دکتر علی صنایعی

دکتر علی صنایعی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر علی صنایعی

Dr. Ali Sanayei

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی پیاده سازی بندر خشک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
2 آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
3 اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
4 ارزیابی تاثیر کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان (مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 2، شماره: 2
5 The evaluation of e-health adoption by Iranian citizens (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 1
6 تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش مجازی با تأکید برعوامل درونی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 3
7 تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش مجازی با تأکید برعوامل درونی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 4
8 عوامل موثر بر کندی پیاده سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 33
9 مدیریت تجربه مشتری و تداوم استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
10 نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Traditional Attributes and Website Attributes in Order to ImproveCustomers Trust in Electronic Banking(The Case of Customers of Mellat Bank,Iran, Shiraz Branch) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی
2 آموزش شهروندی الکترونیک، پیش نیاز پیاده سازی موفق شهر الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
3 اثربخشی تبلیغات بانکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
4 ارائه ریسک های بانکداری مجازی از منظرخبرگان بانکی و مشتریان ایرانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
5 ارائه مدل ترکیبی QFD و AHP فازی، جهت اولویت بندی عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 ارائه مدل سه بعدی از عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی از دیدگاه مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
7 ارائه مدلی برا ی مدیران بانک ها در بهره برداری از فرصت های استراتژیک بانکداری با تلفن همراه(بانکداری سیار) (موردکاوی: بانک ملی ایران- اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
8 ارائه مدلی به منظور مدیریت عملکرد در شرکتهای توزیع برق برمبنای مدل تعالی سازمانیEFQMمطالعه موردی شرکت توزیع برق استان یزد) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
9 ارائه مدلی جهت پیاده سازی بانکداری سیار مورد مطالعاتی : شهریاسوج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
10 ارائه یک مدل مفهومی از عوامل مؤثر بر عملکرد e-CRM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 ارزیابی اثربخشی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان آنلاین و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 استفاده از متد ترکیبی تحقیقات بازار به منظور بررسی میزان توجه به بسته بندی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
14 امکان سنجی استقرار پزشکی ازراه دوربابهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
15 انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد مطالعه فولاد آلیاژی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
16 انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک بااستفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( مورد مطالعه فولاد الیاژی اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
17 CRITICAL SUCCESSFUL FACTORS CONTRIBUTING TO E-COMMERCE ADOPTION AMONG IRAIAN SMES: (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی
18 Customer Relationship Management (CRM) in Third Millennium in the Banking Industry (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 Development of Destination Management System Case Study TANDEM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
21 Development of Safety Culture in the Construction Industry: The Leadership Roles (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
22 Dimensions of Brand Equity in E-Services, Case of Electronic Banking Industry (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت ECDC2013
23 E-Banking, Challenges and Solutions in Iran (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی
24 E-Commerce Application In the Pharmaceutical Industry (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک
25 E-Commerce Technology- CRM Implementation and It's Integration with Enterprise Systems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی
26 E-Loyalty and Influencing Factors on Online Customers' Loyalty (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
27 Electronic Commerce Customer Relationship Management: (A Case Study Of Petrochemical Industry) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
28 Enterprise Resources Planning and New Leverages: Knowledge Management and E-business (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
29 GIS, Information Search and Spatial Data Management in Tourism Industry (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
30 HRM&HRP IN THE NEW ECONOMY (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
31 Human Factors Analysis of Consumer Personal Protective Equipment (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
32 Integration of CRM and QFD : A Novel Model for Engancing Customer Participation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
33 International standards of management and conducting information technology service (ITIL/ISO 20000) Case study (Isfahan municipal Information & communication technology Enterprise) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
34 Knowledge Oriented Customer Relationship Management: An Application Model for Hotels Management (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
35 Marketing and Entrepreneurship: Implications, Perspectives, and Opportunities for Marketers (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
36 Numerical study of digestive biscuit’s temperature in the cooling line of Razavi Food Industries Company (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
37 Organizational entrepreneurship and the growth of firms (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
38 Prioritization of Critical Success Factors in ERPII Implementation: Case Study in Iran (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی
39 Progress of E-Government in Iran, Strengths& Weaknesses (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی
40 The Factors Influencing the Development of Radio Frequency Identification Technology in Supply Chain Management (Case study: IKCO) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
41 The Impact of E-Business on Structural Factors and Its Role in Middle Management Positions in the Organization (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی
42 The Impact of Introversion/Extroversion on Online Shopping Intention (Case Study: Computer and Cell phone Accessories) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism
43 The influential factors of the adoption level of e-commerce in supply chain management in the new age of informantion and communication technology (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
44 The relationship between Corporate Enterpreneurship, Market Orientation, Organizational Flexibiliti and Job Satisfaction (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
45 بازار یابی الکترونیکی و اینترنتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
46 بازاریابی و کار آفرینی: مفاهیم، رویکردها و فرصت های پیش روی بازاریابان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
47 بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر قصد خرید مشتری با نقش میانجی رضایت و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی قاتق) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
48 بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
49 بررسی تاثیر رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت (CSR) بر حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
50 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر استراتژی های بازاریابی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
51 بررسی رابطه استقرار مدیریت کیفیت جامع و رضایت مندی مشتری مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
52 بررسی رابطه هوش عاطفی وسبک های رهبری باتعهد سازمانی در یک شرکت خصوصی (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
53 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در موسسات کوچک و متوسط صنعتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
54 بررسی فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان و ارائه یک مدل مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (E-CRM در بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
55 بررسی کاربرد بازاریابی اجتماعی در محیط زیست شهری:مورد مطالعه شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
56 بررسی مدل های کسب و کار و فرصت ها برای تحقیقات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
57 بررسی و امکان سنجی کاربرد فن آوری اطلاعات در شرکتهایی با فعالیت EPC با تاکید برتجارت الکترونیک مورد مطالعه مجتمع صنایع قائم رضا فعال در پیمانکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
58 بکارگیری روش VIKOR فازی در مقایسه و انتخاب نرم افزارهای ERP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
59 به کارگیری QFD فازی برای شناسایی و وزن دهی موانع کارآفرینی زنان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
60 پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران بنگاههای کوچک و متوسط شهر اصفهان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
61 تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر افزایش درآمد هتلهای شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
62 تاثیر بازاریابی اینترنتی بررضایت مشتریان مطالعه موردی: هتلهای 4 ستاره شهر اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
63 تبیین موانع توسعه گردشگری الکترونیک در صنعت گردشگری ایران (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
64 تجارب الکترونیکی در راستای بازرگانی خارجی و برنامه چهارم توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
65 تدوین و اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی با ترکیب مدل های BSC و Topsis فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
66 تعیین موانع توسعه صادرات صنعت نساجی ایران براساس مدل الماس ملی پورتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
67 رتبه بندی شاخص های رضایتمندی مشتریان به منظور افزایش سهم بازار با رویکرد TOPSIS گروهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
68 روش های ارزیابی ارزش برند (ارزش ویژه برند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
69 رویکرد یکپارچگی برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
70 سیاستگذاری جهت توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر (راهکارها و پیشنهاداتی برای ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
71 سیستم اطلاعات در بازار سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
72 شناسایی و اولویت بندی موانع به کارگیری تجارت الکترونیک به کمک مدل Topsis فازی در شرکت بهپخش اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
73 شناسایی و رتبه بندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی : بانک های دولتی اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
74 عوامل مؤثر بر پذیرش خرید الکترونیکی مبتنی بر مدل بسط یافته پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
75 عوامل مؤثر در پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای تعاونی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
76 عوامل موثر بر تصمیم دانشجویان به استفاده از ابزارهای سیار برای یادگیری (دریافت مقاله) کنگره موبایل ایران
77 کارآفرینی گردشگری الکترونیک (e-tourism) و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
78 کاربرد ابزارهای بازاریابی عصبی در حوزه خدمات بازاریابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
79 کاربردهای M-RFID در تجارت سیار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
80 گردشگری الکترونیک ( e-tourism) راهکار توسعه و کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
81 مدل یکپارچگی تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان براساس خدمات وب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
82 مدیریت ارتباط با مشتری و تحقیقات بازار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
83 مطالعه تطبیقی بانکداری الکترونیک و سنتی از نظر امنیت و کاربردوست بودن در بانک ملی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
84 ممتیک و بازاریابی عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
85 نقش مدیریت روابط با مشتری (CRM) در کسب مزیت رقابتی بازارهای خدماتی ( مورد مطالعه : آژانس های مسافرتی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
86 واکاوی روش های ساخت برند در مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی