مسعود پزشکیان

 مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

مسعود پزشکیان

Masoud Pezeshkian

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.