دکتر مرتضی موسی خانی

دکتر مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دکتر مرتضی موسی خانی

Dr. Morteza Mousakhani

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی کارآفرینی استراتژیک : مطالعه موردی وزارت نیرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 2
2 ۲ طراحی مدل ویژگی های اثر بخش مدیران در نظام اداری ایران با رویکرد طراحی سیستم خبره فازی(مطالعه موردی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 18
3 A Neural Network Model Based on Support Vector Machine for Conceptual Cost Estimation in Construction Projects (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 10
4 آینده پژوهی حکمرانی خوب در ایران: با رویکرد سناریونویسی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 51
5 ارائه الگوی خط مشی های مبتنی بر شواهد در جهت جذب و نگهداشت کارکنان دانشی در صنعت هوانوردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
6 ارائه الگوی مشارکت کارکنان دراجرای خط مشی های عمومی شهرداری های کشور جهت ارتقای بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
7 ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیات علمی در دانشگاه های ایران (در راستای بهره وری منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 2
8 ارائه مدل بومی تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 44
9 ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
10 ارائه مدل توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی : صنایع دستی کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
11 ارائه مدل کارآفرینی سازمانی درکسب و کارهای درون سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
12 ارائه مدل مراکز رشد دانشگاهی واقعی – مجازی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
13 ارائه مدل مطلوب اصلاحات اداره امور عمومی در ایران (مطالعه موردی: نظام بازنشستگی و جبران خدمت) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 4
14 ارائه و تبیین شاخص های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه یکپارچه سازی آن در سازمان ها (مقایسه تطبیقی رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 4
15 ارائه ی الگوی توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تاکید بر مزیت های منطقه ای :یک فراترکیب خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
16 ارائه ی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 53
17 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 3
18 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 6، شماره: 26
19 ارایه الگویی به منظور سنجش الزامات اجرای پروژه ERP (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
20 ارایه الگویی به منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
21 ارزیابی آسیب شناسی پیامدهای پایداری مالیات سبز براساس موانع اجرای خط مشی های ابلاغی سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 6
22 ارزیابی تفکر استراتژیک اثر بخش در مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 25
23 ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 0
24 ارزیابی و بررسی انتقال تکنولوژی در تولید موتورهای دیزلی ( تجزیه و تحلیل مولفه های تکنولوژی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 2
25 Comparing Parallel Simulated Annealing, Parallel Vibrating Damp Optimization and Genetic Algorithm for Joint Redundancy- Availability Problems in a Series-Parallel System with Multi-State Components (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
26 Comparison of the results of 360 degree performance evaluation and Balanced Scorecard in evaluating the employees performance of the Tejarat Bank in Qazvin Province (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری دوره: 2، شماره: 8
27 Time Prediction Using a Neuro-Fuzzy Model for Projects in the Construction Industry (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
28 Using Markov Chain to Analyze Production Lines Systems with Layout Constraints (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
29 بازاریابی کارآفرینانه: نظریه جدید در باب همکاری موثر دانشگاه با صنعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 20
30 بررسی رابطه بین تونمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 3، شماره: 7
31 بررسی شایستگی های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی- صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
32 بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد ذیحسابان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
33 بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین- با رویکرد MADM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 23
34 بررسی و تجزیه و تحلیل اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 3، شماره: 6
35 برنامه ریزی راهبردی بر پایه تحلیل کارکردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 25
36 بکارگیری روش علم سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 38
37 بین المللی سازی در خانه ، راهبردی نوین برای توسعه و رونق کسب و کارهای گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 2
38 بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
39 پیشران های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 4
40 پیشرانهای موثر بر تمایل به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 32
41 تاثیر توسعه محصولات جدید برعملکرد پایدار از طریق نقش چابکی استراتژیک و ظرفیت جذب (مطالعه موردی: شرکت آماده لذیذ) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 65
42 تاثیر روشهای تامین مالی کارآفرینی بر مشارکت جمعی در کسب و کارهای دانش بنیان The Impact of Entrepreneurship Financing Methods on Collective Participation in Knowledge-Based Businesses (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 57
43 تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 1
44 تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه های انسانی در تعالی و برتری سازمان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 1، شماره: 2
45 تحلیل محتوای ریشه های فساد در بخش دولتی جوامع درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 34
46 تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 14، شماره: 53
47 تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 2
48 تدوین مدل آینده‌پژوهانه بازیابی، یادگیری و اقدام مجدد کارآفرینانه بر اساس واکاوی پژوهش های شکست کارآفرینان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
49 تدوین مدل بومی و پارادایمی مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 34
50 تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
51 تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
52 ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
53 تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 4
54 توسعه ابزاری برای ارزیابی مدیریت منابع انسانی پایدار در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 50
55 توسعه پایدار اجتماعی در سطح ایران و جهان: با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 41
56 توسعه مدل عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
57 دولت ناب ، راهبردی نو در حکمرانی ،یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی دوره: 3، شماره: 3
58 سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 17، شماره: 67
59 سیستم پیش بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 5، شماره: 1
60 شایستگی های کلیدی برای انتخاب و ارتقای مدیران حرفه ای در کانون ارزیابی: مبتنی بر ابزار بازی گونه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 36، شماره: 1
61 شبیه سازی پویایی درآمدهای شهری با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
62 شناسایی استراتژی های منابع انسانیQIAU با رویکرد SRP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 12
63 شناسایی شاخص های ارزش خدمات دولت الکترونیک بر اساس ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
64 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازیابی کارآفرینان دارای تجربه شکست (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
65 شناسایی موانع اجرای خط مشی ها در سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
66 شناسایی مولفه های اکوسیستم کارآفرینی: مطالعه ای بر پژوهش های ملی، بین المللی و سیاست های یک منطقه ویژه اقتصادی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 1
67 شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
68 شناسایی و اولویت بندی ابعاد مولفه های شایشتگی کارآفرینانه سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
69 شناسایی و اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار بر بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان در استان قزوین (حوزه تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 18، شماره: 70
70 شناسایی و تحلیل ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی ایران از منظر متخصصان مراکز رشد دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 46
71 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک های MADM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15
72 طراحی الگوی ارزش های رقابتی اخلاقی برای مدیران نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
73 طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 1
74 طراحی الگوی حکمرانی رفاه عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 4
75 طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 0
76 طراحی مدل اشتیاق کارآفرینانه مدیران سازمان های دولتی(مورد مطالعه: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 32
77 طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 41
78 طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 4
79 طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 46
80 طراحی مدل مربیگری سازمانی در سازمان های دولتی با رویکرد بهره وری نرم سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
81 علم سنجی مدرسه کارآفرین مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 51
82 عوامل موثر بر ارزش ویژه برند دانشگاه ( مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 35
83 عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 92
84 عوامل موثر بر عملکرد بین المللی سازی کسب و کارهای روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 20، شماره: 0
85 مدل اشتیاق کارآفرینانه مدیران با تاکید بر پیامدهای اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
86 مدل راهبردی شبکه سازی فرآیند تولید، ذخیره سازی و بهینه توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
87 مدل سازی کمی شبکه فرآیند تولید، ذخیره سازی و بهینه توزیع مبتنی بر نظریه نمایندگی ها با بهره گیری از روش های آینده پژوهی در صنایع دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 17
88 مطالعه عناصر ساختاری الگوی مدیریت شهری تهران در حوزه های شش گانه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
89 مطالعه ی ریشه های فساد اداری در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 49
90 مقاله پژوهشی: تاثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
91 موانع و تسهیل کننده های برنامه ها و راهبردهای پیشگیرانه از خطاهای پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 2
92 نقش تاب آوری سازمان در نوآوری مدل کسب وکار در محیط کسب وکار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
93 نقش کارکردهای اجتماعی و اخلاقی در حکمرانی رفاه عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
94 واکاوی عوامل موثر بر استقرار مربیگری در سازمان با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
95 یادگیری الگوی پیشگامی و سازگار پذیری تاب آوری شناختی مبتنی بر دانش بومی کارآفرینان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع رویکرد مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: ارزیابی در دستگاه های اجرایی استان قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
2 آنالیز SWOT نظام ارزشیابی سالیانه سراسری نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش خودرو در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 آنالیزSWOTنظام ارزشیابی سالیانه سراسری نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش خودرو در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، جهت کسب مزیت رقابتی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 ارایه الگوی برای ارزیابی آمادگی سازمان های دولتی برای پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها BPR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
7 ارتباط استراتژی چابکی و ابعاد سازماندهی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
8 ارزیابی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارزیابی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی GFAHP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 استفاده از مدل Servequal در عبور از گذرگاه تغییر در بکارگیری از فناوری اطلاعات در تبدیل Organization به Lean Enterprise (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
11 Performance Evaluation of Mx Start;An online benchmarking tool (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
12 بررسی استراتژیک ارتقا کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:شرکت مهندسی و ساخت نارگان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
13 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
14 بررسی تاثیر عدالت ادراک شده سازمانی بر نشاط کارکنان و رفتارهای ضدتولیدی (مطالعه موردی کارکنان شرکت آراشیمی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
15 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و رضایت ارباب رجوع در دادگستری شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 بررسی رابطه میان جهتگیری استراتژیک و میزان بازارگرایی در شرکت شهرکهای صنعتی کرج (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
17 بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
18 بررسی نقش میانجی ارزش ویژه برند، کارایی وبسایت و رضایت مشتری بر رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و وفاداری مشتری در بانک کارآفرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
19 تاثیر کارآفرین محوری بر برند سازی در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
20 تاثیر کارآفرین محوری بر رشد کسب وکار در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
21 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیمارستان های دولتی رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
22 طراحی فرآیند سیستماتیک یه منظور پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحقیق تجربی در سازمانهای ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
23 طراحی مدل نقش مدیریت دانش در کاهش حوادث شغلی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز
24 مدلی پویا برای بررسی پایداری بلندمدت درآمدهای شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
25 مدیریت دانش و نقش آن در توسعه بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
26 مفهوم نوآورنه پلیس الکترونیک در کسب و کارهای آنی و تاثیر آن بر فروش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
27 موانع و چالشهای فراروی بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
28 نقش استراتژی های حمایتی دولت در توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا در ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
29 نقش سیستم مدیریت ایمنی وفرآیند(P.S.M) در چابک سازی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز
30 نقش صنعت گردشگری الکترونیک در توسعه جوامع روستایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم