دکتر احمد الستی

دکتر احمد الستی استادیار

دکتر احمد الستی

Dr. Ahmad Alasti

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از اتوپیای خیالی تا دستوپیای واقعی سینمای ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 79
2 انسان در سینمای پیتر واتکینز، پرسه در کمون (پاریس ۱۸۷۱): تک نگاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
3 تحلیل فیلم کالت های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم کالت منتخب از دهه50تا 80 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
4 تحلیل معناشناختی استتیک به مثابه نقد پدیدار شناختی شکل گرایی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 6
5 عکاسی، دستگاه تداوم ساز شمایل نگاری مدرن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 73
6 فرافیلم و نسبت خود و دیگری در سینمای عباس کیارستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 49
7 فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه دوره: 2، شماره: 4
8 قدرت، تخیل و واقعیت در دهۀ اول سینمای پیتر واتکینز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 3، شماره: 3
9 مطالعه اثربخشی مستند روایت فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شاهد اندیشه دوره: 1، شماره: 1
10 نقد پدیدار شناسانه شکل گرایی استفان شارف در زیباشناسی سینمایی فیلمهای کالت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 8، شماره: 30
11 واکاوی ساختار تصویری و مفهومی نور در فیلم «محمد رسول الله» بر مبنای مولفه های زیبایی شناسی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 114
12 واکاوی نحوه معناسازی در فیلم مستند رضا از مجموعه روایت فتح بر اساس شیوه های (بیل نیکولز) و الگوی تحلیل پنج سطحی (رولان بارت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده مدیران رسانه از ستارگان سینما در تبلیغات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 نقش مدیریت رسانه ای در سینمای تجربه گرای آلمان نازی (دریافت مقاله) سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه