دکتر صیاد اصغری

دکتر صیاد اصغری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر صیاد اصغری

Dr. Sayyad Asghari

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر ۱ جولای ۲۰۰۸ ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
2 ارزیابی برخی شاخص های شناسایی گرد و غبار و پایش آن (مطالعه موردی توفان ۱۰ اوت ۲۰۰۸ شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
3 ارزیابی خشکسالی بر اساس پایداری طولانی مدت روند بارش و دما در حوضه دره رود اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
4 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر آلبیدوی سطحی و دمای سطح زمین در حوضه آبخیز اهرچای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
5 بررسی فلسفه غایتگرایی در اندیشه کارل ریتر (با تاکید بر عصر روشنگری و مکتب رمانتیسم) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
6 تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
7 تحلیل شکل مجرا و ارزیابی قدرت رودخانه گیویچای (از حدفاصل سد گیوی تا الحاق به رودخانه قزلاوزن) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 4
8 تحلیل فراوانی وقوع حداقل دبی و حداکثر بارش ۲۴ ساعته به وسیله روش گامبل و لوگپیرسون تیپ ۳ در رودخانه کمال چای (دامنه جنوبی سبلان) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 78
9 تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
10 مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (رودخانه ونایی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
11 مدل سازی و پایش پدیده خشک سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیدمیولوژی بیماری سرطان مری در استان آذربایجان غربی بین سالهای 1388-1392 (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
2 ارزیابی ارزش علمی ژئوتوریسم روستای کندوان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
3 ارزیابی توانمندی ژئوتوریسم دره قاسملو (دره شهیدان) شهرستان اورمیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
4 برآورد فرسایش خاک در حوضه آبخیز بلقارچای در شهرستان گرمی با استفاده از معادله ی جهانی فرسایش خاک تجدیدنظر شدهRUSLE و قابلیت های RS و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 بررسی پیدایش و تحول مخروط افکنه های دامنه ی جنوبی میشو داغ آذربایجان شرقی با تاکید بر فعالیتهای نیوتکتونیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
6 بررسی تغییرات اقلیمی بارش و دمای حوضه آبریز قره سو و تاثیر آن بر نوسانات دبی رودخانه قره سو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
7 بررسی رابطه بین سرطان مری و فاکتورهای زیست محیطی در استان آذربایجان غربی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
8 بررسی روشهای طبقه بندی الگوی رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
9 بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من- کندال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 بررسی نقش کاربری اراضی برشدت فرسایش خاک(مطالعه موردی بخشی از شهرستان بوکان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 پراکندگی جغرافیایی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان آذربایجان غربی در یک دوره 20 ساله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
12 پهنه بندی پتانسیل وقوع زمین لغزش در محیط GIS (مورد مطالعه: استان اردبیل) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
13 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه رضی چای با استفاده از مدل ANP (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 تحلیل روند وقوع طوفانهای گردوغباری در نیمه غربی ایران ، پیامدها و خطرات زیست محیطی آنها مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری
15 تحلیل فضایی دو شهرستان فردوس و درمیان و مقایسه آن به لحاظ معیارهای پزشکی قانونی با استقاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
16 تهیه نقشه پهنه بندی فرسایش خاک با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی در حوضه سیمینه رود بوکان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 کاربرد مدل رگرسیون لجستیک در ارزیابی عوامل موثر بر لغزش دامنه ای(مطالعه موردی:گردنه صائین واقع در دامنه جنوبی سبلان) (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
18 مطالعه تاثیرات اقلیمی توسعه شهری درشهرستان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 مطالعه توفان های گرد و غبار غرب ایران و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
20 نقش عوامل طبیعی در برنامه ریزی های عمرانی با تاکید برعوامل ژئومورفولوژیک مطالعه موردی شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری