دکتر امیر البدوی

دکتر امیر البدوی استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر البدوی

Dr. Amir Albadavi

استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Activity– level as a link between customer retention and consumer lifetime value (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 4
2 Application of Decision Calculus in Allocation of Marketing Budgets Based on Markov Chains (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 1
3 ارائه ی روشی نوین برای محاسبه ی ارزش مشتریان در صنعت سینما و تئاتر بر مبنای ارزش ارجاعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 39، شماره: 1
4 ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 1
5 ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
6 انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم های بین المللی در صنعت نفت ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 1، شماره: 1
7 GLMM-Based Modeling and Monitoring Dynamic Social Network (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 3
8 Knowledge Management Barriers Identification for the Four Kinds of Business Processes (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
9 Mining customer dynamics in designing customer segmentation using data mining techniques (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
10 Presenting a Model for Calculating ISACO Customers Lifetime Value by Markov Chain using data mining techniques (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 30، شماره: 4
11 بهینه سازی معاملات خدمات حمل ونقل دربازارگاه های الکترونیکی حمل ونقل با رویکرد حراج ترکیبی دوبل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
12 پیش بینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از داده های AVL: مطالعه موردی سیستم اتوبوس رانی شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
13 تحلیل تغییرات ساختاری بخش های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 3
14 تحلیل سیستم مدیریت دانایی با استفاده از رویکرد فناوری و رویکرد منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
15 تخصیص بهینه بودجه های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه سازی استوار با هدف بیشینه سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
16 تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 2
17 رابطه بین مفهوم یکپارچه CLV و ارزش های سازمانی در بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
18 زمینه های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 9، شماره: 1
19 شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 14، شماره: 54
20 طراحی پیکره ی زنجیره ی تامین برای محصول جدید (مطالعه ی موردی: شرکت تولیدی) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
21 کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 2
22 کاوش روابط میان پویایی مشتریان و روندهای بازار با استفاده از تحلیل داده های بزرگ (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 35
23 محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 3
24 مدل مفهومی انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
25 مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
26 مدلسازی یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه در پروژه های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزاری برای ارزیابی عوامل موثر در میزان رضایت مندی فراگیران الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 اثر رویدادهای مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر ساختار مالکیت از حقوقی به حقیقی بر عدم نقد شوندگی سهام صنعت پتروشیمی با رویکرد پژوهش رویدادی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه چارچوبی برای دستهبندی اثرات بازارگاه های الکترونیکی (E-Marketplaces) بر مدیریت زنجیره تأمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
4 ارائه مدل کسب و کار اینترنتی بنگاه – بنگاه برای صنعت هتل داری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه و شبیه سازی مدلی جهت ایجاد شبکه مشبک ملی دانشگاهی کشور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای برنامه ریزی استراتژیک با داده های مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 ارزیابی تأثیر فناوری اطلاعات بر سیستمهای مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
8 ارزیابی قیاسی چارچوبهای فرآیندی مطرح برای مدیریت زنجیره تأمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
9 انتخاب بهترین گزینه در پیوستن به شرکت صبانور در افزایش ظرفیت حمل و نقل با استفاده از تئوری منبع - محور RBV (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 انتخاب تامین کنندگان در حالت عدم قطعیت پارامترها و شرایط پیچیده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 Factors influencing customer lifetime value In Iranian banks (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
12 Identifying the Key Actors of Innovation Ecosystem in Downstream Petrochemical Industry of Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس
13 Improve Supply chain management in Engineer-to-order company (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
14 ISP مدل ترکیبی برای پیشبینی دلایل رویگردانی مشتریان شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 License Plate Recognition based on Fuzzy Intuitive Rules (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 Mapping the intellectual structure of the Internet of Things (IoT) field based on web content: a co-word analysis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
17 The Comparison Study of Project Success Models for Extending the Excellence in Projects (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 بررسی اثر تناسب محصولات پیش و پس از توسعه بر موفقیت استراتژی توسعه نام های تجاری صنعت موادغذایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 بررسی اثر عوامل جمعیت شناختی بر میزان رضایتمندی مشتریان بانکداری الکترونیک به روش آماری: مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
20 بررسی اثر عوامل جمعیت شناختی در میزان استفاده از موبایل بانک به روش آماری: مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
21 بررسی اثر کیفیت درک شده از محصولات اصلی و انتقال آن به محصولات جدید بر نگرش مصرف کنندگان به تعمیم برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 بررسی سود خریدار و فروشنده در بازار الکترونیکی B2B خنثی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
23 بررسی عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان در شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
24 بررسی مبانی شهر الکترونیک و مطالعه تطبیقی چند شهر الکترونیک جهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
25 بررسی مدل های دینامیکی تحلیل بازار تلفن همراه و چالش های موجود بر سر راه مدل کردن بازار ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
26 به کارگیری بهینه‌سازی استوار برای تخصیص بودجه‌های ارتباط با مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
27 بهبود رتبه موسسات آموزشی با استفاده از تکنیک های داده کاوی مبتنی بر نظام رتبه بندی لایدن (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
28 بهبود عملیات حمل و نقل ریلی با استفاده از AVI/Tag و سیستم‌های اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی RFID
29 بهینه سازی ارزش مشتریان در حلقه های ارزش مشتریان سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 بهینه­سازی فاکتورهای موثر بر رضایت مشتریان در شرکت­های ارائه دهنده خدمات اینترنتی با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته-پیشامد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 پیشبینی رویگردانی مشتریان با در نظر گرفتن ارزش طول عمرمشتریان در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
32 تبیین چارچوب مدل تجاری رقابت پذیر e-B2B برای سازمانهای متوسط و کوچک ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
33 تجارت الکترونیکی: پایه تحول سازمانهای آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
34 تجربیات موثر رهبری و مدیریت تغییر در ایجاد قابلیت های سازمانی برای اجرای موفق پروژه های مهندسی مجدد فرآیندها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 تحلیل چالش های ارزش گذاری کسب وکار نوپا در سرمایه گذاری خطرپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
36 تحول برنامه ریزی شده و تحول نوآورانه مطالعه موردی در شرکت کنترل ترافیک تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
37 تعیین بهترین سناریو برای بازاریابی و پایداری برند با استفاده از رویکرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 تعیین عوامل موثر بر همکاری شرکت های بیمه ای با اینشورتک ها (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع «توسعه دانش بنیان صنعت بیمه»
39 تعیین مزایای مورد انتظار مشتریان : مورد کاوی صنعت بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
40 تکنولوژی اطلاعات و نقش آن در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
41 توصیه محصول بر اساس تحلیل رفتارهای مشترک مشتریان در خرده فروشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
42 روند های تحقیقاتی در تکنولوزی اطلاعات و بهره وری در سطح شرکتها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
43 رویکردی پویا برای تخصیص بودجه های ارتباط با مشتریان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 سنجش ارزش مشتری با رویکرد تحلیل شبکه ارزش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 شخصی سازی سیستم های توصیه کننده مبتنی بر مدل RFM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
46 شناسایی و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه ی موردی: شرکت لیزینگ رایان سایپا) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
47 شناسایی و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد با استفاده از متد جنگل تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع
48 طرح استراتژی رقابتی در سازمان های بازار راهبر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
49 عوامل کلیدی مو فقیت در پیاده سازی ERP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 فن آوری اطلاعات عاملی در جهت رشد فرآیند تحول در سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
51 قابلیت رقابتی نردبان یادگیری، فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
52 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب مدلی برای توسعه فنّاوری اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 متدلوژی سنجش همسویی استراتژی کسب و کار و مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
54 محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
55 مدل سازی ارزش طول عمر مشتریان با در نظر گرفتن اثرات شبکه ای در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
56 مدل سازی انتقالات مشتری به بخش های مختلف در طول زمان مبتنی بر تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
57 مدل سازی دینامی کی نقش سرمایه گذاران خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری صنعت زیست فناوری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
58 مدل سازی مفهومی MRPII-ERP به وسیله UML (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
59 مدلسازی ارزش مشتری با استفاده از تئوری شبکه های پیچیده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
60 مدلی برای مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) در ایران - موردکاوی شرکت هواپیمایی هما (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
61 مدیریت ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
62 مدیریت ریسک با استفاده از رویکردهای گوناگون به FMEAو سیر تطور عدد اولویت ریسک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 مقایسه همسویی مدیریت پروژه و استراتژی کسب و کار بین سازمانهای کارفرمایی و پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
64 یافتن الگوی مناسب تولید محصول جدید در زنجیره تامین مطالعه موردی در شرکت تولیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
65 یکپارچگی استراتژیهای بازاروتولیددرطراحی محصول :مطالعه موردی کیفیت درخودروسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی