل رفتار هیدرودینامیکی بادگیرها در میانگین دمای داخلی سکونتگاه های اقلیم نیمه گرم و خشک کاشان با هدف کارآیی بیشتر (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
59 تحلیل ساختار عناصر شهری "در دنیای تو ساعت چند است؟" با مروری بر ارتباط شهر و سینما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 27
60 تحلیل شاخص های موثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 20
61 تحلیل کیفی ادراک اتمسفری در تجربه معماری (نمونه موردی: آثار منتخب معماری معاصر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
62 تحلیل کیفیت زندگی درفضاهای بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله سید ذوالفقارشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
63 تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
64 تحلیلی بر برنامه ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری(نمونه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 362
65 تحلیلی بر نقش امنیت در توسعه ی سکونت گاه های انسانی با رویکرد حقوق بشر (نمونه مطالعاتی : بررسی الویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف تهران و برخی از شهرهای کشور هند ) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 6
66 تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
67 تدوین شاخص ها و معیارهای آب در منظر شهر در راستای ارتقای کیفیت محیط های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
68 جستاری بر چگونگی کاربست دیدگاه ساکنان در تدوین مدل مفهومی محله ماندگار ایرانی روزآمد با استفاده از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: محله های عودلاجان، فهادان، جلفا، نارمک و اکباتان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 54
69 جستاری تحلیلی در طیف سنجی و بررسی تطبیقی وجوه متفاوت برنامه ریزی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
70 جنبه های موثر بر زیبایی یا زشتی شهر از نگاه ساکنان؛ مورد پژوهی: منطقه ۲ شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
71 درک زیبایی شناسی بصری احجام و توده های ساختمانی از دیدگاه ساکنان منطقه ۲ شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
72 راهکارهای ارتقا ایمنی در فضاهای باز پیرامونی ساختمان های بلند مسکونی (نمونه ی مورد مطالعه: برج بین المللی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 2، شماره: 12
73 روایت مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
74 روش شناسی تبارشناسانه تیپومورفولوژی شهری باهدف استخراج الگو برای تهیه ضوابط فرم محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
75 ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 37
76 سنجش ابعاد ادراک محیطی شهروندان در میان ساختمان های بلند مرتبه، نمونه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
77 سنجش شاخص های کیفیت فضاهای شهری در فیلمهای ایرانی نمونه موردی : (فیلم در دنیای تو ساعت چند است) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 30
78 سنجش کیفیت محیط سکونت در محله نارمک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 6
79 سنجش معیارهای سرزندگی در مکان های تاریخی با تاکید بر رویکرد توسعه گردشگری میراثی مطالعه موردی: سراهای تاریخی منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 4
80 سنجش میزان تاب آوری کالبدی محلات شهری در برابر زلزله با به کارگیری روش ویکور (نمونه موردی: منطقه 10 ، شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
81 سنجش وضعیت اخلاق حرفه ای براساس مناطق شهر اصفهان از دیدگاه مدیران شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 3
82 طراحی الگوی بومی در اقلیم گرم و خشک جهت کاهش مصرف انرژی در بخش مسکن (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
83 طراحی مدل برندسازی شهری مبتنی بر کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
84 طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
85 طراحی نظام کارآمد ساخت و ساز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 4
86 طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
87 غربالگری عوامل محیطی موثر بر حس مکان در مجموعه های مسکونی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 46
88 کاربست تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای در درجه بندی توسعه یافتگی مناطق تهران از منظر گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 4، شماره: 13
89 مدل مفهومی ارتﻘاء کیفیت محیطی مراکز شهری با تاکید بر سیاست های مدیریت تقاضای حمل ونقل (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
90 مدل مولفه های روانشناختی محیط یادگیری با تاکید بر حس تعلق، امنیت روان و روابط همسالان در راستای ایجاد فضایی کیفیت محور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 18، شماره: 73
91 معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
92 مقایسه تطبیقی مکان یابی فضای سوم و نقشه شناختی احساس امنیت در فضای شهری (نمونه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 2
93 مقایسه سطح سرمی ویتامین B۱۲ و اسید فولیک در بیماران دیابتی نوع II مصرف کننده متفورمین و افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 9، شماره: 1
94 مکانیابی موقعیت پردازه های محرک توسعه در بافت های ناکارآمد شهری (مورد پژوهی: ناحیه 2 منطقه 18 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
95 نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر نظام اجرایی طرح ها و برنامه های توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 2
96 نقش مولفه های کالبدی در حس مکان مجموعه های مسکونی: مقایسه دو مجموعه مسکونی کوی استادان و شهرک نیوساید اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 36
97 نگرشی بر مفاهیم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم (ص) در شهر مدینه تجلی زیبای مدیریت شهری در شهر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 3
98 واکاوی عوامل موثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 341
99 واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه های آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات طراحی معماری و اکوتوریسم بر توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی: منطقه 22)تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
2 ارائه راهکارهای معماری در طراحی مجموعه های اقامتی توریستی در -جهت حفظ میراث طبیعی با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی: منطقه 22تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
3 ارائه روشی برای بهبود فرایند وب کاوی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
4 ارتقای پایداری مجتمع های مسکونی با نگرشی نو به طبیعت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
5 ارتقای کیفی منظر شهری نمونه موردی خیابان آزادی رجایی شهرکرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
6 ارزیابی تاثیر بلندمرتبه سازی بر منظری شهری در منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
7 ارزیابی تاثیر خودکفایی محلات بر میزان پایداری مصرف انرژی (نمونه موردی شهرک مینودر) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
8 ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری مصرف انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
9 اکوتوریسم و توسعه صنعت گردشگری گامی در جهت توسعه پایدار شهری نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
10 اکوتوریسم و طراحی مجموعه اقامتی- توریستی راهکاری در راستای تقویت و ارتقاء صنعت گردشگری و کاهش اثرات زیست محیطی )نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
11 امنیت زنان بعنوان حقوق شهروندی ایشان و راهکارهای ارتقاءآن در شهرسازی و معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 اولویت بندی شاخص های موثر در توسعه گردشگری استان لرستان با بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
13 New urban development, suburbanization, increasing rate of commuters and their effects on the transportation of Tabriz (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 بازطراحی بافت مرکزی منطقه 12 تهران با رویکرد برندسازی شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
15 بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی آسفالتین بر روی نانو ذرات اکسید آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
16 بررسی اثر همپوشانی پاس ها در فرایند اصطکاک اغتشاشی بر روی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی تاثیر سیمای شهر بر حس رضایت شهروندان در مدیریت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
18 بررسی تطبیقی تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی کارکنان گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
19 بررسی تطبیقی شاخصه های معماری مدرن در امنیت شهری و اشتراک آن با رویکرد CPTED (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
20 بررسی تعامل پایداری و هویت در معماری ایران و جایگاه آنها در آینده (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
21 بررسی حقوق محیط زیست شهری با تاکید بر فضای سبز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
22 بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندی، با تاثیر از تعالیم اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
23 بررسی ضوابط شهرسازی انسان محوردر منطقه سپاهان شهر ( اصفهان )در مقایسه بامنطقه ناینث کلورادو(دنور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
24 بررسی ظرفیت های قانونی شوراها وصیانت ازحقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
25 بررسی عددی مشخصات سلولهای جریان ثانویه،توزیع تنش برشی وسرعت متوسط عمقی در کانال باز مثلثی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی فاکتورهای موثر جهت حضور افراد در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: پارک آب و آتش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
27 بررسی میزان تأثیر محیط کالبدی بر رفتار انسانها در راستای سنجش کیفیت زندگی ساکنان شهرهای جدید، نمونه موردی شهر جدید آفتاب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
28 بررسی نقش اکوتوریسم به عنوان رویکردی نوین در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از آن در طراحی مجموعه های اقامتی توریستی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
29 بررسی و ارتباط کانون های پیاده در راه ارتقا تعاملات اجتماعی (نمونه موردی خیابان چهار باغ اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
30 بررسی و ارزیابی تاثیر سیما و منظر شهری و مبلمان شهری از منظر و هویت شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
31 برنامه ریزی زیست محیطی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا -شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
32 برنامه ریزی کالبدی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا-شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
33 برنامه ریزی محله پایدار با بهره گیری از رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
34 بهره گیری از سرمایه اجتماعی جهت حفظ ساکنین روستاهای الحاق شده به شهر در جهت ایجاد جامعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
35 تاًثیر فرهنگ در معماری آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
36 تاثیر بلند مرتبه سازی بر سیما و منظر شهری نمونه موردی برج تجاری آموت و مجموعه تجاری مهستان کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 تاثیر تغییر تراکم و تعداد طبقات ساختمان و تبعات آن بر سیما و منظر شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
38 تاثیر ساخت و ساز خشک در توسعه پایدار چرخه حیات پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
39 تاثیر صنعت اکوتوریسم بر طراحی مجموعه های اقامتی-توریستی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
40 تاثیر محیط بر افزایش یا کاهش تنش افراد با توجه به سیما و منظر شهری(نمونه موردی محله فاز یک و حسین آباد مهرشهر کرج) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
41 تاثیر مراکز خدماتی - رفاهی بین راهی همه شمول (دسترس پذیر) مبتنی بر فناوری دانش بنیان درتوسعه گردشگری افراد دارای معلولیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
42 تأثیر ساختارهای نو در فضاهای با هویت فرهنگی نمونه موردی: محور امام خمینی تبریز، حد فاصل میدان ساعت تا میدان شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
43 تأثیر گیاهان پوششی در طراحی منظر شهری و ارائه راهکاری برای صرفه جویی اقتصادی نمونه موردی چمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
44 تبیین اصول طراحی مجموعه مسکونی مبتنی بر بالابردن عوامل خاطره انگیزی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 تبیین مدل مفهومی توسعه گردشگری شهری با تاکید بر معیارهای هویت شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
46 تحلیلی بر تغییرات هویتی حاصل از گذر جامعه سنتی به جامعه مدرن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
47 تحلیلی بر ضوابط طراحی ساختمان های بلندمرتبه تورنتو برای به کارگیری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
48 تحلیلی بر نقش امنیت در توسعه ی سکونتگاه های انسانی با رویکرد حقوق بشر (نمونه مطالعاتی : بررسی الویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف تهران و برخی از شهرهای کشور هند ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
49 تحلیلی برضوابط بلندمرتبه سازی تورنتووبه کارگیری آن برای شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 تدوین اصول طراحی مجموعه اقامتی توریستی در منطقه 22 تهران به عنوان قطب گردشگری و تفرجگاهی پایتخت با رویکرد اکوتوریسم به منظور توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
51 تدوین و طراحی الگوی برنامه ریزی شهری استراتژیک بازاریابی صنعت توریسم ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
52 توانمندی مدیریت بحران با تکیه بر طراحی معماری - مطالعه ی موردی: ستاد مدیریت بحران استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
53 توسعه ی پایدار با تأکید بر نظام محله محوری و عدالت اجتماعی مورد مطالعه: محله ی شارق منطقه ی 7 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
54 چگونگی طراحی محله دوست دار کودک با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: محله سنگلج تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
55 خلاء معماری در طراحی مسکن مهر ( نمونه موردی مسکن مهر استان قزوین ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
56 داده کاوی و جریان داده ها - بررسی گذشته، حال و آینده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
57 درآمدی بر سیمای شهری در رویکردی تحلیلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
58 روش های شهرسازانه آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی با رویکرد ارتقاء کیفیت محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
59 سنجش شاخصهای موثر بر شکل گیری سوانح رفت و آمد سواره درونشهری با تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی:محله صفرآباد زنجان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
60 سنجش عوامل موثر بر توسعه گردشگری پایدار جزیره قشم با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
61 قنات نشانه ای پایدار در گذر زمان (نمونه موردی: قنات زارچ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
62 کاهش آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه با توجه به ساختار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
63 کنکاش در مفاهیم پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی با رویکردتئوری پیچیدگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
64 کنکاشی در مفاهیم احساس جمعی،اجتماع محلی و سطوح و نقش آن در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
65 نقش برنامه ریزی کالبدی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهرهای جدید نمونه موردی شهر جدید آفتاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
66 نقش عناصر دانش بنیان و تکنلوژی در ارتقاء بهره مندی افراد دارای معلولیتاز رفاه شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
67 نقش فضاهای باز در پایداری اجتماعی مجموعه های مسکونی و ارائه مدلی برای فضاهای جمعی مرتفع (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
68 نقش مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی همه شمول ر توسعه گردشگری افراد دارای معلولیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
69 نقش میانجی گرایش کار آفرینانه در رابطه با سواد مهارتی و سواد دانشگاهی در موفقیت کسب و کار ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
70 همگامسازی اقلیم، توسعهی پایدار و محیط زیست در پرتوی طراحی معماری نمونهی کاربردی؛ مجموعهی تفریحی- فرهنگی پاریز در استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
71 هویت بخشی منظرتاریخی شهر نمونه موردی طراحی محور تاریخی شاه عباسی کرج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی