دکتر احمد الستی

دکتر احمد الستی استادیار

دکتر احمد الستی

Dr. Ahmad Alasti

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از اتوپیای خیالی تا دستوپیای واقعی سینمای ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 79
2 انسان در سینمای پیتر واتکینز، پرسه در کمون (پاریس ۱۸۷۱): تک نگاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی قیاس ارسطویی با سکانس های شروع پنج فیلم کلاسیک (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 20، شماره: 1
4 پلکان اودسا و موسیقی: خوانشی بر خویشاوندی ساختاری (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 2، شماره: 40
5 تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 4
6 تحلیل بوردیویی ارتباط فرهنگ با فضاهای شهری و معماری در سینمای اصغر فرهادی (مورد مطالعه: فیلم قهرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 4
7 تحلیل فیلم کالت های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم کالت منتخب از دهه50تا 80 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
8 تحلیل معناشناختی استتیک به مثابه نقد پدیدار شناختی شکل گرایی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 6
9 تحول بیان تصویری در لحظه های گفت و گویی سینمای ایران در دهه ۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 22، شماره: 2
10 خود بازتابی و بازنمایی اخلاقی دیگری در فرا فیلم های سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 72
11 زیبایی شناسی قاب بندی و قاب زدایی در سینمای ایران دهه۸۰ (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 21، شماره: 2
12 عکاسی، دستگاه تداوم ساز شمایل نگاری مدرن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 73
13 فرافیلم و نسبت خود و دیگری در سینمای عباس کیارستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 49
14 فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه دوره: 2، شماره: 4
15 قدرت، تخیل و واقعیت در دهۀ اول سینمای پیتر واتکینز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 3، شماره: 3
16 مطالعه اثربخشی مستند روایت فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شاهد اندیشه دوره: 1، شماره: 1
17 مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 25، شماره: 1
18 مولفه های فمینیسم در سینمای شانتال آکرمن (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 3
19 نقد پدیدار شناسانه شکل گرایی استفان شارف در زیباشناسی سینمایی فیلمهای کالت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 8، شماره: 30
20 واکاوی ساختار تصویری و مفهومی نور در فیلم «محمد رسول الله» بر مبنای مولفه های زیبایی شناسی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 114
21 واکاوی نحوه معناسازی در فیلم مستند رضا از مجموعه روایت فتح بر اساس شیوه های (بیل نیکولز) و الگوی تحلیل پنج سطحی (رولان بارت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشوب، تحلیل شخصیت ها بر پایه رنگ لباس در سکانس تعیین جانشین امپراتور هیدتورا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 استفاده مدیران رسانه از ستارگان سینما در تبلیغات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 تحلیل روانشناختی نگاه خیره در جامعه شهری فیلم ملنا بر اساس آرای لورامالوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 نقش مدیریت رسانه ای در سینمای تجربه گرای آلمان نازی (دریافت مقاله) سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه