دکتر غلامرضا توکلی

دکتر غلامرضا توکلی عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر غلامرضا توکلی

Dr. Gholamreza Tavakoli

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تعلق خاطر کاری نیروهای دانشی در صنایع دفاعی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
2 آسیب شناسی تعلق خاطر کاری نیروهای دانشی در صنایع دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
3 آسیب شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 3، شماره: 3
4 آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران ( مورد مطالعه : یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
5 ابر الگوی خلق مشترک در صنایع پیچیده دارای فناوری پیشرفته: فرصتی برای هم آفرینی ارزش (با تاکید بر صنایع دفاعی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 4
6 ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان های دفاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
7 ارائه نظریه در تبیین ماهیت و کارکرد مدیریت دولتی با محوریت جابه جایی مدیران دولتی: نظریه ابرهای بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 37
8 ارائه یک مدل مفهومی برای تبیین نقش قابلیت سازمانی مدیریت مشارکت در افزایش عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 3
9 اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام های اکتساب دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 1
10 الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۶.۶ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 38
11 الگوی فرآیندی برای طراحی و تدوین راهبرد فن آوری در بنگاه های صنعتی (مطالعه موردی یک تولیدکننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 3
12 ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 5
13 Towards a Conceptual Model of Customer Satisfaction for Manufacturing Organizations and Presenting a Three-Phases Approach (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 3، شماره: 7
14 بررسی تاثیر سبک های تفکر شهودی بر خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 3، شماره: 9
15 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی با میانجی گری اهتمام شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی تطبیق پذیری اهداف با شاخص های کلیدی عملکرد و تاثیر آن بر پایداری موفقیت سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 4، شماره: 11
17 بررسی چهارچوب مواجه سازمان با تاثیرات صنعت نسل چهار: آیا پذیرش صنعت ۴.۰ یک چالش ضروری است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 4، شماره: 10
18 بررسی فرصت های خلق مشترک در کاشت و برداشت نوآوری بنگاه های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 21، شماره: 53
19 تبیین و تحلیل شاخصهای حکمرانی خوب در ودجا (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 19، شماره: 87
20 تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
21 تحلیل و تبیین اختلاف در سطح انگیزش کارکنان با استفاده از روش پدیدارشناسی کلایزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 4
22 تعیین جایگاه دوسوتوانی سازمانی در نوآوری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 3، شماره: 8
23 چارچوب تعامل میان پیشران های درونی نوآوری مدل کسب وکار برای توسعه دهندگان محصولات پیچیده دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 107
24 چارچوبی برای پایداری رابطه میان فردو سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 104
25 چالش های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 2
26 خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره: بررسی سبک های مادری شرکت برای کنترل واحدهای کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 3، شماره: 9
27 رابطه برند کارفرما و نوآوری در خدمات : نقش واسطه ای اخلاق کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
28 رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری در خدمات با توجه به نقش اخلاق حرفه ای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
29 سنجش جونوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستم های پیچیده) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
30 شبیه سازی سناریوهای رشد و موفقیت کسب وکارهای نوپا با مدلسازی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 3، شماره: 9
31 شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
32 طراحی الگوی سنجش و بهبود رضایت مشتریان برای سازمان های با محصولات پیچیده و فن آوری پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 1
33 طراحی الگوی شایستگی مدیران هسته های نوآوری در سازمان های با محصولات پیچیده و فن آوری پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 3
34 طراحی الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 13، شماره: 50
35 عوامل تاثیرگذار بر ماندگاری کارکنان سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 4، شماره: 11
36 قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 1
37 مدل سازی چالش های استقرار فرهنگ سازمانی داده محور در سازمان های دولتی ایران (نمونه پژوهش: سازمان های تابع وزارت دفاع) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 15
38 مدلسازی چالش ها و موانع رفتاری کارکنان در استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 24، شماره: 90
39 مروری بر مفهوم هوشمندی فناوری (تعاریف، ساختارها، فرآیند، بازیگران، روش ها و ابزارها) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 30
40 مقاله پژوهشی: ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 4
41 مقاله پژوهشی: بررسی و تببین تاثیر جهت گیری راهبردی بر ظرفیت نوآوری با بهره گیری از متغیرهای میانجی درصنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
42 مقاله پژوهشی: شناسایی و اولویت‏بندی چالش‏های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 1
43 مقاله پژوهشی: شناسایی و تبیین پیشرانهای آینده منابع انسانی در صنایع دفاعی ج.ا.ایران با رویکرد آیندهپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 2
44 نظریه نوآوری هم بافتی سازمانی و فناورانه: تلاقی کنش گران نوآوری جهت تداوم کسب وکار نوآورانه دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
45 نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
46 نوآوری در خدمات (مفاهیم، ویژگی ها، رویکردها، دیدگاه ها و سیاست ها) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 48
47 واکاوی نقاط ضعف، چالش ها و گفتمان های انتقادی نسبت به ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی «کامرون-کویین» در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 40
48 همکاری های علمی و فن آورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاه ها: رویکرد تحلیل علی لایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 4
49 همکاری های علمی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت (روند تاریخی، اهداف، چالش ها و سازوکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 14، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا عامل تقسیم بندی میتواند باعث اثربخشی محتوای آموزش الکترونیکی شود؟ (مطالعه موردی کارکنان فروشگاه زنجیره ای هفت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
2 ارائه الگوی مدیریت راهبردی در سازمان های حاکمیتی- کسب و کاری با استفاده از مدل سازی تفسیری-ساختاری ISM : مطالعه موردی: صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 ارائه مدل ارزیابی عملکرد محققین در مراکز صنعتی صنایع دفاعی وزارت دفاع ج.ا.ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 ارائه یک الگوی ترکیبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی (مطالعه و بررسی تجربه شرکت قشم ولتاز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
5 ارایه الگوی مفهومی به منظور تحلیل سیاست های حوزه منابع انسانی مورد مطالعه:یک شرکت هلدینگ دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
6 ارزیابی و تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکروآهک وسیمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
7 Selecting Technology Acquistion Strategy through Applying PROMETHEE Method: An Industrial Automation Equipment Manufacturer (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 بررسی تاثیر التزام شغلی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
9 بررسی تاثیر سبک های تفکر شهودی بر خلاقیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
10 بررسی تاثیر قابلیت اعتماد به برند بر تمایلات رفتاری با میانجی گری متغیرهای ادراکی برند مطالعه موردی: بانک سپه خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
11 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروند سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
12 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروند سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
13 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : معلمین شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
14 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی شرکت نفت استان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
15 بررسی عوامل موثر بر تقویت پیوند سازمانی در سازمانهای دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
16 بررسی نقش کارآفرینی درتوسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
17 بررسی نقش میانجی کیفیت ارتباط بر رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و نگرش مشتریان (مطالعه موردی : شعب بانک سپه شهرستان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
18 بررسی وضعیت برند کارفرما در یک شرکت فناوری محور با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
19 بروز رفتار شهروندی از طریق تقویت برند داخلی و تناسب شغل با شاغل در حوزه سخت مورد کاوی: یک شرکت صنعتی با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
20 پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
21 تابلوی طراحی استراتژی : تقویت تفکر استراتژیک مدیران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 تبیین اهمیت توجه به عقلانیت های سیاست گذاری و شناسایی آنها درصنایع دریایی کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
23 تبیین نقشه استراتژی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
24 تدوین خردمایه های پشتیبان در فرایند سیاستگذاری عمومی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
25 تعیین اهمیت الزامات پایه جایزه تعالی دفاع در سطوح مختلف تعالی سازمانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 تعیین اهمیت الزامات پایه جایزه تعالی ودجا در سطوح مختلف تعالی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
27 تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
28 تفکر شهودی و جایگاه آن در تصمیم گیری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
29 جنگ استعداد و دفاع همه جانبه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
30 رویکرد تعالی ؛ دغدغه ها ، چالش ها وراه حل ها ( موردکاوی صنایع دفاعی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
31 سطح بلوغ مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
32 شناسایی و رتبه بندی مولفه های تعهد مدیریت در پیاده سازی مدل تعالی کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
33 طراحی مدل توسعه تامین کنندگان در زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
34 طراحی مدل مدیریتی بهینه در کسب و کار های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
35 طراحی و بهینه سازی چرخدنده مغناطیسی برای کاربری در توربین بادی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 طراحی و بهینه سازی نمونه چرخدنده مغناطیسی با هدف کاربری در توربین بادی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
37 طراحی و سنجش مدل مفهومی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق در صنایع با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
38 عوامل خود مدیریتی مدیران استراتژیک با رویکرد ارتقاء توان آینده نگری مدیران در قرآن (دریافت مقاله) اولین همایش قرآن و روانشناسی
39 عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیان حوزه الکترونیک و مخابرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
40 غنی سازی مدل تعالی از طریق شش سیگما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما
41 فناوری شش سیگما در عمل ( ارایه الگوی یادگیری در عمل - یک تجربه موفق درآموزش اثربخش ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
42 کارآئی و اثربخشی کیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
43 نظام های هوشمندی فناوری در شرتک های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های رولز رویس و شل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
44 واکاوی مفهوم و نقش تعهد مدیریت در پیاده سازی مدل تعالی کسب و کار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 هوشمندی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی