مرجان صفاری

 مرجان صفاری

مرجان صفاری

Marjan Safari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب وکارهای ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
2 تاثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمند سازی زنان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
3 تدوین راهبردهای مسیولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
4 رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
5 شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیم های ورزشی بر اساس روش دلفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
6 شناسایی و رتبه بندی نیروهای پیشران موثر بر وضعیت آینده رسانه های دیجیتال با رویکرد فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
7 طراحی مدل صلاحیت حرفه ای معلمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 7، شماره: 17
8 طراحی مدل ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
9 مدل شهر دوستدار فعالیت بدنی با رویکرد شهرهای فعال، جوامع فعال، شهروندان فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
10 مطالعه تعیین روابط علی انگیزه ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 42
11 کارکرد رسانه های اجتماعی در طرفداری ورزشی: کاوشی در دیدگاه های طرفداران بعد از ال کلاسیکو (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 2
12 کنکاشی در کاربست های نظریه های ارتباطات در حوزه ورزش: تحلیل مضمون صفحه اینستاگرام با تمرکز بر نظریه استفاده و رضایت مندی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین مشارکت در ورزش های تفریحی و اتحاد و اعتماد در میان جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 ارتباط بین مشارکت در ورزش های تفریحی و همبستگی اجتماعی جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 بررسی تجارب، اقدامات،الزامات و ملاحظات کشورهای منتخب در زمینه خصوصی سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 توانمندسازی اجتماعی زنان: اثر مشارکت در گردشگری ماجراجویانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
5 راهکارهای توسعه صنعت گردشگری ورزشی در شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
6 مرور سیستماتیک نقص فناوری اطلاعات بر فروش و بازاریابی محصولات ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
7 مروری نظام مند بر نظریه اوقات فراغت جدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش