سید محسن حسام زاده حجازی

 سید محسن حسام زاده حجازی دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سید محسن حسام زاده حجازی

Seyed Mohsen Hesam Zadeh Hejazi

دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر چرا یا هرش روی نسبت جنسیت بعضی از گونه های آتریپلکس کشت شده در منطقه کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 استفاده از سیستم آنالیز تصویری جهت تعیین کاربوتیپ بعضی از گونه های اسپرس بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 بررسی ترکیب شیمیایی اسانس در جمعیت های مختلف گونه Dracocephalum moldavica L در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 بررسی فرایند انتقال ژن به سلول های گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی کاریولوژیکی چهار گونه (جنس Salsola) موجود در ایران با استفاده از سیستم آنالیز تصویری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بیوتکنولوژی و ضرورت برنامه ریزی آن برای آینده ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
7 تاثیر متیل جاسمونات بر انباشتگی فلاونویید و فعالیت آنتی اکسیدانتی در کالوس دو گونه مختلف جنس Dracocephalum در ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
8 مطالعه تغییرات کاریوتیپی جمعیت های مختلف دو گونه از جنس (Kochia (L.) C. Schrad) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 مطالعه کاریوتیپی در جمعیت های مختلف گونه ای از آویشن Thymus kotschyanus Boiss & Hohen (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 مقایسه صفات کاریوتیپی در گونه های مختلف جنس Thymus L. (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران