دکتر ابوالفضل طهماسبی

دکتر ابوالفضل طهماسبی استادیار، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

دکتر ابوالفضل طهماسبی

Dr. Abolfazl Tahmasebi

استادیار، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی بذور گونه Alhagi camelorum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
2 اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه Trifolium pratens و Sanguisorba minor (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذور گونه Alhagi camelorum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
4 اثرات تنش شوری بر ویژگیهای رشدی گونه sanguisorba minor در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 برآورد مناسب ترین شاخص خشکسالی اقلیمی دراستان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
7 بررسی تغییرات آماری پارامترهای فیزیک وشیمیایی رودخانه فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود در مجاورت شهر گنبد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 بررسی تیمار هیپوکلریت سدیم بر شکست خواب بذر گونه ی مرتعی (Atriplex leucoclada Boiss) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی تیمارسنباده بر شکست خواب بذر گونه ی مرتعی (Atriplex leucoclada Boiss) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
11 بررسی خصوصیات خشکسالی سالانه در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی خصوصیات سیل های رودخانه گرگانرود در ایستگاه هیدرومتری گنبد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
13 بررسی روند خشکسالی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی روند خشکسالی در استانهای حاشیه دریای خزر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی شاخص های تعیین خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
16 بررسی قابلیت استفاده آب چاه نیمه‌های زابل جهت مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و دام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
17 بررسی کاربرد مدل اسکالوگرام در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
18 بررسی کیفیت شیمیایی چاه نیمه های زابل با تاکید بر عوامل طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
19 بررسی نقش فاکتورهای خاکی بر پوشش گیاهی مراتع حوزه کسیلیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
20 تاثیر رشد گیاهان(گونه تاغ) بر ویژگی های خاک و روابط متقابل خاک و گیاه در اقلیم خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
21 تاثیرتراکم آتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
22 تاثیرسن و تراکم آتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
23 تأثیر فاصله بین بوته های آتریپلکس بر حضور/ عدم حضور جوندگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
24 تجزیه تحلیل پدیده خشکسالی با استفاده از داده های اقلیمی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 تحلیل و پیش بینی خشکسالی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
26 رابطه سطح تاج پوشش آتریپلکس باتراکم وغنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
27 شناسایی فرآیندهای موثر در منشاء نمک های محلول رودخانه مرزی اترک با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 گیاه مردم نگاری و گیاه بوم مردم نگاری بین فرهنگی جوامع ترکمن مطالعه موردی: گله داران مراتع شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
29 مردم نگاری گیاهان دارویی در مراتع ترکمن صحرا مطالعه موردی: مراتع شهرستان گنبد کاووس استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
30 مروری بر استفاده از روش گیاه پالایی در حذف فلزات سنگین از خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
31 مروری بر توانایی گیاهان در حذف هیدروکربن های نفتی از خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
32 مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canesceans بر تنوع و غنای گونه ای مراتع شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canesceans بر خاک مراتع شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 مطالعه رشد ریشه گیاهان یونجه و آگروپایرون در درجات مختلف تراکم خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
35 مقایسه اثرات کاشت گونه های تاغ و آتریپلکس کانیسنس بر روی برخی از خصوصیات خاک و پوشش گیاهی منطقه جاجرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 مقایسه تاثیر تیمار سردو مرطوب و سردو خشک بر شکست خواب بذرگیاه (Atriplex leucoclada Boiss) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
37 نقش گنبدهای نمکی در شوری آب رودخانه فیروزآباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست