دکتر حمید حاجیان پور

دکتر حمید حاجیان پور دانشیار-دانشگاه شیراز

دکتر حمید حاجیان پور

Dr. Hamid Hajianpour

دانشیار-دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه غالیانه در طریقت صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 21
2 انگیزه دولت های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 2
3 اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز (1925–1903 م/ 1344–1321 ه. ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 36
4 بازتاب سیاست عشایری رضاشاه در اشعار و سروده های بومی بویراحمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 8، شماره: 15
5 بررسی اقتصاد شهری یزد در دوره تیموریان (از ۷۹۸ ه.ق تا ۸۵۶ ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 10، شماره: 1
6 بررسی اهمیت و جایگاه شهر یزد در تجارت پارچه های ابریشمی در دوره تیموریان (از ۷۹۸ ه.ق تا ۸۵۶ ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 19
7 بررسی دوره اول حیات حزب دموکرات فارس ( ۱۳۲۹-۱۳۳۳ه.ق/۱۹۱۱-۱۹۱۵م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی علل انتخاب و تداوم بوشهر به عنوان پایگاه نمایندگی کمپانی هند شرقی بریتانیا در خلیج فارس (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 24
9 تاثیر دستیابی به کشتی جنگی در سیاست درهای باز شاه عباس اول و جانشینانش با اروپاییان (۱۷۲۲-۱۵۸۸ م / ۱۱۳۵-۹۹۶ق) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 22
10 تاریخ روابط اقتصادی ایران و آلمان در دوره قاجار (با تکیه بر حوزه خلیج فارس) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 8
11 روابط ایران و آلمان غربی در دوره محمدرضا شاه پهلوی و تاثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن بر استان بوشهر(مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 13
12 زمینه ها و علل تاسیس آموزشگاه توسط میسیونرهای امریکایی برای مسلمانان ارومیه در سال ۱۸۴۰م/۱۲۵۵ق (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 7
13 سهم صوفیان در اسلام‌پذیری بومیان در هند عصر ترکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 4
14 شورش محمدخان بلوچ در سالهای ۱۱۴۲ ه. ق تا ۱۱۴۶ ه. ق: علل و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 1
15 طریقت ذهبیه در عصر صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 13
16 عوامل و موانع موثر بر حضور پزشکان اروپایی در جامعه ایران عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 8، شماره: 1
17 کارکردهای اجتماعی طریقت نوربخشیه از آغاز تا عصر صفوی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
18 مفهوم آزادی و کاربرد آن درگفتمان روشنفکران عصر مشروطه در ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 2، شماره: 1
19 مکتب پزشکی شیراز از صفویه تا قاجاریه (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 4، شماره: 1
20 مناسبات سیاسی نورالدین محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم گرایی به واگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 3
21 میسیونرهای امریکایی و فعالیت در میان نسطوریان ارومیه و روستاهای اطراف آن (1843-1835م/1259-1251ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 7، شماره: 2
22 نقش شرکت نفت انگلیس و ایران درشکل گیری ساختار اجتماعی شرکت شهر مسجدسلیمان ۱۲۸۷ ۱۳۳۰ (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 11
23 نقش علمای ایرانی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی از آغاز دوره قاجار تا پایان عصر ناصری(۱۲۱۰-۱۳۱۲ق)-(۱۷۹۵-۱۸۹۶م) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 18
24 واکاوی علل افول پرتغالی‎ها در خلیج فارس (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
25 واکاوی علل عدم موفقیت کمپانی انگلیسی مسکوی در ایران عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 15، شماره: 1