دکتر سیدهدایت جلیلی

دکتر سیدهدایت جلیلی استادیار دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدهدایت جلیلی

Dr. Seyed Hedayat Jalili

استادیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 2
2 پرسش از معنای تفسیر در «اخلاق تفسیر» و سنجش کارآمدی تعریف تفسیرپژوهان مسلمان از «پدیده تفسیر» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 2، شماره: 2
3 تحلیل روش شناختی مسئله ضابطه مندی در تاویل (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 40، شماره: 2
4 معنای پنهان متن داستان موسی و خضر؛ خوانش پدیدارشناختی و هرمنوتیک آیات ۶۵-۸۲ سوره کهف (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 41، شماره: 1
5 نقدی بر کتاب آسیب شناسی جریان های تفسیری (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 راه دشوار علوم انسانی بررسی جریا نها و گفتما نهای تحول خواه در عرصه علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی