دکتر افرا خسروی

دکتر افرا خسروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

دکتر افرا خسروی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اعتیاد به تریاک بر روی هورمون های تیروئیدی T۳، T۴و TSH در رت (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 2
2 اثر عصاره الکلی ریشه گیاه ختمی گوشه دار( (Alcea angulata )بر میزان چربی خون در خرگوش های نر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 2
3 Synthesis And Evaluation of ۴-Fleuroamodiaquine, A Novel Antimalarial Drug Against Sensitive and Resistant Strains of Plasmodium Falciparum (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 18، شماره: 70
4 بررسی ارتباط بین عوامل روان شناختی با عوامل ایمنی شناسی و فیزیولوژیکی با توجه به نقش تعدیل گری ویژگی شخصیتی D در بیماران آماده عمل جراحی بیمارستان امام خمینی ره) شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 2
5 بررسی پاسخ IgG تام انسانی و زیر کلاس های آن علیه آنتی ژن خام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 19، شماره: 1
6 بررسی تاثیر عصاره گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss) بر فراسنجه های تولید گاز آزمایشگاهی، غلظت اسیدهای چرب فرار و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک محتویات سکوم خرگوش نر بالغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 29
7 بررسی تیتر آنتیبادی علیه هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 4
8 بررسی سطح پادتن IgG ضد سرخک ۵ سال پس از واکسیناسیون سراسری سرخک- سرخجه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 18، شماره: 1
9 بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در نانوایی های مناطق شهری استان ایلام(۸۶-۸۵ ) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 16، شماره: 4
10 بررسی فراوانی ژن glmM در افراد با تست آنتی ژن مدفوعی مثبت علیه هلیکو باکتر پیلوری (HPSA) و ارتباط آن با نوسانات سرمی سیتوکاین های TNF-α و IL- ۱β (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 5
11 تشخیص HBV_DNA در سرومن و ارتباط آن با برخی از عوامل ایمنولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
12 تعیین ژنوتیپ ایزوله های گوسفندی و انسانی کیست هیداتید در ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 2
13 شناسایی و تعیین توالی ژنوتیپ های ایزوله های اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ های ولگرد با استفاده از ژن Cox۱ در ایلام، غرب ایران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
14 مقایسه اثر داروهای ضد کوکسیدیال کیم کوکسید، فارم کوکسید با آمپرولیوم و موننزین بر روی انگل آیمریا تنلا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 18، شماره: 2
15 هنجاریابی خرده آزمون های تشخیص بالینی- عصب شناختی Kaufman روی کودکان سن ۷ تا ۱۱ سالگی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 8، شماره: 7